Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, której głównym zadaniem jest ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, kontrola hodowli i rozrodu oraz dostarczanie informacji na ten temat.

Podstawa prawnaEdytuj

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. nr 207, poz. 1762) - przewidywała utworzenie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2004 r. nr 91, poz. 866)
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132) - ustawa obecnie obowiązująca, na której mocy poprzednie dwie ustawy utraciły moc.

HistoriaEdytuj

Poprzednikiem Krajowego Centrum była Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie utworzona w 1975 roku przez połączenie Wojewódzkich Stacji Oceny Zwierząt i Państwowych Zakładów Unasieniania Zwierząt. Zadaniem poprzedniczki było ujednolicenie oraz realizowanie polityki państwa w zakresie oceny i hodowli zwierząt gospodarskich. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt funkcjonuje od dnia stycznia 2001 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2000 roku. 1 stycznia 2007 roku zostało przekształcone z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

DziałalnośćEdytuj

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje następujące zadania:

 • 1) kontrolę:
  • a) w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli zwierząt i rozrodu,
  • b) zootechniczną w handlu,
  • c) sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej;
 • 2) prowadzenie:
  • a) laboratorium badania grup krwi,
  • b) laboratorium referencyjnego badającego mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz;
 • 3) współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu zwierząt gospodarskich.

StrukturaEdytuj

W skład Centrum Hodowli wchodzą:

Linki zewnętrzneEdytuj