Płaskowyż Nałęczowski

Płaskowyż Nałęczowski (343.12) – region naturalny (mezoregion) w południowo-wschodniej Polsce o powierzchni 615 km², stanowiący część Wyżyny Lubelskiej.

Płaskowyż Nałęczowski
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska
Makroregion Wyżyna Lubelska
Mezoregion Płaskowyż Nałęczowski
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska
- woj. lubelskie

Obszar Płaskowyżu Nałęczowskiego pokryty jest grubą warstwą lessów i silnie rozcięty dolinami rzecznymi i wąwozami. Wznosi się do 200–220 m n.p.m. Rozciąga się pomiędzy rzekami Wisłą i Bystrzycą w kierunku WNW-ESE. Płaskowyż stanowi region rolniczy.

Na Płaskowyżu Nałęczowskim leżą częściowo: Lublin, Puławy, Kazimierz Dolny, Bochotnica i Kurów oraz w całości: Nałęczów, Wąwolnica, Garbów i Markuszów.