Rząd Tymczasowy Rosji

rząd Rosji w 1917 roku
(Przekierowano z Rząd Tymczasowy (Rosja))

Rząd Tymczasowy Rosji (ros. Временное правительство России) został utworzony w wyniku rewolucji lutowej dnia 2 marca?/ 15 marca 1917 roku, na mocy dekretu Dumy Państwowej z nieformalnym porozumieniem Komitetu Tymczasowego Dumy i Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

Posiedzenie pierwszego składu Rządu Tymczasowego, marzec 1917
Pieczęć Rządu Tymczasowego

Pierwszym premierem był konstytucyjny demokrata, książę Gieorgij Lwow, od 21 lipca premierem i ministrem wojny był eserowiec Aleksander Kiereński. Siedzibą rządu był do końca lipca 1917 Pałac Maryjski(inne języki), następnie Pałac Zimowy w Piotrogrodzie.

Rząd Tymczasowy nie zdecydował się na wystąpienie z Ententy i jednostronne zakończenie wojny. Podjęte decyzje: zniesienie cenzury, zniesienie kary śmierci, rozwiązanie policji politycznej (Ochrany).

1 września?/ 14 września 1917 roku Rząd Tymczasowy proklamował w Rosji republikę.

Zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego w czasie rewolucji październikowej i aresztowanie członków Rządu Tymczasowego 26 października?/ 8 listopada 1917 o godz. 2.10 w nocy położyło kres jego istnieniu.

Rząd Gieorgija LwowaEdytuj

 
Plakat z fotografiami pierwszego składu Rządu Tymczasowego (III-V 1917) Pierwszy rząd od góry: Paweł Milukow, Gieorgij Lwow (premier), Aleksander Kiereński

Pierwszy rząd Aleksandra KiereńskiegoEdytuj

 
Pierwszy rząd Aleksandra Kiereńskiego

Drugi rząd Aleksandra KiereńskiegoEdytuj

 
Gabinet Aleksandra Kiereńskiego (ostatni skład Rządu Tymczasowego)

BibliografiaEdytuj

 
Pieczęć Rządu Tymczasowego