Otwórz menu główne

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – organizacja koordynująca całokształt działalności ogrodów botanicznych i arboretów w skali ogólnopolskiej. Od 2011 roku stowarzyszenie rejestrowe, zrzeszające przedstawicieli polskich ogrodów botanicznych i tworzące tzw. krajową sieć ogrodów[1]. Członkami organizacji są dyrektorzy oraz kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) lub ich jednostek organizacyjnych.

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Mikołów
Data założenia 2011
Profil działalności organizacja pożytku publicznego
Prezes dr Paweł Kojs
Nr KRS 0000405119
Data rejestracji 14 grudnia 2011
brak współrzędnych
Strona internetowa

Spis treści

WładzeEdytuj

Posiedzenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce odbywają się minimum raz w roku, przewodniczy im dr Paweł Kojs. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Mikołowie, od 2013 roku biurem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce kieruje Damian Matynia.

 
Władze Stowarzyszenia (na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia)

ZarządEdytuj

[kadencja 2016-2019]

Komisja RewizyjnaEdytuj

[kadencja 2016-2019]

 
XLIII Zjazd Ogrodów Botanicznych

Cele i zadaniaEdytuj

 
XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych

Stowarzyszenie powołano w celu:

 • udzielania pomocy i wspomagania rozwoju ogrodów botanicznych, a także koordynowania ich działalności. Organizacja stawia przed sobą zadania inicjowania i wspierania nowych kierunków rozwoju ogrodów botanicznych,
 • inicjowania i podejmowania wspólnych badań związanych z programem działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną 'ex situ' zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowania wspólnej strategii rozwoju ogrodów botanicznych,
 • występowania w imieniu krajowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów do państwowych, rządowych i samorządowych organów administracyjnych w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem i rozwojem, a w szczególności czynnego włączania się do opracowywania aktów legislacyjnych i rozporządzeń dotyczących tych ogrodów botanicznych oraz ochrony przyrody i środowiska,
 • członkostwa i reprezentowania polskich ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów w międzynarodowych organizacjach związanych z ich działalnością, np. w European Botanic Gardens Consortium (EBGC), Botanic Gardens Conservation International (BGCI), International Association of Botanic Gardens (IABG), i ich regionalnych oddziałach,
 • przygotowania wspólnych programów dydaktycznych, edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz ich wymiany i doskonalenia,
 • organizowania zjazdów, konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów,
 • szkolenia personelu naukowego i pomocniczego ogrodów w zakresie specjalistycznych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ogrodów,
 • podejmowania działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie,
 • inicjowania wydawnictw dotyczących ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, ich wspólnego opracowywania i publikowania,
 • udzielania konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślinnych w ogrodach oraz w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem oraz opracowywaniem programów działalności oraz przekazywaniem materiału roślinnego,
 • inicjowania współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.

Historia Rady Ogrodów BotanicznychEdytuj

1972 - w czasie jubileuszowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie (20 września 1972 r.), dzięki inicjatywie doc. dr L. Karpowiczowej podjęto jednomyślnie uchwałę o powołaniu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jako sekcji w strukturze Polskiego Towarzystwa Botanicznego, (12 członków).

1973 - w dniu 17 lutego 1973 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, na przewodniczącą której wybrano doc. dr L. Karpowiczową, a jako jej zastępcę dra. J. Tumiłowicza. Po śmierci doc. Karpowiczowej wybrano nowy zarząd w skład którego weszli: doc. dr hab. A. Łukasiewicz (przewodniczący) oraz doc. dr hab. W. Bugała (wiceprzewodniczący) i doc. dr hab. A. Doroszewska (wiceprzewodnicząca).

1974 - na wniosek Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce skierowany do Wydziału II Nauk Biologicznych PAN powyższą Radę uznano pismem z dnia 29 stycznia 1974 r. jako Komisję Ogrodów Botanicznych działającą przy Komitecie Botaniki Polskiej Akademii Nauk (16 członków)

1996 - Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce - Niezależna Federacja Ogrodów Botanicznych jako Instytucji reprezentowanych przez dyrektorów lub kuratorów ogrodów (35 członków)

2004 - wprowadzenie zapisów w Ustawie o Ochronie Przyrody dotyczących ogrodów botanicznych - wymóg rejestracji przez Ministra Środowiska instytucji uważanych za ogrody botaniczne

2011 - Stowarzyszenie rejestrowe pod nazwą „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce” złożone z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych

Przewodniczący i PrezesiEdytuj

1972-1973 doc. dr Ludmiła Karpowiczowa (dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego ) Przewodnicząca
1973-1996 prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz (dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu) Przewodniczący  
1996-2011 prof. dr hab. Jerzy Puchalski (dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Warszawie - Powsinie) Przewodniczący
od 2011 dr Paweł Kojs (dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie i PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie) Przewodniczący Rady (2011-2012) i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce” (od 2012 r.)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, www.robia.pl [dostęp 2016-04-06].