Miejsce zerowe

Ten artykuł dotyczy pojęcia związanego z dowolną funkcją. Zobacz też: pierwiastek.

Miejsce zerowe – argument funkcji, dla którego przyjmuje ona wartość zerową. Czasem miejsce zerowe nazywa się w skrócie zerem funkcji bądź jej pierwiastkiem[1].

W przypadku funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej przedstawionej w układzie współrzędnych kartezjańskich interpretacją geometryczną miejsca zerowego jest odcięta punktu należącego do wykresu danej funkcji, który leży zarazem na osi odciętych.

PrzypisyEdytuj

  1. Uogólniając definicję pierwiastka wielomianu – o wzajemnej odpowiedniości pierwiastków wielomianu i miejsc zerowych stowarzyszonej z nim funkcji wielomianowej mówi twierdzenie Bézouta.