Mirosława Zakrzewska-Dubasowa

polska historyk

Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (ur. 10 czerwca 1913 w Brzozówce k. Kraśnika, zm. 18 października 2011) – polska historyk, profesor, badaczka dziejów Armenii i Ormian.

Mirosława Zakrzewska-Dubasowa
Data i miejsce urodzenia

10 czerwca 1913
Brzozówka

Data śmierci

18 października 2011

Miejsce spoczynku

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie

Zawód, zajęcie

historyk

ŻyciorysEdytuj

Studia ukończyła na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W 1947 roku uzyskała stopień doktora filozofii, w 1966 roku stopień doktora habilitowanego, a w 1977 roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1984 roku przyznano jej tytuł profesora zwyczajnego.

Od 23 roku życia pracowała w Archiwum Państwowym w Lublinie (od 1936 do 1954 roku), z tego w latach 1949–1954 była dyrektorem Archiwum. W latach 1956–1992 była zatrudniona na Wydziale Humanistycznym UMCS, w Instytucie Historii. Pełniła funkcję kierownika Katedry Historii Narodów ZSRR, a następnie Zakładu Historii Europy Wschodniej. Zaliczano ją do najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie dziejów Armenii i Ormian w Polsce.

Należała do Association Internationale des Etudes Armeniennes - Leiden, Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prezesowała również Lubelskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Historycznego. Została odznaczona między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”[1][2].

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII w., Lublin: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1947.
  • Parczew w XV-XVIII wieku, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1962.
  • Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1965.
  • W pięćdziesiątą rocznicę ZSRR. Materiały sesji naukowej, red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1972.
  • Ormianie w dawnej Polsce, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982.
  • (redakcja) Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1983.
  • Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 roku, pod red. Mirosławy Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1990.
  • Historia Armenii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1990 (I wydanie: 1977).
  • (redakcja) Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 roku, Lublin 1990.

PrzypisyEdytuj