Mikołaj Firlej (1588–1636)

wojewoda sandomierski

Mikołaj Firlej herbu Lewart (ur. w 1588, zm. 1 września 1636[1]) – wojewoda sandomierski od 1633, kasztelan wojnicki od 1618 i biecki od 1615, starosta lubelski w latach 1614-1633, starosta kazimierski w latach 1596-1614 i od 1631 roku[2], marszałek Trybunału Głównego Koronnego lubelskiego w 1616 roku[3], dworzanin Zygmunta III Wazy a później królewicza Władysława[4].

Mikołaj Firlej
Herb
herb Lewart
Rodzina

Firlejowie herbu Lewart

Data urodzenia

1588

Data śmierci

1 września 1636

Ojciec

Mikołaj Firlej (zm. 1600)

Matka

Elżbieta z Ligęzów

Żona

Regina z Oleśnickich
Maria Mohylanka

Dzieci

Zbigniew, Henryk, Stanisław, Jan, Andrzej, Elżbieta, Katarzyna, Anna

Życiorys Edytuj

Syn wojewody krakowskiego Mikołaja i Elżbiety Ligęzianki. Na jego uroczystych chrzcinach obecni byli m.in. król Zygmunt III Waza i królowa Anna Jagiellonka.

Przez 12 lat przebywał na studiach w Niemczech, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Studiował w kolegium jezuitów w Lublinie w 1597 roku, w Paryżu w 1605 roku, w Padwie w 1607 roku i Bolonii w 1607 roku[5].

Poseł na sejm nadzwyczajny 1613 roku z województwa sandomierskiego[6]. W latach 1618, 1620[7], 1626[8] i 1629[9] był deputatem Senatu na Trybunał Skarbowy Koronny[10].

Był zadeklarowanym zwolennikiem Habsburgów. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[11]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa krakowskiego w 1632 roku[12], podpisał jego pacta conventa[13]. Bliski współpracownik króla Władysława IV Wazy. W 1635 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[14].

Poseł na sejm 1611 roku z województwa krakowskiego, deputat do sprawy brandenburskiej[15]. Poseł na sejm w 1633 roku[16].

Z małżeństwa z Reginą Oleśnicką miał synów: Zbigniewa, Henryka, Stanisława (zmarł w dzieciństwie[17]), Jana i Andrzeja oraz trzy córki (Elżbieta, Katarzyna, Anna[17]). Po śmierci pierwszej żony po raz drugi ożenił się z Marią Mohyłówną, wdową wojewody bracławskiego Stefana Potockiego.

Przypisy Edytuj

 1. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 124.
 2. Krzysztof Chłapowski, Starostowie w Malopolsce 1565-1668, w: Społeczeństwo staropolskie, t. IV red. A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 122.
 3. Złota księga szlachty polskiej. R. XVIII. Poznań, 1896, s. 129.
 4. Agnieszka Sidorowska. Lubelska reprezentacja sejmowa za panowania Władysława IV, próba analizy pochodzenia społecznego karier., w: Res Historica 1999, zesz. 7, s. 50.
 5. Marcin Broniarczyk. Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV.Kwartalnik Historyczny”. R. 119 nr 2 (2012), s. 276.
 6. Janusz Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 253.
 7. Volumina Legum. T. 3. Petersburg, 1859, s. 184.
 8. Volumina Legum. T. 3. 1859, s. 237.
 9. Volumina Legum. T. 3. 1859, s. 293.
 10. Volumina Legum. T. III. 1859, s. 157.
 11. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
 12. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., s. A.
 13. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.
 14. Volumina Legum. T. III. 1859, s. 425.
 15. Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 218-219.
 16. Agnieszka Sidorowska. Lubelska reprezentacja sejmowa za panowania Władysława IV, próba analizy pochodzenia społecznego karier.Res Historica”. 7, 1999, s. 50.
 17. a b Stanisław Józef Duńczewski: O familii Lubiczów Strzemeskich. [W:] Herbarz Wielu Domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego. T. 2. 1757, s. 46.

Bibliografia Edytuj