Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy

Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy, okręg przemysłowy w środkowej Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, rozwinął się w XX w. na obszarze kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego; głównym ośrodkiem przemysłowym okręgu jest Kalisz.

Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin Calisia

ObszarEdytuj

Okręg obejmuje ośrodki zlokalizowane w południowo-wschodniej części Wielkopolski:

oraz szereg mniejszych:

Według części typologii do okręgu zalicza się także:

Gałęzie przemysłuEdytuj

Przemysł przetwórczyEdytuj

Zobacz też:

EnergetykaEdytuj

Energia cieplna i energia elektryczna na obszarze okręgu produkowana jest w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice oraz w Ostrowie Wielkopolskim (EC Ostrów, EC Wagon). Na Wzgórzach Wysockich, na pograniczu Ostrowa i Wysocka Wielkiego, w Raszkowie i w Kaczorach znajdują się elektrownie wiatrowe.

Przemysł wydobywczyEdytuj

Zobacz teżEdytuj