Powiat jasielski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat jasielski - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa było Jasło. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 9,5782 mil kw. (551,13 km²), a ludność 83 709 osób. Powiat liczył 154 osady, zorganizowane w 150 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe - w Jaśle, Frysztaku i Żmigrodzie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

Komisarze powiatowiEdytuj

Członkowie rady powiatowejEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Wiadomości urzędowe od 12 do 18 czerwca. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 25, s. 206, 20 czerwca 1877. 
  2. Kronika. „Gazeta Sanocka”. Nr 19, s. 3, 11 sierpnia 1895. 
  3. Kronika. Hr. Michałowski obywatelem honorowym miasta Jasła. „Nowa Reforma”, s. 2, Nr 265 z 17 listopada 1901. 
  4. Część urzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 92 z 22 kwietnia 1917. 

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879