Mieczysław Gogacz

polski filozof

Mieczysław Gogacz (ur. 17 listopada 1926 w Nadrożu koło Rypina, zm. 13 września 2022 w Warszawie)[1][2] – profesor filozofii, przedstawiciel tomizmu, w którym reprezentował nurt oczyszczania myśli św. Tomasza z arystotelizmu oraz neoplatonizmu. Ponadto zajmował się historią filozofii średniowiecznej, zagadnieniami ontycznymi, teorią poznania, estetyki, pedagogiki, teorii kultury, mistyki i życia religijnego. Honorowy Obywatel Miasta Rypina[3].

Życiorys Edytuj

Początkowo związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, później z Akademią Teologii Katolickiej, gdzie był w latach 1967–1997 kierownikiem Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (który powstał z Akademii Teologii Katolickiej), gdzie pracował w Katedrze Historii Filozofii. Wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim, w warszawskiej Akademii Medycznej i w Wojskowej Akademii Technicznej.

Członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Współzałożyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Autor kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów o tematyce filozoficznej, pedagogicznej i teologicznej.

Publikacje książkowe Edytuj

 • Filozofia bytu w „Beniamin Major” Ryszarda ze Świętego Wiktora (1957)
 • Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy (1961),
 • On ma wzrastać (1965),
 • Obrona intelektu (1969),
 • Ważniejsze zagadnienia metafizyki (1973),
 • Wokół problemu osoby (1974),
 • Błędy brata Ryszarda (1975),
 • Poszukiwanie Boga (1976),
 • Filozoficzne aspekty mistyki (1985),
 • Szkice o kulturze (1985),
 • Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka (1985),
 • Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki (1985),
 • Ciemna noc miłości (1985),
 • Modlitwa i mistyka (1987),
 • Elementarz metafizyki (19871, 20084),
 • Mądrość buduje państwo(1993),
 • Wprowadzenie do etyki (1993),
 • Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi metafizyki (1996),
 • Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie (1997).

Odznaczenia Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Gogacz Mieczysław, Encyklopedia Filozofii Polskiej [dostęp 2021-03-25].
 2. Zmarł prof. Mieczysław Gogacz, wybitny badacz myśli św. Tomasza z Akwinu, Teologia Polityczna, 13.09.2022
 3. Gogacz Mieczysław Szczepan, [w:] M. Krajewski, Nowy słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej, t. 1, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2014, s. 319-320, ISBN 978-83-63043-07-0.

Linki zewnętrzne Edytuj