Precedencja w Polsce

Precedencja w Polsce – porządek pierwszeństwa (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. W Polsce nie ma aktu normatywnego, który ustanawiałby oficjalną precedencję stanowisk.

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych[1] edytuj

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Marszałek Sejmu
 3. Marszałek Senatu
 4. Prezes Rady Ministrów
 5. Wiceprezesi Rady Ministrów
 6. Wicemarszałkowie Sejmu
 7. Wicemarszałkowie Senatu
 8. Ministrowie
 9. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 10. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 11. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 12. Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 13. Rzecznik Praw Obywatelskich
 14. Rzecznik Praw Dziecka
 15. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 16. Przewodniczący komisji sejmowych
 17. Przewodniczący komisji senackich
 18. Posłowie
 19. Senatorowie
 20. Sekretarze Stanu
 21. szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 22. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 23. szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu
 24. Prezesi Sądu Najwyższego (poszczególne izby)
 25. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 26. Podsekretarze stanu
 27. wojewodowie
 28. Zastępcy prezesów/przewodniczących urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej
 29. Dyrektorzy generalni

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie edytuj

 1. wojewoda
 2. marszałek województwa
 3. przewodniczący sejmiku województwa
 4. wicewojewodowie
 5. prezes regionalnej izby obrachunkowej
 6. prezes samorządowego kolegium odwoławczego
 7. wiceprzewodniczący zarządu województwa
 8. wiceprzewodniczący sejmiku województwa
 9. członkowie zarządu województwa
 10. radni województwa
 11. dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego
 12. skarbnik województwa

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie edytuj

 1. starosta
 2. przewodniczący rady powiatu
 3. wicestarostowie
 4. wiceprzewodniczący rady powiatu
 5. członkowie zarządu powiatu
 6. radni powiatu
 7. sekretarz powiatu
 8. skarbnik powiatu

Precedencja stanowisk w gminie/mieście edytuj

 1. wójt/burmistrz/prezydent miasta
 2. przewodniczący rady gminy/miasta
 3. zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 4. wiceprzewodniczący rady gminy/rady miasta
 5. radni gminy/miasta
 6. sekretarz gminy/miasta
 7. skarbnik gminy/miasta
 8. sołtysi, przewodniczący zarządu rady dzielnicy/rady osiedla
 9. przewodniczący rady sołeckiej, przewodniczący rady dzielnicy/rady osiedla
 10. wicesołtysi, wiceprzewodniczący zarządu rady dzielnicy/rady osiedla
 11. wiceprzewodniczący rady sołeckiej, wiceprzewodniczący rady dzielnicy/rady osiedla
 12. członkowie zarządu rady dzielnicy/rady osiedla
 13. członkowie rady sołeckiej, członkowie rady dzielnicy/rady osiedla

Przypisy edytuj

 1. JSK Internet, Zakres obowiązków członków Rady Ministrów - BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bip.kprm.gov.pl [dostęp 2018-07-23] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-23] (pol.).

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj