Karwedilol

związek chemiczny

Karwedilol, karwedylol[1]organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1 i β2-adrenergiczne. Na skutek zablokowania receptorów β, zmniejsza pojemność wyrzutową i minutową serca, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy, zmniejsza aktywność reninową osocza oraz hamuje uwalnianie noradrenaliny. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora α1.

Karwedilol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C24H26N2O4
Masa molowa 406,47 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 72956-09-3
PubChem 2585
DrugBank DB01136
Klasyfikacja medyczna
ATC C07AG02, C07FX06

FarmakokinetykaEdytuj

Lek wchłania się w ok. 25–35% z przewodu pokarmowego (pokarm nie wpływa na jego wchłanianie). W 98% wiąże się z białkami osocza. Biologiczny okres półtrwania wynosi 7–10 godzin. Wydalanie karwedilolu następuje głównie z kałem w postaci metabolitów.

WskazaniaEdytuj

PrzeciwwskazaniaEdytuj

Działania niepożądaneEdytuj

DawkowanieEdytuj

Wielkość dawki jest ustalana przez lekarza, indywidualnie dla każdego pacjenta. Pacjentom z niewydolnością serca zaleca się przyjmowanie tabletek w trakcie posiłku. W każdym przypadku należy podawać najmniejszą dawkę skuteczną. Nie wolno nagle przerywać podawania karwedilolu. U chorych z niewydolnością serca zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym oraz chorobą niedokrwienną serca początkowo 12,5 mg dwa razy na dobę. Dawkę można odpowiednio zwiększać co ok. dwa tygodnie.

Karwedilol dostępny jest w postaci preparatów: Atram, Avedol, Carvedilol, Carvedilol-Pfizer, Coryol, Dilatrend, Vivacor.

UwagiEdytuj

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci i młodzieży przed 18 rokiem życia nie zostało ustalone. Na początku leczenia może wystąpić upośledzenie zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży z wyjątkiem sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Kobiety leczone karwedilolem nie powinny karmić piersią.

PrzypisyEdytuj

  1. CARVETREND, charakterystyka produktu leczniczego. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczcych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. [dostęp 2014-08-22].

BibliografiaEdytuj

  • Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006, Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, ​ISBN 83-7430-060-4​.

Linki zewnętrzneEdytuj