Rada Komisarzy Ludowych RFSRR

Posiedzenie Rady Komisarzy Ludowych (10 marca 1918)

Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom ros. Сове́т наро́дных комисса́ров, СНК, Совнарко́м – nazwa tymczasowego rządu Rosji, następnie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Rada Komisarzy Ludowych RFSRR).

RKL radzieckiej RosjiEdytuj

Rada Komisarzy Ludowych została powołana dekretem II Wszechrosyjskiego Zjazdu Delegatów Rad Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich z 27 października?/9 listopada 1917.

RKL miała rządzić krajem jako tymczasowy rząd robotniczy i chłopski do czasu zwołania konstytuanty (Учредительного Собрания). Kierowanie różnymi gałęziami życia publicznego powierzono komisjom, których skład miał zabezpieczać wyegzekwowanie programu Zjazdu „w ścisłej jedności z masowymi organizacjami robotników, robotnic, marynarzy, żołnierzy, chłopów i urzędników”. Rządy mieli sprawować przewodniczący zarządów tych komisji, tj. Rada Komisarzy Ludowych. Prawo kontroli nad jej działalnością i prawo dokonywania zmian w jej składzie przysługiwało Zjazdowi i jego Centralnemu Komitetowi Wykonawczemu[1].

Skład pierwszej RKLEdytuj

W skład pierwszej Rady Komisarzy Ludowej dekretem Zjazdu weszli[1]:

RKL RFSRREdytuj

Wszechrosyjskie Zgromadzenie Ustawodawcze, które miało zadecydować m.in. o dalszym losie Rady Komisarzy Ludowych RFSRR, rozpoczęło obrady 18 stycznia 1918. Przerwali je następnego dnia bolszewicy, wydając dekret Rady Komisarzy Ludowych o rozwiązaniu Konstytuanty jako zgromadzenia kontrrewolucyjnego[2].

Po przyjęciu Konstytucji RFSRR w 1918 Rada przyjęła nazwę Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Po utworzeniu 30 grudnia 1922 ZSRR, 6 czerwca 1923 I Wszechzwiązkowy Zjazd Rad powołał Centralny Komitet Wykonawczy, ten zaś wyłonił Radę Komisarzy Ludowych ZSRR jako rząd federacji. Rada Komisarzy Ludowych RFSRR została zachowana jako naczelny organ administracji Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, z ograniczonym w stosunku do okresu 1917-1922 kompetencjami do 1937, kiedy to zgodnie z nową Konstytucją RFSRR najwyższym organem władzy państwowej została Rada Najwyższa RFSRR.

Przewodniczący RKL i RKL RFSRREdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b ДЕКРЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ, Принят II Всероссийским Съездом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 27 октября 1917 года.
  2. Richard Pipes, Rewolucja Rosyjska, Tadeusz Szafar (tłum.), Warszawa: Wyd. PWN, 1994, s. 434-438, ISBN 83-01-11521-1, OCLC 69600798.