Krzysztof Chodkiewicz

wojewoda wileński, kasztelan trocki

Krzysztof Chodkiewicz herbu własnego (zm. 3 października 1652) – wojewoda wileński od 1642, kasztelan trocki od 1633, koniuszy wielki litewski od 1623, chorąży wielki litewski od 1610, starosta bielicki, bobrujski, grodzieński, krewski, ozarzycki, wiszniewski, rakanciski i tawaryski.

Krzysztof Chodkiewicz
Ilustracja
Herb
Gryf z Mieczem
Rodzina

Chodkiewiczowie herbu własnego

Data śmierci

3 października 1652

Ojciec

Hieronim Chodkiewicz

Matka

Anna z Tarłów

Żona

Elżbieta Kiszczanka
Zofia Drucka-Horska

Dzieci

Aleksander Krzysztof Chodkiewicz
Jan Kazimierz Chodkiewicz
Hieronim Karol Chodkiewicz

Był synem kasztelana trockiego Hieronima i Anny Tarłówny. Żonaty był dwukrotnie: z Elżbietą Kiszczanką, z którą miał synów Aleksandra Krzysztofa, Jana Kazimierza i Hieronima Karola i z Zofią z kniaziów Druckich-Horskich Strawińską, z którą dzieci nie miał.[1]

Brał udział w wojnach ze Szwecją, Rosją i Turcją.

Poseł powiatu nowogródzkiego na sejm 1624 roku, poseł powiatu wileńskiego na sejm 1625 roku, poseł powiatu grodzieńskiego w 1628 roku, poseł powiatu mozyrskiego na sejm 1631 roku[2]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa trockiego w 1632 roku[3], podpisał jego pacta conventa[4]. Jako poseł na sejm koronacyjny 1633 roku wszedł w skład komisji do wojny z Moskwą i organizacji wojska[5].

W czasie bezkrólewia 1648 własnym sumptem wystawił piechotę za 20 400 złp, którą to sumę później zwrócił mu sejm. Był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa wileńskiego w 1648 roku[6], podpisał jego pacta conventa[7].

Poseł nowogródzki na sejm 1624 roku[8].

Był pięciokrotnym marszałkiem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach: 1635, 1639, 1643, 1647 i 1651.

W 1627 wdał się w długoletni spór o dobra monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, co spotkało się z naganą króla w 1650.

Na sejmie koronacyjnym 1649 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[9].

Zobacz też edytuj

Wykaz literatury uzupełniającej: Krzysztof Chodkiewicz.

Przypisy edytuj

  1. dane o rodzinie. [dostęp 2016-03-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-16)].
  2. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 94.
  3. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  4. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 17.
  5. Andrzej Korytko, Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainie, w: Echa Przeszłości t. XVI, Olsztyn 2015, s. 73.
  6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 99.
  7. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 20.
  8. Henryk Wisner, Przedsejmowy sejmik nowogrodzki w latach 1607-1648, w: Przegląd Historyczny, Tom 69, Numer 4 (1978), s. 690.
  9. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 146.

Linki zewnętrzne edytuj