Rybuloza

grupa stereoizomerów

Rybulozaorganiczny związek chemiczny, ketopentozacukier prosty zawierający pięć atomów węgla i ketonową grupę funkcyjną, o wzorze sumarycznym C5H10O5. Posiada dwa enancjomeryD-rybulozę (D-erytropentuloza) i L-rybulozę (L-erytropentuloza). D-Rybuloza jest diastereoizomerem D-ksylulozy.

Rybuloza
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C5H10O5
Masa molowa 150,13 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 488-84-6 (D)
2042-27-5 (L)
PubChem 151261 (D)

ProdukcjaEdytuj

D-Rybulozę można uzyskać poprzez epimeryzację D-arabinozy za pomocą pirydyny. Rybulozy nie można otrzymać w postaci krystalicznej, stąd dostępna jest handlowo w postaci syropu.

Znaczenie biologiczneEdytuj

Cukry rybulozowe wchodzą w skład szlaku pentozofosforanowego. Odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu wielu substancji bioaktywnych. Na przykład, D-rybuloza jest produktem pośrednim w szlaku produkcyjnym grzybów, gdzie wytwarzany jest D-arabitolu. Także, jako rybulozo-1,5-bisfosforan, D-rybuloza łączy się z dwutlenkiem węgla w cyklu Calvina fotosyntezy roślin zielonych.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Rybuloza (nr 75436) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2011-05-05].
  2. Rybuloza (nr 75436) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-05-05]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)