Mikołaj Sieniawski (1520–1584)

hetman polny koronny, kasztelan kamieniecki

Mikołaj Sieniawski herbu Leliwa (ur. 1520, zm. 1584) – hetman polny koronny w latach 1562–1564 i 1575-1576, rotmistrz jazdy obrony potocznej w latach 1547–1574[1], kasztelan kamieniecki w latach 1576–1584, starosta stryjski[2].

Mikołaj Sieniawski
Ilustracja
Herb
Leliwa
Rodzina

Sieniawscy herbu Leliwa

Data urodzenia

1520

Data śmierci

1584

Ojciec

Mikołaj Sieniawski

Matka

Katarzyna Kola

Żona

Anna Sapieha

Dzieci

Elżbieta i Anna

Życiorys

edytuj

Syn Mikołaja Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego, i Katarzyny Kolanki.

Wychował się na dworze podkanclerzego koronnego biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. Brał udział w wielu wojnach z Turkami i Tatarami. W latach (1527–1552) rotmistrz jazdy na Podolu, później w latach 1564 i 1566 na Litwie. W roku 1552 brał udział w wyprawie do Mołdawii, która wprowadziła na tron hospodarski stronnika Polski Aleksandra Lăpușneanu, który uznał się za lennika Rzeczypospolitej. W 1555 podjął służbę w wojsku księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. W latach 1562–1566 brał udział w wojnie z Moskwą. 21 czerwca 1567 otrzymał zezwolenie królewskie na wykupienie starostwa stryjskiego z wyłączeniem miasta Doliny z rąk żony wojewody kijowskiego ks. Konstantego Wasyla Ostrogskiego Zofii Tarnowskiej. Od roku 1569 pełnił faktycznie funkcję hetmana polnego koronnego (jako łac. „Campiductor Russiae”). W roku 1572 wyprawił się do Mołdawii, by bronić hospodara Bohdana Lăpușneanu (syna Aleksandra) przed Iwonią, pretendentem do tronu popieranym przez Turcję. W roku 1576 został kasztelanem kamienieckim. Bronił kresów południowo-wschodnich przed zagonami czambułów tatarskich. W 1580 wziął udział w kampanii wielkołuckiej króla Stefana Batorego, gdzie odznaczył się przy zdobywaniu twierdzy. W 1581 posiłkował wojska litewskie pod Pskowem. W roku 1582 na rozkaz króla ściął we Lwowie obalonego hospodara mołdawskiego Janku Sasa.

Przypisy

edytuj
  1. Marek Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985, s. 282.
  2. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 230.

Bibliografia

edytuj
  • Marek Plewczyński, Sieniawski Mikołaj h. Leliwa (ok. 1520–1584), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa – Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, t. XXXVII/1, zeszyt 152, 1–176 s., s. 130–135.

Linki zewnętrzne

edytuj