Kiszkowie herbu Dąbrowa

Polski ród szlachecki

Kiszkowie – stary ród litewski pochodzenia mazowieckiego, który wydał dwóch hetmanów oraz kilku biskupów i wojewodów.

Dąbrowa - herb rodu Kiszków.

Kiszkowie wywodzą się od Piotra Paszkowicza Strumiłły z Ciechanowca zwanego Piotrem Kiszką (zm. 1486), syna rycerza Pawła (Paszki) Strumiłły z Dmoszyna (zm. 1435/1436). Wielki majątek i znaczące parantele (m.in. z Radziwiłłami, Iliniczami, Zabrzezińskimi, Niemirowiczami, Sapiehami, Zenowiczami, Ostrogskimi, Chodkiewiczami) pozwoliły Kiszkom utrzymywać się przez pokolenia w gronie litewskiej magnaterii.

Magnacki litewski ród Kiszków wymarł w poł. XVII w.

Przedstawiciele rodu:

Nie jest znany związek rodzinny Łukasza Leona Kiszki - unickiego metropolity kijowskiego (XVIII w.) z litewskim magnackim rodem Kiszków.

Młodszą linię Strumiłłów stanowią Ciechanowieccy (Ciechanowscy) h. Dąbrowa, potomkowie brata Piotra Paszkowicza Strumiłły (Piotra Kiszki) - Mikołaja, namiestnika miednickiego.

BibliografiaEdytuj

  • A. Rachuba (red.), Dzieje rodziny Ciechanowieckich h. Dąbrowa, DiG, 2013
  • A. Rachuba, Panowie z Ciechanowca, Kronika Zamkowa 1-2/59-60, 2010, s. 31-36