Król Polski
1386 Władysław II Jagiełło 1434
Współksiążę episkopalny Andory
1416 Francesc de Tovia 1436
Współksiążę francuski Andory
1412 Jan I 1436
Król Anglii
1413 Henryk V 1422
Król Aragonii i Walencji, hrabia Barcelony
1416 Alfons V Aragoński 1458
Władca Azteków
1417 Chimalpopoca 1427
Elektor Brandenburgii
1415 Fryderyk I 1440
Książę Bawarii-Ingolstadt
1413 Ludwik VII Brodaty 1443
Książę Bawarii-Landshut
1393 Henryk XVI Bogaty 1450
Książę Bawarii-Monachium
1397 Ernest 1438
Książę Burgundii
1404 Jan bez Trwogi 1419
Cesarz Bizancjum
1391 Manuel II Paleolog 1425
Sułtan Brunei
1415 Ahmad 1425
Cesarz Chin
1402 Yongle 1424
Władca Cypru
1398 Janusz 1432
Król Czech
1378 Wacław IV Luksemburski 1419
Król Danii
1396 Eryk Pomorski 1439
Dalajlama
1391 Gendun Drup 1474
Władca Egiptu
1412 Al-Mu'ajjad Szajch 1421
Cesarz Etiopii
1414 Izaak 1429
Król Francji
1380 Karol VI 1422
Król Gruzji
1412 Aleksander 1442
Hrabia Holandii
1417 Jakobina Bawarska 1433
1418 Jan III 1425
Cesarz Japonii
1412 Shōkō 1428
Kalif
1414 Al-Mu'tadid II 1441
Król Kastylii i Leónu
1406 Jan II Kastylijski 1454
Patriarcha
Konstantynopola
1416 Józef II 1439
Władca Korei
1400 Taejong 1418
1418 Sejong Wielki 1450
Najwyższy
książę litewski
1401 Jagiełło 1434
Wielki książę litewski
1392 Witold 1430
Sułtan Maroka
1398 Usman III 1421
Książę Mediolanu
1412 Filip Maria 1447
Wielki książę moskiewski
1389 Wasyl I 1425
Król Nawarry
1387 Karol III Szlachetny 1425
Król Norwegii
1396 Eryk Pomorski 1442
Sułtan Omanu
1406 Machzum ibn al-Fallah 1435
Elektor Palatynatu
1410 Ludwik III 1436
Papież
1417 Marcin V 1431
Król Portugalii
1385 Jan I 1433
Cesarz Rzymski
(niemiecki)
1410 Zygmunt Luksemburski 1437
Kapitanowie Regenci San Marino
1418 Sante Lunardini
Bettino di Paolo
1418
1418 Antonio di Marino di Fosco
Antonio di Tegna
1418
Despota Serbii
1402 Stefan IV Lazarević 1427
Elektor Saksonii
1388 Rudolf III Saski 1419
Król Szkocji
1406 Jakub I 1437
Król Szwecji
1396 Eryk XIII Pomorski 1439
Król Tajlandii
1409 Intha Racha 1424
Sułtan Turków
1413 Mehmed I 1421
Doża Wenecji
1413 Tommaso Mocenigo 1423
Król Węgier
1387 Zygmunt Luksemburski 1437
Wielki mistrz
zakonu krzyżackiego
1414 Michael Küchmeister
von Sternberg
1422

Rok 1418 / MCDXVIII

stulecia: XIV wiek ~ XV wiek ~ XVI wiek
lata: 1408 « 1413 « 1414 « 1415 « 1416 « 1417 « 1418 » 1419 » 1420 » 1421 » 1422 » 1423 » 1428


Wydarzenia w PolsceEdytuj

  • Marzec – do soboru dotarły listy o zakończeniu chrystianizacji Żmudzi oraz list Grzegorza Camblaka, metropolity kijowskiego o możliwości unii z kościołem wschodnim w obrębie państwa Jagiełły.
  • Kwiecień – podczas polsko-krzyżackich rozmów w Brześciu przedłużono rozejm brodnicki.
  • 1 maja – sobór został zamknięty przez papieża Marcina V; delegaci polscy, starający się o potępienie satyry Falkenberga, złożyli na ręce papieża tekst apelacji – ich upór sprawił, że papież, mimo przychylności wobec zakonu krzyżackiego, powołał komisję kardynałów, która 14 maja wydała orzeczenie potępiające satyrę, odkładając wszakże jej rozpatrzenie jako heretyckiej.
  • Czerwiec – do kraju powróciło poselstwo soborowe, zdając sprawozdanie na zjazdach szlachty w Łęczycy i Gnieźnie, które zostało przyjęte nieprzychylnie – opinia szlachecka potępiła sposób prowadzenia spraw soborowych i mierne korzyści, abp Mikołaj Trąba został zmuszony do złożenia przysięgi oczyszczającej z zarzutu zdrady, a w kraju pojawiło się stronnictwo antyluksemburskie proponujące oparcie się na sojuszu z papieżem w sporze z zakonem; jego stronnik Jan Szafraniec został podkanclerzym po śmierci Dunina, jednak tymczasowo i król, i rada podtrzymali dotychczasowy kierunek polityki.
  • 15 czerwca – książę Janusz I Starszy nadał Łomży prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim.
  • 18 lipca – wybuch zamieszek we Wrocławiu, tzw. defenestracja wrocławska.
  • Jesienią wielki mistrz zaproponował oddanie sporu pod arbitraż papieża, jednak strona polska na spotkaniu pod Wieloną nie wyraziła na to zgody.

Wydarzenia na świecieEdytuj

ZmarliEdytuj