Linia kolejowa nr 126

Linia kolejowa nr 126 Chrzanów - Płaza (dawniej Jaworzno SzczakowaBolęcin) – linia kolejowa w południowej Polsce. Linia została otwarta w 1900 roku. W 1981 roku zawieszono kursowanie pociągów na odcinku Jaworzno Szczakowa-Bolęcin . Tory zostały tam rozebrane na odcinku Jaworzno - Chrzanów. W 1991 roku zelektryfikowano odcinek Chrzanów - Bolęcin, w 1995 zawieszono ruch pociągów, zdjęto trakcję. Obecnie wyremontowany i przejezdny jest odcinek Chrzanów - Płaza, ale nie pojawiają się już pociągi kursujące dawniej na bocznicę Kamieniołomu Żelatowa. Wprowadzono nowy kilometraż linii, która obecnie zaczyna się na stacji Chrzanów a kończy ładownią na dawnej stacji Płaza.

Linia kolejowa nr 126
Jaworzno Szczakowa – Bolęcin
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 126
Tabela SRJP 138
Długość 7,154 km
Rozstaw szyn 1435 mm
Prędkość maksymalna 30 km/h
Zdjęcie LK126
Portal Portal Transport szynowy