Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej (MBWG) (ros. Международный банк экономического сотрудничества – МБЭС, ang. International Bank for Economic Co-operation – IBEC) – instytucja bankowa krajów RWPG, obecnie bank międzynarodowy.

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej
Data założenia 1963
Państwo  Rosja
Siedziba Moskwa
Prezes Denis Iwanow
Rodzaj banku bank międzynarodowy
Kapitał własny 400 mln euro
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

MBWG został powołany w wyniku podpisanej 22 października 1963 Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 1964. Głównym zadaniem banku do 1991 była obsługa wielostronnych handlowych rozliczeń kompensacyjnych poprzez prowadzenie rachunków w umownej jednostce rozliczeniowej jaką był powołany do życia równocześnie z MBWG rubel transferowy. Ta umowna waluta istniała de facto jedynie w postaci zapisów na rachunkach MBWG dokonywanych na podstawie informacji o dokonanej wymianie towarowej pomiędzy krajami-członkami RWPG. Kapitał statutowy MBWG ustalono na kwotę 300 mln rubli transferowych. Miał on być wniesiony przez poszczególne kraje, w stosunku do rozmiaru ich eksportu do pozostałych krajów RWPG. W praktyce wpłacono jedynie 60 mln rubli transferowych[1]. Państwami-założycielami banku były Ludowa Republika Bułgarii, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rumuńska Republika Ludowa, Węgierska Republika Ludowa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Kuba i Wietnam. W 1970 w ramach rozbudowy systemu walutowego RWPG powołano także Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (MBI). MBI udzielał kredytów inwestycyjnych w rublach transferowych odnotowywanych na rachunkach MBWG, a także w walutach wymienialnych.

Po 1991 r. MBWG przeszedł na rozliczenia w walutach wymienialnych, obecnie jako swoją walutę podstawową przyjął euro. Aktualnie jego kapitał zakładowy wynosi 400 mln euro a udziałowcami banku są Bułgaria, Wietnam, Polska, Rosja, Rumunia, Mongolia, Czechy i Słowacja. 3 listopada 2009 Rada Ministrów RP wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac nad przyłączeniem Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego (MBI) do Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) stwierdzając iż „istotnym i niezbędnym warunkiem włączenia się w proces przekształcania obu instytucji jest dokładne sprecyzowanie aktualnej sytuacji finansowej obu banków, w tym skali potencjalnych strat MBI. Ostateczna zgoda strony polskiej na połączenie obu banków zostanie podjęta po wypracowaniu modelu działania i opracowaniu struktury nowego banku”. Jak wspomina cytowany komunikat Rady Ministrów RP, sytuację finansową MBWG „można określić jako względnie dobrą, ponieważ bank unika nadmiernego ryzyka i uzyskuje niewielkie zyski. Gorsze jest położenie MBI, który jest obecnie zagrożony upadkiem”[2].

Polskimi przedstawicielami we władzach banku są:

PrzypisyEdytuj