Konsencjusz Młodszy

galorzymski poeta i urzędnik

Konsencjusz Młodszy, Consentius (ur. ok. 410[1], zm. po 480[2]) – galorzymski urzędnik i poeta z V wieku.

Konsencjusz Młodszy był synem Konsencjusza Starszego, urodził się w Narbo około 410. Jego matka była potomkinią Flawiusza Jowina konsula z 367 lub Jowina, galijskiego uzurpatora w latach 411–413[3]. Konsencjusz jest adresatem poematu Ad Consentium (Carmina XXIII) Sydoniusza Apollinarisa powstałego w latach 462-466 oraz jego listu napisanego po 469 (Epistula VIII, 4), które są głównym źródłem informacji o życiorysie i karierze Konsencjusza[4].

Rozpoczął karierę urzędniczą od urzędu trybuna i notariusza (tribunus et notarius) w zgromadzeniu doradczym (consistorium) cesarza Walentyniana III (425–455). Do jego zadań należało sporządzanie protokołów audiencji i posiedzeń zgromadzenia oraz aktów nominacji i reskryptów dla urzędników. Z uwagi na znajomość greki i łaciny cesarz wielokrotnie wysyłał go w latach 437-450 do Konstantynopola jako posła do swego teścia Teodozjusza II[5][6].

Z poematu Sydoniusza wynika, że Konsencjusz interesował się teatrem oraz wyścigami rydwanów[7].

Cesarz Awitus (455–456) wyznaczył go na stanowisko opiekuna pałacu (cura sacri palatii) na swym dworze. Jego zadaniem była administracja oraz piecza nad budynkami cesarskimi oraz ich konserwacją[8][9].

W 462/466 przebywał w swojej posiadłości ager Octavianus w pobliżu Narbo (od 462 znajdującym się w rękach Wizygotów) i zajmował się działalnością literacką. Odwiedził Massilię i Aquae Sextiae, skąd przesłał Sydoniuszowi kilka poematów. W swym poemacie wychwalającym m.in. Konsencjusza Sydoniusz przyrównuje go do greckiego poety Pindara i rzymskiego Horacego (Epistula IX, 15). Po 469 Konsencjusz poświęcał równolegle czas na twórczość i zarządzanie posiadłością. W liście datowanym na 478–480 Sydoniusz zachęcał go do zaangażowania się w sprawy Kościoła[10][9].

Konsencjuszowi przypisuje się autorstwo dwóch utworów traktujących o gramatyce: De nomine et verbo oraz De barbarismis et metaplasmis, choć nie jest to do końca pewne. Autorem mógł być jego ojciec Konsencjusz Starszy lub krewny ich obu[11][12].

PrzypisyEdytuj

 1. Golonka 2007 ↓, s. 10.
 2. Golonka 2007 ↓, s. 23.
 3. Golonka 2007 ↓, s. 8–10.
 4. Martindale 2006 ↓, s. 308.
 5. Martindale 2006 ↓, s. 308–309.
 6. Golonka 2007 ↓, s. 11, 14.
 7. Golonka 2007 ↓, s. 16–19.
 8. Golonka 2007 ↓, s. 19.
 9. a b Martindale 2006 ↓, s. 309.
 10. Golonka 2007 ↓, s. 20–22.
 11. Golonka 2007 ↓, s. 22.
 12. Martindale 2006 ↓, s. 310.

BibliografiaEdytuj

Źródła
Opracowania