Krzemiany grupowe


Krzemiany grupowe – rodzaj krzemianów zawierający aniony dikrzemianowe Si2O76-. Głównym motywem strukturalnym krzemianów jest czworościan z jednym atomem krzemu w centrum i czterema atomami tlenu na wierzchołkach. Czworościany mogą występować pojedynczo lub łączą się ze sobą, mając wspólny jeden lub więcej atomów tlenu. W krzemianach grupowych dwa czworościany SiO4 łączą się ze sobą wierzchołkiem, mając wspólny jeden atom tlenu. Tworzy się grupa Si2O76-. Sześć ładunków ujemnych neutralizuje się przez połączenie jonowe różnych kationów metali.

Model trójwymiarowy anionu dikrzemianowego
Wzór strukturalny anionu dikrzemianowego Si2O76-

Przykłady minerałów z grupy krzemianów grupowych: epidot, wezuwian, hemimorfit (kalamin), zoisyt, klinozoisyt.