Pikryt, porfiryt pikrytowy – ciemna skała magmowa: wylewna lub hipabisalna. Drobno- lub średnioziarnista o strukturze porfirowej. W składzie najliczniejszy jest oliwin i augit tytanowy, może zawierać też w znaczniejszych ilościach takie minerały jak hornblenda i plagioklaz. Zawiera mało krzemionki, poniżej 45%.

Pikryt z Księżyca, meteoryt z Afryki

Występowanie edytuj

Występuje m.in. w Niemczech, Czechach (Morawy), Wielkiej Brytanii (Kornwalia), Szwecji i USA[1]. W Polsce towarzyszy cieszynitom w okolicach Bielska-Białej.

Przypisy edytuj

  1. pikryt, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-05-13].

Bibliografia edytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.
  • Andrzej Bolewski, Włodzimierz Parachoniak, Petrografia, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0173-8, OCLC 749339255.