Rozwinięcie linii brzegowej jeziora

Rozwinięcie linii brzegowej (K) – to parametr opisujący jezioro.

Można go określić na dwa sposoby:

Pierwszy mówi on o tym, na ile linia brzegowa zbliżona jest do okręgu. W teorii zbiornik o powierzchni 1 hektara będzie miał kształt kolisty, gdy linia brzegowa będzie miała długość 354,5 metra.

gdzie: L – długość linii brzegowej jeziora, P – powierzchnia jeziora

Średnia wartość wskaźnika dla Polski wynosi 1,85.

Drugą metodą jest wyznaczenie ilorazu długości linii brzegowej i powierzchni jeziora. Jego wielkość wyrażona jest w metrach na hektar.

gdzie: L – długość linii brzegowej jeziora, P – powierzchnia jeziora

W Polsce wskaźnik ten zawiera się w przedziale od 8 do 454 m/ha. Ponad 50% polskich jezior posiada rozwinięcie linii brzegowej w przedziale 50–100 m/ha.

Maksymalne wartości wskaźnika w obrębie pojezierzy według danych IRŚ w Olsztynie edytuj

Maksymalne wartości wskaźnika (w ha/m) w obrębie pojezierzy według danych IRŚ w Olsztynie edytuj

Minimalne wartości wskaźnika (w ha/m) w obrębie pojezierzy według danych IRŚ w Olsztynie edytuj