Krwiak podtwardówkowy

Krwiak podtwardówkowy (łac. haematoma subdurale, ang. subdural haematoma) – nagromadzenie wynaczynionej krwi pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką. Krwotok do przestrzeni podtwardówkowej jest zazwyczaj następstwem ciężkiego uszkodzenia mózgu.

Krwiak podtwardówkowy
haematoma subdurale
Ilustracja
Pourazowy krwiak podtwardówkowy
Klasyfikacje
DiseasesDB

12614

MedlinePlus

000713

MeSH

D006408

Ze względu na czas od urazu po którym następują objawy, krwiaki dzieli się na:

 1. ostre < 3 dni,
 2. podostre < 20 dni,
 3. przewlekłe >21 dni.

Epidemiologia

edytuj

Krwiak podtwardówkowy stanowi 80% wszystkich krwiaków wewnątrzczaszkowych.

Etiologia

edytuj

Krwiaki podtwardówkowe powstają jako wynik ciężkiego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, występując w <1% wszystkich urazów. W 30-50% towarzyszą złamaniom kości czaszki.

Krwawienie ma miejsce do przestrzeni podtwardówkowej, położonej między oponą twardą a oponą pajęczą. Najczęściej dochodzi do niego wskutek przerwania żył górnych mózgu (żył mostkowych), przenikających przez przestrzeń podtwardówkową do zatoki strzałkowej górnej.

Objawy i przebieg

edytuj

Objawy krwiaka podtwardówkowego różnią się w zależności od rodzaju, siły urazu i lokalizacji krwiaka. W przypadku ostrych krwiaków podtwardówkowych mogą wystąpić objawy niedowładu lub porażenia połowicznego, zaburzenia chodu, zaburzenia mowy, poszerzenie źrenicy i brak jej reaktywności po stronie krwiaka, spadek tętna, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, śpiączka. Przy krwiakach podostrych występuje najczęściej ból głowy, nudności i wymioty, spowolnienie psychoruchowe i niedowład połowiczy. Natomiast przewlekły krwiak może nie powodować objawów lub objawy mogą przyjąć postać umiarkowanych bólów głowy, spowolnienia, senności, napadów drgawkowych czy miernie nasilonego niedowładu.

Rozpoznanie

edytuj

Rozpoznanie opiera się na wynikach badań neuroobrazowych, np. tomografii komputerowej lub rzadziej śródoperacyjnie.

Leczenie

edytuj

Ostry krwiak podtwardówkowy musi być leczony chirurgicznie. Leczenie krwiaka podostrego zależy od stanu klinicznego pacjenta i stopnia upłynnienia krwiaka. Krwiak przewlekły leczony zachowawczo zazwyczaj rzadko udaje się wyleczyć; stąd konieczny jest zwykle planowy zabieg trepanacji.

Rokowanie

edytuj

Opracowano skale rokowania w przewlekłym krwiaku podtwardówkowym[1]:

Skala Bendera
 • 1 – Brak zaburzeń świadomości i brak objawów ogniskowych
 • 2 – Zaburzenia świadomości i objawy ogniskowe
 • 3Stupor i znaczne objawy ogniskowe
 • 4Śpiączka (rozszerzone źrenice, odmóżdżenie bądź odkorowanie)
Skala Markwaldera

Klasyfikacja ICD10

edytuj
kod ICD10 nazwa choroby
ICD-10: I62.0 KRWOTOK POD OPONĄ TWARDĄ (OSTRY) (NIEURAZOWY)
ICD-10: P10.0 KRWOTOK PODTWARDÓWKOWY SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
ICD-10: S06.5 URAZOWY KRWOTOK PODTWARDÓWKOWY

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Ernestus RI, Beldzinski P, Lanfermann H, Klug N. Chronic subdural hematoma: surgical treatment and outcome in 104 patients. „Surg Neurol”. 48. 3, s. 220-5, 1997. PMID: 9290707. 

Bibliografia

edytuj
 • Choroby wewnętrzne. Tom II. Andrzej Szczeklik (red.). Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006, s. 1965-1967. ISBN 83-7430-069-8.
 • Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 583-585. ISBN 83-200-3244-X.
 • Magdalena Karwacka, Mariusz Siemiński, Walenty M. Nyka. Krwiak nad- i podtwardówkowy. Forum Medycyny Rodzinnej 2007, 1, 3, 236-241
 • Jan Fibak Chirurgia Repetytorium Warszawa 2006, wyd. PZWL