Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2011–2015)

polskie ministerstwo (2011–2015)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) – istniejący w latach 2011–2015 urząd administracji rządowej w Polsce obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW)
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2011

Data likwidacji

2015

Siedziba

Warszawa

Minister

Teresa Piotrowska

Wiceminister

Grzegorz Karpiński

Adres
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa
Gabinet ministra

Urząd został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 listopada 2011 (z mocą obowiązującą od 18 listopada 2011) w drodze przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[1]. Rozporządzeniem z dnia 20 listopada 2015, które weszło w życie z dniem opublikowania – 24 listopada 2015, z mocą od 16 listopada 2015, ministerstwo zostało przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[2].

Zakres działania ministra edytuj

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. minister spraw wewnętrznych kierował działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne[3].

Zgodnie z art. 29 ustawy z 4 września 1997 r.[4], w skład tego działu wchodziły w momencie istnienia urzędu następujące zagadnienia:

Kierownictwo (ostatnie) edytuj

 • Teresa Piotrowska (PO) – minister spraw wewnętrznych od 22 września 2014 do 16 listopada 2015
 • Grzegorz Karpiński (PO) – sekretarz stanu ds. ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego od 27 listopada 2014
 • Stanisław Rakoczy (PSL) – podsekretarz stanu ds. ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej od 28 listopada 2011[5]
 • Przemysław Kuna – podsekretarz stanu ds. projektów informatycznych oraz rozwoju rejestrów państwowych od 6 lipca 2015
 • Edyta Szostak – dyrektor generalny od 28 lipca 2014

Lista ministrów edytuj

Minister Spraw Wewnętrznych (2011–2015) edytuj

Struktura ministerstwa edytuj

Komórki organizacyjne ministerstwa[6][7][8][9][10][11] edytuj

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Ministra
 • Departament Budżetu
 • Departament Ewidencji Państwowych
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Departament Komunikacji Społecznej
 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Polityki Migracyjnej
 • Departament Porządku Publicznego
 • Departament Prawny
 • Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Teleinformatyki
 • Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
 • Departament Zdrowia
 • Departament Zezwoleń i Koncesji
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[3] edytuj

Centralne organy administracji rządowej podległe ministrowi:

Centralne organy administracji rządowej nadzorowane przez ministra:

Inne organy podległe ministrowi:

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[17][18]
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[19]

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[20] edytuj

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi:

 • Biuro Ochrony Rządu
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1502).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1946).
 3. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 4. Dz.U. z 2021 r. poz. 1893
 5. Zmiany personalne w MI, MAiC, MTBiGM i MSW. kprm.gov.pl, 7 grudnia 2011. [dostęp 2011-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012–08–05)].
 6. M.P. z 2011 r. nr 106, poz. 1071
 7. M.P. z 2012 r. poz. 146
 8. M.P. z 2012 r. poz. 648
 9. M.P. z 2012 r. poz. 1013
 10. M.P. z 2013 r. poz. 562
 11. M.P. z 2014 r. poz. 373
 12. Dz.U. z 2023 r. poz. 171
 13. Dz.U. z 2023 r. poz. 1080
 14. Dz.U. z 2022 r. poz. 1969
 15. Dz.U. z 2021 r. poz. 372
 16. Dz.U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573
 17. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67
 18. Dz.U. z 2012 r. poz. 563
 19. Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2013 r. poz. 74
 20. M.P. z 2012 r. poz. 894