Otwórz menu główne

Precedencja w Polsce – porządek pierwszeństwa (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. W Polsce nie ma aktu normatywnego, który ustanawiałby oficjalną precedencję stanowisk.

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych[1]Edytuj

# Urząd Zdjęcie Imię i nazwisko
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej   Andrzej Duda
2. Marszałek Sejmu   Elżbieta Witek
3. Marszałek Senatu   Stanisław Karczewski
4. Prezes Rady Ministrów   Mateusz Morawiecki
5. Wiceprezesi
Rady Ministrów
Minister kultury i dziedzictwa narodowego   Piotr Gliński
Minister nauki i szkolnictwa wyższego   Jarosław Gowin
Minister bez teki   Beata Szydło
6. Wicemarszałkowie Sejmu   Ryszard Terlecki
  Małgorzata Kidawa-Błońska
  Barbara Dolniak
  Beata Mazurek
  Stanisław Tyszka
7. Wicemarszałkowie Senatu   Michał Seweryński
  Bogdan Borusewicz
  Maria Koc
  Adam Bielan
8. Ministrowie Minister edukacji narodowej   Anna Zalewska
Minister energii   Krzysztof Tchórzewski
Minister finansów   Teresa Czerwińska
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej   Marek Gróbarczyk
Minister infrastruktury   Andrzej Adamczyk
Minister inwestycji i rozwoju   Jerzy Kwieciński
Minister obrony narodowej   Mariusz Błaszczak
Minister przedsiębiorczości i technologii   Jadwiga Emilewicz
Minister rodziny, pracy
i polityki społecznej
  Elżbieta Rafalska
Minister rolnictwa
i rozwoju wsi
  Jan Ardanowski
Minister sportu i turystyki   Witold Bańka
Minister spraw wewnętrznych i administracji   Joachim Brudziński
Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz
Minister sprawiedliwości   Zbigniew Ziobro
Minister środowiska   Henryk Kowalczyk
Minister zdrowia   Łukasz Szumowski
Minister bez teki   Mariusz Kamiński
Minister bez teki   Michał Woś
9. Prezes Trybunału Konstytucyjnego   Julia Przyłębska
10. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego   Małgorzata Gersdorf
11. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski
12. Prezes Najwyższej Izby Kontroli   Krzysztof Kwiatkowski
13. Rzecznik Praw Obywatelskich   Adam Bodnar
14. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
15. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej   Jarosław Szarek
16. Przewodniczący
komisji sejmowych
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych   Arkadiusz Czartoryski
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii   Paweł Pudłowski
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa   Marek Suski
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej   Wojciech Szarama
Komisja do Spraw Petycji Sławomir Piechota
Komisja do Spraw Służb Specjalnych   Marek Opioła
Komisja do Spraw Unii Europejskiej   Izabela Kloc
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży   Rafał Grupiński
Komisja Etyki Poselskiej   Grzegorz Długi
Komisja Finansów Publicznych Andrzej Szlachta
Komisja Gospodarki i Rozwoju   Jerzy Meysztowicz
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Komisja Infrastruktury   Bogdan Rzońca
Komisja Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
  Ireneusz Raś
Komisja Kultury i Środków Przekazu   Elżbieta Kruk
Komisja Łączności
z Polakami za Granicą
  Anna Schmidt-Rodziewicz
Komisja Mniejszości Narodowych
i Etnicznych
  Danuta Pietraszewska
Komisja Obrony Narodowej   Michał Jach
Komisja Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
  Stanisław Gawłowski
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej   Iwona Arent
Komisja Polityki Senioralnej   Małgorzata Zwiercan
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny   Beata Mazurek
Komisja Regulaminowa
Spraw Poselskich i Immunitetowych
  Włodzimierz Bernacki
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Jarosław Sachajko
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
  Andrzej Maciejewski
Komisja Spraw Zagranicznych   Grzegorz Schetyna
Komisja Sprawiedliwości
i Praw Człowieka
  Stanisław Piotrowicz
Komisja Ustawodawcza   Marek Ast
Komisja Zdrowia   Bartosz Arłukowicz
17. Przewodniczący
komisji senackich
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych   Grzegorz Bierecki
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności   Andrzej Stanisławek
Komisja Infrastruktury   Stanisław Kogut
Komisja Kultury i Środków Przekazu   Jerzy Fedorowicz
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu   Kazimierz Wiatr
Komisja Obrony Narodowej   Jarosław Rusiecki
Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
  Michał Seweryński
Komisja Regulaminowa,
Etyki i Spraw Senatorskich
  Sławomir Rybicki
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej   Jarosław Duda
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Jerzy Chróścikowski
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
  Piotr Zientarski
Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą
  Anna Maria Anders
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej   Marek Rocki
Komisja Środowiska   Zdzisław Pupa
Komisja Ustawodawcza   Stanisław Gogacz
Komisja Zdrowia   Waldemar Kraska
18. Posłowie
19. Senatorowie
20. Sekretarze Stanu
21. szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska
22. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Michał Dworczyk
23. szefowie Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska
Senatu Jakub Kowalski
24. Prezesi Sądu Najwyższego (poszczególne izby)
25. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Rajmund Andrzejczak
26. Podsekretarze stanu
27. wojewodowie
28. Zastępcy prezesów/przewodniczących urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej
29. Dyrektorzy generalni

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwieEdytuj

 1. wojewoda
 2. marszałek województwa
 3. przewodniczący sejmiku województwa
 4. wicewojewodowie
 5. prezes regionalnej izby obrachunkowej
 6. przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego
 7. wiceprzewodniczący zarządu województwa
 8. wiceprzewodniczący sejmiku województwa
 9. członkowie zarządu województwa
 10. radni województwa
 11. dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego
 12. skarbnik województwa

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecieEdytuj

 1. starosta
 2. przewodniczący rady powiatu
 3. wicestarostowie
 4. wiceprzewodniczący rady powiatu
 5. członkowie zarządu powiatu
 6. radni powiatu
 7. sekretarz powiatu
 8. skarbnik powiatu

Precedencja stanowisk w gminie/mieścieEdytuj

 1. wójt/burmistrz/prezydent miasta
 2. przewodniczący rady gminy/miasta
 3. zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 4. wiceprzewodniczący rady gminy/rady miasta
 5. radni gminy/miasta
 6. sekretarz gminy/miasta
 7. skarbnik gminy/miasta
 8. sołtysi, przewodniczący zarządu rady dzielnicy/rady osiedla
 9. przewodniczący rady sołeckiej, przewodniczący rady dzielnicy/rady osiedla
 10. wicesołtysi, wiceprzewodniczący zarządu rady dzielnicy/rady osiedla
 11. wiceprzewodniczący rady sołeckiej, wiceprzewodniczący rady dzielnicy/rady osiedla
 12. członkowie zarządu rady dzielnicy/rady osiedla
 13. członkowie rady sołeckiej, członkowie rady dzielnicy/rady osiedla

PrzypisyEdytuj

 1. JSK Internet, Zakres obowiązków członków Rady Ministrów - BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bip.kprm.gov.pl [dostęp 2018-07-23] (pol.).

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj