Malarz Berliński

Malarz Berlińskiateński malarz ceramiki działający ok. 500–460 p.n.e., tworzący w stylu czerwonofigurowym[1][2].

Amfora Malarza Berlińskiego ze sceną amazonomachii (ok. 490 p.n.e.)

DziałalnośćEdytuj

Jego miano pochodzi od datowanej na ok. 480 p.n.e. okazałej amfory ozdobionej sceną przedstawiającą Hermesa, satyra i fauna, znajdującej się w berlińskim Antikensammlung[1] (nr F 2160 z dawnych zbiorów Altes Museum). Przypisuje mu się autorstwo około 300 waz[1][2]. Zazwyczaj malował tylko jedną postać na każdej stronie naczynia[1]. Charakterystycznymi cechami jego stylu są skróty perspektywiczne, zainteresowanie ludzką anatomią oraz eleganckie, dostojne pozy postaci[2].

Zaliczany do mistrzów okresu późnoarchaicznego (500–480 p.n.e.), miał szereg czynnych, choć częściowo tylko wyróżnionych następców[3]. Za jego uczniów uważani są m.in. Malarz Achillesa, Malarz Providence i Hermonaks[4].

Był typowym malarzem dużych form (kraterów, stamnosów, hydrii i amfor), w tym wielu amfor panatenajskich zdobionych w wymaganych obyczajem technice czarnofigurowej[4]. Jedna z nich, datowana na ok. 470 p.n.e., a przedstawiająca „dynamiczną i monumentalną” scenę wyścigu jeźdźców, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. 142346 MNW)[a].

UwagiEdytuj

  1. W. Dobrowolski: Zbiory Sztuki Starożytnej. Cz. I: Sztuka antyczna. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2004, s. 19. Zabytek nr 164 pochodzący z dawnych zbiorów Działyńskich w Gołuchowie (Maria L. Bernhard: Greckie malarstwo wazowe, dz. cyt., s. 127, ryc. 231). Szersze omówienie: W. Dobrowolski: Wazy greckie I, dz. cyt., s. 50-51.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Ian Chilvers: The Oxford Dictionary of Art. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 72. ISBN 0-19-860476-9.
  2. a b c Berliński Malarz, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2016-03-01].
  3. John Boardman: Athenian red figure vases. The classical period. London: Thames & Hudson, 1989, s. 61.
  4. a b Witold Dobrowolski: Wazy greckie I, dz. cyt., s. 50.

BibliografiaEdytuj

  • Maria Ludwika Bernhard: Greckie malarstwo wazowe. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1966, seria: Historia kultury materialnej starożytnej Grecji nr 2.
  • Witold Dobrowolski: Wazy greckie I. Ceramika attycka okresu archaicznego. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1977.

Linki zewnętrzneEdytuj