Wydarzenia w Polsce Edytuj

Edytuj

  • Styczeń – polska delegacja z abpem Mikołajem Trąbą dotarła na obrady soborowe w Konstancji i została dokoptowana do posiedzeń nacji niemieckiej – właściwa rozprawa między Polską a zakonem toczyła się przed komisją soborową kardynała Franciszka Zabarelli; co prawda na początku soboru Jan XXIII znosił wszelkie przywileje krzyżackie odnośnie do ziem polskich i litewskich oraz ustanowił Jagiełłę wikariuszem generalnym dla Pskowa i Nowogrodu, lecz wobec konieczności depozycji wszystkich papieży i wyboru nowego miało to niewielkie znaczenie. Wobec przewlekania się sporu Jagiełło podniósł sprawę chrystianizacji Żmudzi i unii z Kościołem Wschodnim – do Konstancji przybyła delegacja Żmudzinów z prośbą o powierzenie chrystianizacji Jagielle.
  • 7 czerwca – przez teren Polski przechodził pas całkowitego zaćmienia Słońca.
  • Lipiec – część posłów polskich na sobór w Konstancji protestowała przeciw osądzeniu i spaleniu Jana Husa, jednak konieczność przedstawienia Jagiełły jako gorliwego chrześcijanina ograniczyła możliwości protestu.
  • Jagiełło wyprawił kilka statków z pszenicą z niedawno zdobytego portu Chadżybej nad Morzem Czarnym (obecna Odessa)

Wydarzenia na świecie Edytuj

Zdarzenia astronomiczne Edytuj

Urodzili się Edytuj

Zmarli Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Przemysław Mieszko Rudź. Zanim cień Księżyca przetnie Amerykę. „Urania – Postępy Astronomii”. 4 (790), s. 10-25, lipiec-sierpień 2017. Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. ISSN 1689-6009. (pol.). 
  2. Henryk IV Vogelsang, Encyklopedia Warmii i Mazur [dostęp 2022-01-31] (pol.).
  3. Hus Jan, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-01-31].
  4. Warcisław, s. Warcisława VIII, www.ipomorze.pl [dostęp 2022-01-31] (pol.).