Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – organizacja koordynująca całokształt działalności ogrodów botanicznych i arboretów w skali ogólnopolskiej. Od 2011 roku stowarzyszenie rejestrowe, zrzeszające przedstawicieli polskich ogrodów botanicznych i tworzące tzw. krajową sieć ogrodów[1]. Członkami organizacji są dyrektorzy oraz kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) lub ich jednostek organizacyjnych.

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Mikołów
Data założenia 2011
Profil działalności organizacja pożytku publicznego
Prezes dr Grażyna Szymczak
Nr KRS 0000405119
Data rejestracji 14 grudnia 2011
brak współrzędnych
Strona internetowa

WładzeEdytuj

Posiedzenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce odbywają się minimum raz w roku, przewodniczy im dr Grażyna Szymczak. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Mikołowie, od 2013 roku biurem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce kieruje Damian Matynia.

 
Władze Stowarzyszenia (na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia)

ZarządEdytuj

[kadencja 2020-2024]

[kadencja 2016-2019]

Komisja RewizyjnaEdytuj

[kadencja 2020-2024]

 • Przewodniczący – dr Agnieszka Zawisza-Raszka (Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu)
 • Wiceprzewodniczący – mgr inż. Piotr Banaszczak (Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie)
 • Członek Komisji – dr hab. Waldemar Buchwald (Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)

[kadencja 2016-2019]

 
XLIII Zjazd Ogrodów Botanicznych

Cele i zadaniaEdytuj

 
XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych

Stowarzyszenie powołano w celu:

 • udzielania pomocy i wspomagania rozwoju ogrodów botanicznych, a także koordynowania ich działalności. Organizacja stawia przed sobą zadania inicjowania i wspierania nowych kierunków rozwoju ogrodów botanicznych,
 • inicjowania i podejmowania wspólnych badań związanych z programem działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną 'ex situ' zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowania wspólnej strategii rozwoju ogrodów botanicznych,
 • występowania w imieniu krajowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów do państwowych, rządowych i samorządowych organów administracyjnych w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem i rozwojem, a w szczególności czynnego włączania się do opracowywania aktów legislacyjnych i rozporządzeń dotyczących tych ogrodów botanicznych oraz ochrony przyrody i środowiska,
 • członkostwa i reprezentowania polskich ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów w międzynarodowych organizacjach związanych z ich działalnością, np. w European Botanic Gardens Consortium (EBGC), Botanic Gardens Conservation International (BGCI), International Association of Botanic Gardens (IABG), i ich regionalnych oddziałach,
 • przygotowania wspólnych programów dydaktycznych, edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz ich wymiany i doskonalenia,
 • organizowania zjazdów, konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów,
 • szkolenia personelu naukowego i pomocniczego ogrodów w zakresie specjalistycznych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ogrodów,
 • podejmowania działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie,
 • inicjowania wydawnictw dotyczących ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, ich wspólnego opracowywania i publikowania,
 • udzielania konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślinnych w ogrodach oraz w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem oraz opracowywaniem programów działalności oraz przekazywaniem materiału roślinnego,
 • inicjowania współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.

Historia Rady Ogrodów BotanicznychEdytuj

1972 - w czasie jubileuszowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie (20 września 1972 r.), dzięki inicjatywie doc. dr Ludmiły Karpowiczowej podjęto jednomyślnie uchwałę o powołaniu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jako sekcji w strukturze Polskiego Towarzystwa Botanicznego, (12 członków).

1973 - w dniu 17 lutego 1973 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, na przewodniczącą której wybrano doc. dr L. Karpowiczową, a jako jej zastępcę dra. J. Tumiłowicza. Po śmierci doc. Karpowiczowej wybrano nowy zarząd w skład którego weszli: doc. dr hab. A. Łukasiewicz (przewodniczący) oraz doc. dr hab. W. Bugała (wiceprzewodniczący) i doc. dr hab. A. Doroszewska (wiceprzewodnicząca).

1974 - na wniosek Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce skierowany do Wydziału II Nauk Biologicznych PAN powyższą Radę uznano pismem z dnia 29 stycznia 1974 r. jako Komisję Ogrodów Botanicznych działającą przy Komitecie Botaniki Polskiej Akademii Nauk (16 członków)

1996 - Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce - Niezależna Federacja Ogrodów Botanicznych jako Instytucji reprezentowanych przez dyrektorów lub kuratorów ogrodów (35 członków)

2004 - wprowadzenie zapisów w Ustawie o Ochronie Przyrody dotyczących ogrodów botanicznych - wymóg rejestracji przez Ministra Środowiska instytucji uważanych za ogrody botaniczne

2011 - Stowarzyszenie rejestrowe pod nazwą „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce” złożone z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych

Przewodniczący i PrezesiEdytuj

 
Ludmiła Karpowiczowa
1972-1973 doc. dr Ludmiła Karpowiczowa (dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego) - Przewodnicząca
1973-1996 prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz (dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu) - Przewodniczący  
1996-2011 prof. dr hab. Jerzy Puchalski (dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Warszawie - Powsinie) - Przewodniczący
2011-2020 dr Paweł Kojs (dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie i PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie) -Przewodniczący Rady (2011-2012) i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce” (od 2012 r.)
od 2020 dr Grażyna Szymczak (dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”

Ogrody Botaniczne reprezentowane w StowarzyszeniuEdytuj

1.     Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków (śląskie)

2.     Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Mokre (śląskie)

3.     Podlaski Ogród Botaniczny, Koryciny 73B, 17-315 Grodzisk (podlaskie)

4.     PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa (mazowieckie)

5.     Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań (wielkopolskie)

6.     Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Al. Jana Kochanowskiego 10, 51-61 Wrocław (dolnośląskie)

7.     Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska (wielkopolskie)

8.     Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk (pomorskie)

9.     Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, Przelewice 17, 74-210 Przelewice, Gmina Pyrzyce (zachodniopomorskie)

10.   Ogród Dendrologiczny w Orlu, Orle 35, 83-420 Liniewo  (pomorskie)

11.   Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 D, 60-625 Poznań (wielkopolskie)

12.   Ogród Botaniczny w Łodzi, ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź (łódzkie)

13.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, 65-392 Zielona Góra (lubuskie)

14.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław oraz Arboretum Wojsławice w Niemczy, 58–230 Niemcza (dolnośląskie)

15.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa (mazowieckie)

16.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin (lubelskie)

17.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

18.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków (małopolskie)

19.   Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań (wielkopolskie)

20.   Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

21.   Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

22.   Ogród Botaniczny Geopark Kielce, ul. Jagiellońska 78 25-734 Kielce (świętokrzyskie)

23.   Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze (śląskie)

24.   Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo", ul. Marszewska 5, 81-081 Gdynia (pomorskie)

25.   Leśne Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy, Kudypy 4, 11-036 Gietrzwałd (warmińsko-mazurskie)

26.   Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, ul. Antałówka 7, 34-500 Zakopane (małopolskie)

27.   Gołubieński Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, ul. Botaniczna 21, 83-316 Gołubie (pomorskie)

28.   Arboretum Wirty przy Nadleśnictwie Kaliska, ul. Długa 64, 83-260 Kaliska (pomorskie)

29.   Arboretum SGGW w Rogowie, ul. Leśna 1, 96-135 Rogów (łódzkie)

30.   Arboretum przy Nadleśnictwie Marcule, Marcule 1, 27-100 Iłża (mazowieckie)

31.   Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów (wielkopolskie)

32.   Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków (dolnośląskie)

33.   Arboretum Leśne w Zielonce, Zielonka 6, 62-095 Murowana Goślina, (wielkopolskie)

34.   Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców, ul. Leśna 6, 56-504 Dziadowa Kłoda (dolnośląskie)

35.   Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik (wielkopolskie)

36.   Arboretum Karnieszewice, ul. Trawica 8a, 76-004 Sianów (zachodniopomorskie)

37.   Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce (podkarpackie)

38.   Arboretum Bramy Morawskiej, ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz (śląskie)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, www.robia.pl [dostęp 2016-04-06].