Krystyna Chowaniec

historyk, nauczycielka, harcmistrzyni

Krystyna Cecylia Chowaniec (ur. 22 listopada 1953 w Czarnej) – polska nauczycielka, historyk, wizytator, harcmistrzyni, instruktorka harcerska, działaczka społeczna.

Krystyna Chowaniec
Ilustracja
Krystyna Chowaniec (2015)
Data i miejsce urodzenia

22 listopada 1953
Czarna

Stopień harcerski

harcmistrzyni

Organizacja harcerska

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
Okres sprawowania

od 7 marca 1992
do 17 listopada 2007

Poprzednik

Marek Zgódko

Następca

Ryszard Stojowski

Komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
Okres sprawowania

od 20 października 2011
do 16 listopada 2019

Poprzednik

Ryszard Stojowski

Następca

Maria Kurkarewicz

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Medal Komisji Edukacji Narodowej Medal „Pro Memoria” Odznaczenie Pamiątkowe „Wierni Akowskiej Przysiędze” Świadek Historii
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości Odznaka „Zasłużony dla Sanoka”

Życiorys edytuj

Krystyna Chowaniec urodziła się 22 listopada 1953 w Czarnej[1][2]. Jest córką pochodzących z Krystynopola Franciszka Flaka (żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich) i Janiny z domu Wilczek (przedwojenna harcerka, pracowniczka poczty), wskutek umowy o zmianie granic z 1951 przesiedlonych jesienią tego roku wraz z dwojgiem dzieci do Czarnej Dolnej w Bieszczadach[3][4][5][6][7][8][9].

W Czarnej uczyła się w szkole podstawowej i wówczas wstąpiła do harcerstwa[3][4]. Następnie kształciła się w Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych[10]. W 1972 podjęła studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła na podstawie pracy magisterskiej dotyczącej starożytnego Rzymu[4][1][9].

Po studiach przez cztery lata pracowała jako nauczycielka historii w Łętowni[4]. Następnie powierzono jej zadanie zorganizowania przedszkola, którego została dyrektorką[4]. Potem była zatrudniona w szkole w Tyrawie Solnej[4]. Stamtąd przeszła do pracy w Szkole Podstawowej nr 7 w Sanoku[11][4][1][9]. Od 1996 była zatrudniona w kuratorium oświaty[1], objęła stanowisko wizytatora KO w Krośnie oraz KO w Rzeszowie[2][12]. Od początku 1996 do 1 stycznia 1999 sprawowała funkcję przewodniczącej Komisji Pamięci Narodowej, działającej pod auspicjami Kuratorium Oświaty w Krośnie[13]. W styczniu 2001 została powołana Ministerstwo Edukacji Narodowej na funkcję eksperta do prac w komisjach oceniających nauczycieli starających się o awans zawodowy na terenie województwa podkarpackiego[14]. W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pracowała w ramach Zespołu Wychowania Patriotycznego od 2006 do 2010[13], pracowała na stanowisku starszego wizytatora w Wydziale Ewaluacji[15] i pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego[16][17]. W 2013 przeszła na emeryturę[18][1].

W trakcie nauki w szkole podstawowej w Czarnej wstąpiła do harcerstwa[9]. Podczas pracy nauczycielskiej była inicjatorką powstania 54 Drużyny Harcerskiej (założona w 1986, od 3 marca 1988 im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK w Sanoku) i została jej drużynową[19][20][21][22][2]. 7 marca 1992 została wybrany komendantką Hufca ZHP Ziemi Sanockiej (funkcję w stopniu podharcmistrzyni objęła społecznie)[23][24][22] i pełniła ją do 17 listopada 2007 po raz pierwszy[25][26]. Wcześniej została powołana do składu Rady Naczelnej ZHP, w której zasiadała od września 2007 do grudnia 2013[25][12][27][28][13] (od 5 grudnia 2010 pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Zewnętrznych Warunków Funkcjonowania Organizacji)[27]. Została instruktorką harcerską Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni. Po ustąpienia ze stanowiska komendantki sanockiego hufca od listopada 2007 przez cztery lata była skarbnikiem w komendzie[25][29]. Ponownie wybrana na funkcję komendantki Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego 20 października 2011[30][12] i 21 listopada 2015[31][32][33]. Pełniła ją przez dwie kolejne kadencje do 16 listopada 2019[34]. Po wyborze nowych władz nie została powołana do składu zarządu[29]. Współpracowała przy redagowaniu pism „Harcerz Sanocki Mały. Harcerskie Pismo Młodych”'[35], „Materiały Historyczne Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”[36]. W strukturze Chorągwi Podkarpackiej ZHP podjęła działalność w 1997[9], pełniła funkcję zastępczyni komendanta chorągwi ds. kształcenia i pracy z kadrą (2000–2010) oraz została szefem Zespołu Kadry Kształcącej[37][27][12][13][1]. Od 7 grudnia 2013 członkini Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP[38][39][40][13] (ponownie wybrana 22 września 2018)[41][29].

Podjęła działalność na rzecz organizacji uroczystości patriotycznych, upamiętnień wydarzeń z historii Polski, edukacji patriotycznej[42]. Pełniła funkcję sekretarza Społecznego Komitetu Wydawniczego „San”, którego staraniem w 1992 wydano publikację pt. Kryptonim „San”. Żołnierze sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939–1944, autorstwa Andrzeja Brygidyna[43].

Objęła funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis” w Sanoku, zarejestrowanego w 2001 i nawiązującego do tradycji ruchu abstynenckiego[44][45][46]. Była organizatorką uroczystości odsłonięcia rzeźby Sokolnika na fasadzie gmachu sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”[13]. Podjęła współpracę ze środowiskami katyńskimi[13], zainicjowała uhonorowanie ofiar zbrodni katyńskiej poprzez ustanowienie pomnika Golgota Wschodu i zasadzenie Dębów Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Sanoku, którymi w latach 2009 i 2012 zostało upamiętnionych 26 oficerów i funkcjonariuszy związanych z ziemią sanocką[13][47]. W latach 1988 i 1990 uczestniczyła w Zjazdach Kurierów i Emisariuszy KG ZWZ -AK w Krakowie, a w późniejszych latach została organizatorką Rajdu Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK[48][49] (zob. Beskidzka Trasa Kurierska „Jaga–Kora”[50]).

Autorka publikacji i opracowań historycznych, które ukazywały się m.in. na łamach czasopism „Rocznik Sanocki”, „Tygodnik Sanocki[51], „Góra Przemienienia”[52][13]. Była przewodniczącą kolegium redakcyjnego czasopisma Edukacja w Regionie, wydawanego przez Regionalne Centrum Edukacji w Sanoku[53]. Została członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej[13], a w strukturach tej organizacji została prezesem Koła w Sanok[54] i wiceprezesem Okręgu Krosno[55]. Była inicjatorką powstania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sanoku 14 lutego 2010, sygnatariuszką jego aktu założycielskiego i wybrana prezesem[56][57][58][13].

W kadencji Rady Miasta Sanoka 1994–1998 zasiadała w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w charakterze członka spoza Rady[59]. Ubiegała się o mandat radnej Rady Miasta Sanoka w wyborach samorządowych 2010 startując z listy KW Stowarzyszenie Wiara-Tradycja-Rozwój[60]. W wyborach samorządowych w 2024 bez powodzenia ubiegał się o mandat Rady Powiatu Sanockiego, startując z listy KW „Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej”[61].

Ma troje dzieci: córki Roksanę i Katarzynę oraz syna Marka[1].

Publikacje edytuj

 • Jan Łożański: W więzieniach PRL. Powojenne wspomnienia kuriera z Sanoka. Brzozów-Rzeszów: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, 1991. ISBN 83-900130-0-2. (przygotowanie do druku wspomnień Jana Łożańskiego)[62].
 • W latach powojennych. Oświata i szkolnictwo. W: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka. Kraków: Secesja, 1995. ISBN 83-86077-57-3.[63].
 • 95 lat sanockiego harcerstwa 1911–2006. Sanok: 2006. (współredakcja)[64].
 • Gawęda o tych, które przewodziły w sanockim hufcu ZHP. „Rocznik Sanocki”. Tom IX, 2006. ISSN 0557-2096. [65].
 • Ksiądz Prałat Harcmistrz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski - patron sanockich harcerzy. Sanok: Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku, 2008.[66].
 • Dęby Pamięci. Sanok: Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, 2010. ISBN 978-83-931109-3-3.[67].
 • 100 lat sanockiego harcerstwa 1911–2011. Suplement. Krosno: 2011. ISBN 978-83-62960-05-7. (redakcja)[68].
 • Patron sanockiego harcerstwa – ksiądz harcmistrz Zdzisław Peszkowski. „Rocznik Sanocki”. Tom X, 2011. ISSN 0557-2096. [69].
 • Jan Łożański: Orzeł z Budapesztu. Warszawa: Demart, 2012. ISBN 978-83-7427-815-7. (zbiór, opracowanie i redakcja wspomnień Jana Łożańskiego)[70][2].
 • Kwiat goryczki z Berda. Wiersze laureatów konkursu poetyckiego dla młodzieży „W górach jest wszystko, co kocham...” o kwiat goryczki z Berda. Sanok: 2017. (wybór wierszy)[71].
 • 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Sanockiej. Sto lat w służbie Niepodległej. Sto lat w służbie niepodległej 1918–2018. Sanok: Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku / Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, 2018. ISBN 978-8362960-73-6. (opracowanie)[72].
 • Arnold Andrunik: Zapiski z osobistych przeżyć w czasie II wojny światowej i okupacji. Sanok: Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku, 2018. (redakcja)[73].
 • Stefan Grzyb: Wspomnienia i relacje Stefana Grzyba – kuriera trasy „Las” i powstańca warszawskiego. Sanok: Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku, 2018. (redakcja)[74].
 • Alina Frąckowiak: Wilki i owce. Może Żubracze. Historia Anny Pauliny Filipiak żołnierza AK w Bieszczadach. Krosno: Ruthenus, 2022. ISBN 978-83-7530-780-1. (współpraca, korekta).
 • Trasa kurierska ZWZ-AK kryptonim „Las”. Wspomnienia, relacje, opracowania. Rzeszów: Edytorial, 2022. ISBN 978-83-67325-10-3. (opracowanie redakcyjne)[75].

Odznaczenia i wyróżnienia edytuj

Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Odniesienie w kulturze

Związany z Sanokiem poeta Jan Szelc napisał w 2003 wiersz pt. Kwiat goryczki z Berda, zadedykowany Krystynie Chowaniec i wydany w tomiku poezji pt. Odmawiam góry[109].

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g Harcerka ↓.
 2. a b c d Świadek Historii ↓, s. 2.
 3. a b Sienkiewicz-Woskowicz (1) ↓.
 4. a b c d e f g Sienkiewicz-Woskowicz (2) ↓.
 5. Krzysztof Potaczała. To nie jest miejsce do życia. „Tygodnik Sanocki”. Nr 44 (1398), s. 15, 2 listopada 2018. 
 6. Marta Ziemniewicz, Tomasz Kogut: Dokończyli „przerwany marsz”. krosno.lasy.gov.pl, 2019-09-04. [dostęp 2021-03-12].
 7. Z Polski do Polski. rzeszow.tvp.pl, 2016-02-12. [dostęp 2021-03-12].
 8. Anna Łysyganicz: Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością. czarna.pl. [dostęp 2021-03-12].
 9. a b c d e Majdosz ↓.
 10. Krystyna Chowaniec. Prezentacja. facebook.com. [dostęp 2021-03-12].
 11. Izabela Wilk. Muzeum z tej ziemi wyrosłe. „Gazeta Sanocka – Autosan”. Nr 33 (396), s. 5, 20–30 listopada 1986. 
 12. a b c d Jolana Ziobro. Nowe władze hufca. „Tygodnik Sanocki”. Nr 43, s. 3, 28 października 2011. 
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p Świadek Historii ↓, s. 3.
 14. (kam). Eksperci. „Nowe Podkarpacie”. Nr 3, s. 8, 21 stycznia 2001. 
 15. Wydział Ewaluacji. ko.rzeszow.pl. [dostęp 2015-08-13].
 16. Joanna Kozimor. Nadal zawieszony. „Tygodnik Sanocki”. Nr 15 (1063), s. 4, 13 kwietnia 2012. 
 17. Rzecznik dyscyplinarny. podkarpacie.znp.edu.pl. [dostęp 2015-08-13].
 18. Sanoccy nauczyciele inaugurują rok szkolny. esanok.pl, 2013-08-29. [dostęp 2015-08-13].
 19. (kam). 54 Drużyna. „Kurier Podkarpacki”. Nr 10, s. 7, 8 marca 1993. 
 20. Józef Ząbkiewicz. Kurierska drużyna i jej drużynowa. „Gazeta Sanocka – Autosan”. Nr 33 (504), s. 3, 1–10 grudnia 1989. 
 21. Jan Łożański: W więzieniach PRL. Powojenne wspomnienia kuriera z Sanoka. Brzozów-Rzeszów: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, 1991, s. 86. ISBN 83-900130-0-2.
 22. a b 95 lat ↓, s. 24.
 23. Przegląd wydarzeń. „Tygodnik Sanocki”. Nr 11, s. 2, 18 marca 1992. 
 24. (kam). Krotka rozmowa między Komendantką Hufca ZHP Ziemi Sanockie phm. Krystyną Chowaniec a Bogusławem Ciupką. „Kurier Podkarpacki”. Nr 5, s. 6, 1 lutego 1993. 
 25. a b c Jolana Ziobro. Zmiana warty. „Tygodnik Sanocki”. Nr 47, s. 3, 23 listopada 2007. 
 26. 100 lat. Suplement ↓, s. 36, 56.
 27. a b c 100 lat. Suplement ↓, s. 132.
 28. Zmiana warty. zhp.pl, 2007-09-10. [dostęp 2015-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-24)].
 29. a b c Dominika Czerwińska. Zmiany w Hufcu ZHP Ziemi Sanockiej. Pragnę realizować swoją misję wychowawczą. „Tygodnik Sanocki”. Nr 46, s. 7, 22 listopada 2019. 
 30. Rozkaz L. 12/2011. Chorągwie. Zmiany w jednostkach ZHP. zhp.pl, 2011-11-28. [dostęp 2016-02-06].
 31. Władze Hufca. zhpsanok.pl. [dostęp 2015-08-13].
 32. Jolanta Ziobro. Jedyni, niezastąpieni. „Tygodnik Sanocki”. Nr 48 (1248), s. 6, 27 listopada 2015. 
 33. Wybierali nowe władze. Harcerze po raz kolejny zaufali Krystynie Chowaniec. esanok.pl, 2015-11-21. [dostęp 2016-02-03].
 34. Sanocki Skaut. facebook.com, 2019-11-16. [dostęp 2019-12-03].
 35. Franciszek Oberc. Pisma szkolne i uczniowskie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 5: Prasa ziemi sanockiej – informator, s. 172, 2005. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 36. Franciszek Oberc. Pisma szkolne i uczniowskie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 5: Prasa ziemi sanockiej – informator, s. 177, 2005. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 37. 95 lat ↓, s. 29.
 38. Członkowie CKR. ckr.zhp.pl. [dostęp 2015-08-13].
 39. Po Zjeździe ZHP. Nowe oblicze organizacji. 2013-12-08. [dostęp 2015-08-13].
 40. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP. zhp.pl. [dostęp 2015-08-13].
 41. Skład CKR ZHP. ckr.zhp.pl. [dostęp 2021-03-12].
 42. Program edukacji patriotycznej w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/10. ko.rzeszow.pl, 2009-09-02. [dostęp 2015-08-13].
 43. Andrzej Brygidyn: Kryptonim „San”. Żołnierze sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939–1944. Sanok: Społeczny Komitet Wydawniczy „San”, 1992, s. 2.
 44. Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku. mojepanstwo.pl. [dostęp 2018-06-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-14)].
 45. Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku. krs-online.com.pl. [dostęp 2018-06-14].
 46. Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku. trasakurierskalas.pl. [dostęp 2018-06-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-14)].
 47. Marian Struś. Sanok nie zapomni. „Tygodnik Sanocki”. Nr 17 (911), s. 1, 6, 24 kwietnia 2009. 
  • Krystyna Chowaniec, Patron sanockiego harcerstwa – ksiądz harcmistrz Zdzisław Peszkowski, Rocznik Sanocki Tom X – Rok 2011, Sanok 2011, s. 17.
  Krystyna Chowaniec. Uroczystości dnia Katyńskiego w Sanoku. „Góra Przemienienia”. Nr 17 (299), s. 4–13, 26 kwietnia 2009. Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku. 
  Krystyna Chowaniec: Dęby Pamięci. Sanok: Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, 2010, s. 40–42. ISBN 978-83-931109-3-3.
  Bartosz Błażewicz. Pamiętała młodzież, pamiętali seniorzy. „Tygodnik Sanocki”. Nr 42 (936), s. 3, 16 października 2009. 
  Jolanta Ziobro. Sanok uczcił ks. Peszkowskiego. „Tygodnik Sanocki”. Nr 40 (1089), s. 3, 12 października 2012. 
  Uroczystości Dnia Katyńskiego w Sanoku. ko.rzeszow.pl. [dostęp 2013-07-28].
 48. I Rajd Szlakiem Kurierów Beskidzkich. „Tygodnik Sanocki”. Nr 15 (1063), s. 7, 13 kwietnia 2012. 
 49. Świadek Historii ↓, s. 2, 3.
 50. Zygmunt Pelczar. Beskidzka trasa kurierska „Jaga-Kora”. „Nasz Rymanów”. Nr 12 (143), s. 11, 2012. ISSN 1641-5515. 
 51. Krystyna Chowaniec. Z dziejów łączności ZWZ-AK z polskim rządem na uchodźstwie. Kurierzy. „Tygodnik Sanocki”. Nr 27 (1227), s. 9, 3 lipca 2015. 
 52. Krystyna Chowaniec. 95 lat sanockiego harcerstwa. „Góra Przemienienia”. Nr 39 (163), s. 17, 24 września 2006. Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku. 
 53. Franciszek Oberc. Pisma naukowe i popularnonaukowe. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 5: Prasa ziemi sanockiej – informator, s. 197, 2005. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 54. Tabliczka z kodem QR w Sanoku. armiakrajowa.org.pl, 2018-05-29. [dostęp 2022-07-16].
 55. Okręgi Krajowe. armiakrajowa.org.pl, 2018-05-29. [dostęp 2022-07-16].
 56. Z naszej działalności. Koło Sanok. „Biuletyn Informacyjno–Historyczny”. Nr 1, s. 36, 2010. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Krosno. ISSN 1429-0324. 
 57. Piotr W. Kurek: Zadania, organizacja i formy działalności Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Podkarpackie Kuratorium Oświaty, 2010-03-16. s. 33, 34. [dostęp 2017-01-28].
 58. 100 lat. Suplement ↓, s. 91.
 59. Królewskie Wolne Miasto Sanok. Informator miejski. Bydgoszcz: Journal, 1995, s. 16. ISBN 83-86002-54-9.
 60. Informacje o kandydacie. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2022-10-19].
 61. Wyniki w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Sanockiego. wybory.gov.pl. [dostęp 2024-04-14].
 62. Historia. biblioteka.sanok.pl. [dostęp 2015-08-13].
 63. Sanok : dzieje miasta. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 64. 95 lat harcerstwa sanockiego : 1911-2006. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 65. Rocznik Sanocki [T. 9 '2006]. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 66. Ksiądz Prałat Harcmistrz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski - patron sanockich harcerzy. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 67. Dęby pamięci. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 68. 100 lat sanockiego harcerstwa 1911-2011 : suplement. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 69. Rocznik Sanocki. T.10 ['2011]. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 70. Jolanta Ziobro. Janek, Orzeł z Budapesztu. „Tygodnik Sanocki”. Nr 1, s. 10, 4 stycznia 2013. 
  Orzeł z Budapesztu. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
  Zygmunt Pelczar. Zaproszenie. „Nasz Rymanów”. Nr 12 (143), s. 6, grudzień 2012. ISSN 1641-5515. 
  Zygmunt Pelczar. Beskidzka trasa kurierska „Jaga-Kora”. „Nasz Rymanów”. Nr 12 (143), s. 11, grudzień 2012. ISSN 1641-5515. 
  Jacek Smulski: Beskidzka Trasa Kurierska „JAGA – KORA”. galicjusz.pl. [dostęp 2015-08-13].
  Historie niezwykłe. „Orzeł” z Budapesztu. Wspomnienia kuriera KG AK. demart.com.pl/. [dostęp 2015-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-23)].
 71. Kwiat goryczki z Berda : wiersze laureatów konkursu poetyckiego dla młodzieży "W górach jest wszystko, co kocham..." o kwiat goryczki z Berda. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 72. 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Sanockiej 1918-2018 : Sto lat w służbie Niepodległej. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 73. Zapiski z osobistych przeżyć w czasie II wojny światowej i okupacji : wspomnienia żołnierza ZWZ-AK, więźnia obozów koncentracyjnych. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 74. Wspomnienia i relacje Stefana Grzyba - kuriera trasy "Las" i powstańca warszawskiego. sanok-mbp.sowa.pl. [dostęp 2022-10-22].
 75. Nowości wydawnicza. facebook.com, 2022-10-14. [dostęp 2022-10-16].
 76. M.P. z 2023 r. poz. 1156
 77. Odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców regionu. rzeszow.uw.gov.pl, 2023-10-10. [dostęp 2023-10-17].
 78. Beata Wolańska: Odznaczenia państwowe dla 39 mieszkańców regionu. rzeszow.tvp.pl, 2023-10-10. [dostęp 2023-10-17].
 79. M.P. z 2011 r. nr 34, poz. 412.
 80. Jolanta Ziobro. Odznaczeni przez prezydenta. „Tygodnik Sanocki”. Nr 20 (1018), s. 2, 20 maja 2011. 
 81. M.P. z 2001 r. nr 23, poz. 405.
 82. Marian Struś. Sanok zawsze kochał wojsko. „Tygodnik Sanocki”. Nr 32 (1131), s. 4, 16 sierpnia 2013. 
 83. Sanockie obchody Święta Wojska Polskiego. esanok.pl, 2013-08-13. [dostęp 2015-08-13].
 84. Uroczystość wręczenia „Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. rzeszow.uw.gov.pl, 2018-11-27. [dostęp 2018-11-28].
 85. Bartosz Błażewicz. Konferencja ekologów. „Tygodnik Sanocki”. Nr 45 (365), s. 2, 6 listopada 1998. 
 86. 95 lat ↓, s. 28.
 87. 100 lat. Suplement ↓, s. 17.
 88. Jubileuszowy Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. lesko.pl, 2012-10-02. [dostęp 2015-08-13].
 89. 85 lat sanockiego harcerstwa. „Tygodnik Sanocki”. Nr 39 (255), s. 4, 27 września 1996. 
 90. Rozkaz L. 6/2014 z 22 maja 2014. zhpsanok.pl, 2015-01-14. [dostęp 2017-07-08].
 91. a b Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.. zhpsanok.pl. [dostęp 2015-08-13].
 92. Odznaczenia. sokolsanok.pl. [dostęp 2022-07-31].
 93. XIX Zjazd Nadzwyczajny Delegatów ŚZŻAK. armiakrajowa.org.pl, 2022-10-09. [dostęp 2022-10-16].
 94. Muzeum z tej ziemi wyrosłe. „Gazeta Sanocka – Autosan”. Nr 33 (396), s. 5, 20–30 listopada 1986. 
 95. Krystyna Chowaniec. Opinie. „Gazeta Sanocka – Autosan”. Nr 35 (398), s. 6, 10–20 grudnia 1986. 
 96. Marian Struś. Gala z gwiazdami. „Tygodnik Sanocki”. Nr 21 (915), s. 7, 22 maja 2009. 
 97. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 559, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 98. A. Jarosz: Najlepsi z najlepszych…, czyli Nagrody Rady Miasta Sanoka, Burmistrza i Kapituły Regionalnego Konkursu Promocyjnego. sanok24.pl, 2009-05-20. [dostęp 2015-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)].
 99. Wręczono Nagrody Burmistrza i Rady Miasta Sanoka. sanok.pl, 2017-06-22. [dostęp 2017-06-22].
 100. 95 lat ↓, s. 25.
 101. Rozkaz L. 15/2009 z 16 listopada. zhpsanok.pl, 2015-01-14. [dostęp 2015-08-13].
 102. 100 lat. Suplement ↓, s. 85.
 103. Nagroda Honorowa „Świadek Historii”. ipn.gov.pl. s. 2–3. [dostęp 2015-08-13].
  Historia ma ludzką twarz. supernowosci24.pl, 2014-12-04. [dostęp 2015-08-13].
  Nagroda „Świadek Historii” dla Krystyny Chowaniec z Sanoka. powiat-sanok.pl, 2014-07-16. [dostęp 2015-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)].
 104. Święto Wojska Polskiego w Sanoku 2016. wku.wp.mil.pl, 2016-08-23. [dostęp 2017-06-13].
 105. Wręczono Nagrody Burmistrza i Rady Miasta Sanoka. sanok.pl, 2017-06-22. [dostęp 2018-04-09].
 106. Uchwała Nr XLIX/421/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.02.2018r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. bip.um.sanok.pl, 2018-02-27. [dostęp 2018-06-29].
 107. Wtorek, 20 II – XLIX Sesja Rady Miasta Sanoka. sanok.pl, 2018-02-19. [dostęp 2018-04-09].
 108. Sanok ma nowych Honorowych Obywateli Miasta. sanok.pl, 2018-04-06. [dostęp 2018-04-09].
 109. Jan Szelc: Odmawiam góry. Sanok: Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, 2004, s. 77. ISBN 83-919470-7-6.

Bibliografia edytuj