Kwas fluorooctowy

związek chemiczny

Kwas fluorooctowy, CH
2
FCOOH
organiczny związek chemiczny, mocny kwas karboksylowy, pochodna fluorowa kwasu octowego, dywersyjny bojowy środek trujący z grupy fluorooctanów.

Kwas fluorooctowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C2H3FO2

Inne wzory

CH2FCOOH

Masa molowa

78,04 g/mol

Wygląd

bezbarwne kryształy

Identyfikacja
Numer CAS

144-49-0

PubChem

5237

Podobne związki
Podobne związki

kwas chlorooctowy, Kwas dichlorooctowy, kwas trifluorooctowy

Pochodne

fluorooctan sodu, fluorooctan etylu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Tworzy bezbarwne kryształy w formie igieł o temperaturze topnienia 31 °C, łatwo rozpuszczalne w wodzie i etanolu. Sole kwasu fluorooctowego występują naturalnie w przynajmniej 40 roślinach w Afryce, Australii i Ameryce Południowej, m.in. w afrykańskiej Dichapetalum cymosum, której liście i nasiona były używane przez krajowców do sporządzania zatrutych strzał i zatruwania źródeł wody oraz Chailletia toxicaria stosowanej do trutek na szczury.

Dzięki efektowi indukcyjnemu atomu fluoru kwas fluorooctowy jest ok. 100 razy mocniejszy od kwasu octowego, a jednocześnie ok. 100 razy słabszy od kwasu trifluorooctowego.

Kwas fluorooctowy działa na organizm w formie cieczy i par. Mogą wnikać przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę. Objawy zatrucia podobne jak w przypadku paralityczno-drgawkowych bojowych środków trujących. Obserwuje się ślinotok, wymioty, bezwolne oddawanie moczu i kału oraz drgawki i utratę przytomności, poprzedzające zgon. Objawy występują po okresie utajenia (od 30 minut do 6 godzin). Śmierć następuje w czasie od kilku godzin do kilku dni (w zależności od dawki) na skutek zahamowania procesów oddychania komórkowego.

Silnie toksyczne są także estry kwasu fluorooctowego, np. fluorooctan etylu.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 95, Boca Raton: CRC Press, 2014, s. 3-274, 5-94, ISBN 978-1-4822-0867-2 (ang.).
  2. a b Kwas fluorooctowy (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2016-02-19].
  3. Fluoroacetic acid (nr 796875) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2016-02-18]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj