Piotr Kiszka herbu Dąbrowa zwany także Piotrem Kiszczycem Ciechanowskim (zm. 1534) – wojewoda połocki (1519-1532), kasztelan trocki i starosta żmudzki (od 1532), starosta drohicki (1522-1532).

BiografiaEdytuj

Syn Stanisława Kiszki, hetmana wielkiego litewskiego, i jego drugiej żony wojewodzianki trockiej Zofii z Mondygierdowiczów. Brat Anny I voto za Janem Radziwiłłem II voto za Stanisławem Kieżgajłą oraz przyrodni brat Barbary za Jerzym Radziwiłłem. Wnuk Piotra Kiszki Strumiłły i Piotra Janowicza Mondygierdowicza.

Po rodzicach odziedziczył jedną z największych fortun na Litwie, w tym Łosk i Nieśwież. Pełnił ważne funkcje dyplomatyczne, w 1522 i 1526 był posłem do Moskwy[1].

Poślubił Annę (Hannę) Ilinicz herbu Korczak (zm. po 1537), córkę marszałka nadwornego litewskiego Jerzego Ilinicza.

Z Anną Ilinicz miał 4 dzieci:

- Stanisława (zm. 1554), wojewodę witebskiego, ożenionego z Anną Radziwiłłówną, córką Jana i Anny z Kostewiczów (córki wojewody Janusza Kostewicza)

- Piotra (zm. 1550), marszałka ziemi wołyńskiej, ożenionego z Anną Radziwiłłówną, córką Jerzego i Barbary Kolanki, siostrą Barbary królowej Polski

- Mikołaja (zm. 1587), wojewodę podlaskiego, ożenionego wpierw z Marianną ks. Mścisławską, a następnie z Barbarą Chodkiewiczówną

- Zofię, zmarłą w dzieciństwie[2].

PrzypisyEdytuj

  1. A. Rachuba (red.), Dzieje rodziny Ciechanowieckich h. Dąbrowa, DiG, 2013, s. 42-43
  2. Kiszkowie h. Dąbrowa [w:] A. Boniecki, Herbarz polski, t. 10, s. 101