Ludowe Zespoły Sportowe

Ludowe Zespoły Sportowepolskie zrzeszenie grupujące kluby sportowe działające w małych miejscowościach, głównie na wsiach. Statutowym celem LZS jest upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu. LZS jest członkiem ISCA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury.

Historia edytuj

 
Przykładowa legitymacja wydana przez Ludowe Zespoły Sportowe w 1970

Pierwszy LZS założono w 1946 we wsi Czarnowąsy w dzisiejszym województwie opolskim[1]. Początkowo LZS podlegał Inspektoratowi Wychowania Fizycznego i Sportu przy Zarządzie Głównym Związku „Samopomoc Chłopska”. Jeszcze przed 1950 w wyniku szybkiego rozwoju ruchu Ludowych Zespołów Sportowych utworzono struktury wojewódzkie i powiatowe. Przy Samopomocy Chłopskiej natomiast istniały rady sportu wiejskiego. Ówczesny regulamin LZS tak definiował cele organizacji:

„LZS prowadzi działalność w zakresie wychowania fizycznego i sportu, organizuje dla tego celu ludność wsi, popularyzuje wf i sport na terenie swej gromady i podnosi poziom społeczny i kulturalny swych członków, w myśl wytycznych programowych Głównej Rady Sportu Wiejskiego."

LZS podjęły ścisłą współpracę ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej.

W 1976 zrzeszenie LZS zostało odznaczone Orderem Sztandaru Pracy II klasy[2].

Współczesność edytuj

Dziś struktury organizacyjne LZS nie działają już tylko na terenach wiejskich. W małych, średnich i dużych miastach Polski działają kluby zrzeszone w LZS. Obecnie struktura organizacyjna zaczyna się na Gminnym Zrzeszeniu LZS przez powiatowe, wojewódzkie a skończywszy na szczeblu ogólnopolskim. LZS jest organizatorem wielu imprez sportowych dla niepełnosprawnych.

LZS posiada Centralny Ośrodek Szkolenia w Mielnie oraz 4 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: w Ręcznie (woj. łódzkie), Opolu, Nowej Bystrzycy i Pile.

Organem prasowym zrzeszenia LZS są „Wiadomości Sportowe”.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj