Kierzkowscy herbu Krzywda

polski ród szlachecki
Herb Krzywda Kierzkowskich

Kierzkowscy (vel. Kieszkowscy) herbu Krzywda – staropolski ród szlachecki wywodzący się z Kierzkowa w Ziemi Radomskiej. Notowany już na początku XV wieku[1].

Bartosz Paprocki w swoim dziele Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone wymienia ten ród już w wieku XVI jako dom licznie rozrodzony[2].

W kolejnych wiekach ród podzielił się na wiele linii, z których część pozostała w Ziemi Radomskiej, część przeniosła do Wielkopolski, Małopolski, na Wileńszczyznę, oraz w okolice Lwowa. Kierzkowscy w swojej historii osiągali liczne urzędy i funkcje od powiatowych, jak komornik graniczny, czy subdelegat po funkcje poselskie[3].

Jerzy Odrowąż-Pieniążek w spisie rycerstwa walczącego w Odsieczy Wiedeńskiej 1683 wymienia trzech członków rodu: Aleksandra, Jana i Mikołaja[4].

W Radomiu przy ulicy Żeromskiego znajduje się Pałac Kierzkowskich zbudowany przez Jana Nepomucena Kierzkowskiego.

W 2009 roku w Jankowie Zaleśnym odbył się "Pierwszy Zjazd Rodziny Kierzkowskich herbu Krzywda"[5].

Przedstawiciele roduEdytuj

Majątki należące do roduEdytuj

Czarna, Hruszatyce, Łuka Mała, Kierzków, Kiedrzyn, Kroczów Większy , Rosochate, Sanoczany, Smoszew, Tarnawa[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Boniecki A. Herbarz polski, T.10., Warszawa, 1907 s.57
  2. Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane A.D. 1584 wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej 1858 s. 442
  3. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845 t. 5 s. 85
  4. Odrowąż-Pieniążek J. Rycerstwo polskie w wyprawie wiedeńskiej pod wodzą króla Jana III Sobieskiego w roku 1683, Warszawa 1933
  5. Przygodzickie Wieści Gminne, przygodzice.za.pl [dostęp 2017-11-18].