Podwozie (motoryzacja)

Podwozie – zespół elementów pojazdu, które odpowiadają za przeniesienie napędu z silnika na koła oraz za zachowanie się pojazdu na drodze.

Podwozie

W skład podwozia wchodzi:

Podwozie obok nadwozia (i silnika) jest częścią składową pojazdu (samobieżnego).