Wojewodowie wileńscy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej