Krzysztof Ożóg

polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych

Krzysztof Józef Ożóg (ur. 1956) – polski historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w historii średniowiecznej Polski i Europy. Prowadzi badania nad środowiskami intelektualnymi w Polsce i Europie średniowiecznej, dziejopisarstwem, historią polskiego Kościoła oraz monarchią Piastów, Andegawenów i Jagiellonów. Zajmuje się także dziejami duchowości, dziejami regionalnymi i edycją źródeł średniowiecznych.

Krzysztof Ożóg
Ilustracja
Krzysztof Ożóg podczas prezentacji książki "Korona i Krzyż" (2012).
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1956

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Doktorat

1987[potrzebny przypis]

Habilitacja

1996

Profesura

2005

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Jagielloński

Dyrektor
Instytucja

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Okres spraw.

od 2012

Poprzednik

Krzysztof Stopka

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal „Pro Patria”

Życiorys edytuj

W 1987 roku uzyskał stopień doktora na podstawie napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Wyrozumskiego rozprawy pod tytułem "Kultura umysłowa w Krakowie XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego". W 1996 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382 otrzymał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia średniowiecza. W 2005 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych[1].

Od 2012 pełni funkcje dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2006 kierownika Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ.

Wiele lat uczestniczył w pracach nad krytyczną edycją Roczników Jana Długosza.

Współpracuje z Redakcją Polskiego Słownika Biograficznego. Od 1995 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego w językach obcych o zasięgu międzynarodowym „Questiones Medii Aevi Novae”.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego[2].

Ma w dorobku ponad 300 prac naukowych. Z okazji 1050-lecia Chrztu Polski napisał obszerną monografię o początkach państwa polskiego pt. "966. Chrzest Polski", za którą otrzymał nagrodę "Książki Roku"[3].

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022)[4] oraz Medalem „Pro Patria” (2023)[5].

Ważniejsze publikacje edytuj

  • Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku: środowisko duchowieństwa świeckiego (1987)
  • Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382 (1995)
  • Miejsce Polski w rozwoju intelektualnym Europy w XIV-XV wieku (2006)
  • Korona i Krzyż: czas Piastów i Jagiellonów (2012)
  • Wielka Księga Polskich Patriotów, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2013, ISBN 978-83-7553-148-0.
  • 966. Chrzest Polski, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2015, ISBN 978-83-7553-194-7.
  • Polskość jest przywilejem, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016, 978-83-7553-219-7.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj