Południowoafrykański Bank Rezerw

Południowoafrykański Bank Rezerw (ang. South African Reserve Bank, SARB) – bank centralny Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Pretorii, otwarty 30 czerwca 1921 roku na mocy Ustawy nr 31 z 1920[1]. Zadaniem banku jest ochrona wartości waluty RPA celem zapewnienia wzrostu gospodarczego kraju.

Południowoafrykański Bank Rezerw
ilustracja
Data założenia

1921

Państwo

 Południowa Afryka

Siedziba

Pretoria

Prezes

Lesetja Kganyago

Rodzaj banku

bank centralny

Strona internetowa

Bank posiada około 650 udziałowców, z czego żaden z nich nie może kontrolować więcej niż 10 tys. udziałów. Całkowita liczba udziałów wynosi 2 mln, a roczna dywidenda 10 centów na udział. 2 maja 2002 roku akcje banku zostały wycofane z notowań na giełdzie JSE[2].

ZadaniaEdytuj

Według Konstytucji RPA z 1996 oraz Ustawy nr 90 z 1989 o Południowoafrykańskim Banku Rezerw, głównym zadaniem Banku Rezerw jest ochrona wartości waluty celem zapewnienia zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego RPA[3][4][5].

Ustawa reguluje też szczegółowe zadania banku, do których należy m.in. emisja pieniądza, wykonywanie czynności, wdrażanie przepisów i procedur oraz podejmowanie kroków, które mogą być niezbędne do ustanawiania, prowadzenia, monitorowania, regulowania i nadzorowania systemów płatniczych, clearingowych i rozrachunkowych[5].

OrganizacjaEdytuj

Bankiem zarządza Zarząd, w którego skład wchodzi prezes (gubernator), trzech wiceprezesów, siedmiu pozostałych członków (dyrektorów) wybieranych przez udziałowców oraz czterech dyrektorów powoływanych przez Prezydenta po konsultacji z Ministrem Finansów. Prezes i wiceprezesi powoływani są przez Prezydenta po konsultacji z Ministrem i Zarządem na pięcioletnią kadencję, z czego spośród wiceprezesów Prezydent nominuje jednego starszego wiceprezesa. Pozostali członkowie, którzy są przedstawicielami Rządu, powoływani są na trzyletnią kadencję. Dyrektorzy wybrani przez udziałowców pełnią swoją funkcję przez okres rozpoczynający się z pierwszym dniem następującym po dniu powołania, które następuje na zwyczajnym walnym zgromadzeniu udziałowców w danym roku kalendarzowym, a kończący się z pierwszym dniem następującym po zwyczajnym walnym zgromadzeniu w trzecim roku kalendarzowym od roku, w którym nastąpiło powołanie[5][6] .

PrzypisyEdytuj

  1. Background. South African Reserve Bank. [dostęp 2015-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-01)]. (ang.).
  2. Ownership. South African Reserve Bank. [dostęp 2015-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-09-25)]. (ang.).
  3. The Constitution of The Republic of South Africa, 1996. [dostęp 2015-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-25)]. (ang.).
  4. Rozdział 13 - Finanse. W: Agnieszka Wojtyczek-Bonnard (tłum.), Krzysztof Wojtyczek (tłum.): Konstytucja Republiki Południowej Afryki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2006.
  5. a b c SOUTH AFRICAN RESERVE BANK ACT 90 OF 1989. [dostęp 2015-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-20)]. (ang.).
  6. South African Reserve Bank Amendment Act, 2010 (Act No. 4 of 2010). [dostęp 2015-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-09)]. (ang.).