Prokuratorzy kętrzyńscy

Prokuratorzy kętrzyńscy

ProkuratoriaEdytuj

Prokuratorzy krzyżaccy w państwie krzyżackim zarządzali obszarami wchodzącymi w skład komturii. Prokuratorzy kętrzyńscy podlegali komturom bałgijskim. Był krótki okres, że podlegali komturom w Rynie, a od 1422 wielkim mistrzom. W tym okresie zwiększył się ich zasięg działania i kompetencje. (Lokacja wsi np.: Grzybowo, Sądry). Siedzibą prokuratorów kętrzyńskich był zamek w Kętrzynie. W zamku był kapelan krzyżacki, który obok kaplicy zamkowej obsługiwał, kościół św. Krzyża na przedmieściu Wola i kaplicę w Wilkowie. Kościoły i kaplice zakonne nie podlegały biskupom warmińskim, dlatego nie ujęte były w wykazie kościołów ( kaplic) w ramach atrchiprezbiteratów warmińskich. Na terenie prokuratorii kętrzyńskiej znajdował się niewielki zamek w Bezławkach, który przez kilka lat przeznaczony był na rezydencję księcia Świdrygiełły.

Terytorium prokuratorii kętrzyńskiej na początku XV w. od zachodu graniczyło z dominium warmińskim (granica przebiegała tuż za później powstałą Świętą Lipką), od południa z prokuratorią szestneńską (na jej terenie były wsie Pilec i później założone Rydwągi), od wschodu z prokuratorią ryńską ( okresowo komturią, na jej terenie leżały wsie Nakomiady i Salpik), od północnego wschodu z prokuratorią giżycką (na jej terenie znajdowały się wsie Osewo i Mażany), od północy z prokuratorią barciańską, prokuratorią sątoczyńską (później wchłoniętą przez prokuratorię kętrzyńską - okręg leśny), i od północnego zachodu z prokuratorią bartoszycką.

Prokuratorzy kętrzyńscyEdytuj

W okresie funkcjonowania zakonu krzyżackiego w Kętrzynie było około 40 prokuratorów. Poniżej podano nazwiska znanych prokuratorów.

Nazwisko lata urzędowania
Marquart 1354 - 1357
Henryk von Kranichfeld 1360 - 1361
Kuno von Erligheim 1361 - ?
Albrecht Herzog zu Saxen 1363 - 1374
Helfard von Saxenheim 1381 - ?
Gotfryd von der Kuhle 1383 - ?
Thomas Surwille 1389 - 1391
Kuno von Eberbach 1393 - ?
Michał Küchmeister von Sternberg 1396 - 1402
Hans von Breitenstein 1404
Willem von Egarwieseck 1404 - 1406
Kuno von Busigk 1407 - 1410
Johann Spete 1411
Paul Bellitzer von Russdorff 1412
Hans von Behnhusen 1418 - 1431
Heytichen von Meylen 1433
Gerlach Merz 1434 - 1437
Heidchen von Meylen 1440
Hans von Behnhusen 1443
Henryk von Richtenberg 1443 - 1448
Wolfgang Sauer 1450 - 1454
Krzysztof Elinger 1462 - 1465
Jerzy Ramung von Rameck 1465
Bernhart von Drahe 1484 - ?
Jerzy Truchsess 1487 - 1490
Hans von Wallenfels 1491 - 1492
Jordan von Berkroth 1492 - 1497
Hans von der Gabelentz 1498 - ?
Hans von Breitenstein 1500 - 1504
Franz von Hersel 1505 - 1509
Michał von Drahe 1513
Werner von Drachenfels 1514 - 1519
Melchior von Kettich 1519 - 1525

InneEdytuj

Prokuratorzy kętrzyńscy pełniący funkcję wielkiego mistrza krzyżackiego: Michał Küchmeister von Sternberg w latach 1414 - 1422 i Paul Bellitzer von Russdorff w latach 1422 - 1440

Prokuratorzy kętrzyńscy mieli swój znak (rodzaj herbu) ośmiopłatkową różę. Przypuszczalnie znak ten stosowany był na pieczęciach wykorzystywanych do autoryzowania korespondencji. Znak ośmiopłatkowej róży nawiązywał do herbu wielkiego mistrza Ditricha von Altenburga 1335 - 1341, który w herbie miał pięciopłatkową różę. Wcześniej Altenburg jako wielki marszałek zakonu założył stranicę Rast.

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj