Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego

Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego – nagroda ufundowana w roku 1985 z inicjatywy Komitetu Kultury Niezależnej.

Początkowo nagrodę tę przyznawało niezależne jury, w którym uczestniczyli: Jacek Bocheński, Tomasz Burek, Małgorzata Łukasiewicz, Adam Michnik – od 1986 roku, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wiktor Woroszylski.

Laureatami byli wówczas:

W 1995 roku jury uznało dotychczasową formułę Nagrody za wyczerpaną i postanowiło się rozwiązać.

Z inicjatywy Kazimiery Kijowskiej i przy współudziale Zakładu Narodowego im. Ossolińskich nagroda im. Andrzeja Kijowskiego przyznawana była nadal począwszy od 1995 roku.

Fundatorem Nagrody do 2008 r. był Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W latach 2009-2010 - Biblioteka Narodowa[1]

Jury w składzie: Włodzimierz Bolecki, Tomasz Burek, Kazimiera Kijowska, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Nyczek, Dobrosława Platt, Marta Wyka przyjęło nowy regulamin, w którym stwierdza się:

  1. Nagrodę może otrzymać pisarz za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach: literatury pięknej (ze szczególnym uwzględnieniem prozy), krytyki literackiej i artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.
  2. Twórczość tę powinny charakteryzować istotne walory poznawcze, niekonwencjonalne sądy i opinie, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Laureatami Nagrody od 1995 r. byli:

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj