Ramapitek, siwapitek (Ramapithecus, obecnie Sivapithecus) – rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie północnych Indii i wschodniej Afryki. Ramapiteki charakteryzowały się pionową postawą ciała, miały stosunkowo zręczne ręce. Czaszki miały typowo małpie, ale zauważalna była redukcja wielkości zębów. Miały silnie umięśnione żuchwy. Szczątki ramapiteków odkryto w Kenii i Pakistanie. Przypuszczano, że ramapiteki mogły być przodkami australopiteków i innych hominidów, ale obecnie uważa się, że są one bliżej spokrewnione z orangutanami i uchodzą za przodków tych ostatnich. Obecnie wraz z orangutanami zaliczane są do podrodziny Ponginae.

Siwapitek
Sivapithecus
Pilgrim, 1910
ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Podgromada łożyskowce
Rząd naczelne
Podrząd Haplorrhini
Nadrodzina małpy wąskonose
Rodzina człowiekowate
Podrodzina orangowate
Rodzaj Sivapithecus


SivapithecusPongo

Ankarapithecus