Służba Informacji o Szpitalach

Służba Informacji o Szpitalach (SIS; ang. Hospital Information Services) – jednostka organizacyjna powołana przez Świadków Jehowy w 1988 roku w celu nadzorowania pracy międzynarodowej sieci Komitetów Łączności ze Szpitalami. Służba ta powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów Świadków Jehowy ze środowiskiem medycznym[1]. W 2001 roku z Komitetami Łączności ze Szpitalami współpracowało ponad 100 tysięcy lekarzy w 150 krajach świata[2].

Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Na całym świecie utworzono około 1700 Komitetów Łączności ze Szpitalami, w których usługuje około 13 000 osób[3].

OpisEdytuj

Celem działalności Służby Informacji o Szpitalach jest zapewnienie członkom wyznania możliwie jak najlepszej opieki lekarskiej z uwzględnieniem leczenia bez użycia krwi[a][4]. Świadkowie Jehowy, jak sami przyznają, pragną kierować się zasadą: „wymiana myśli i współpraca, a nie konfrontacja”. Polski oddział tej służby skierował w lutym 1993 roku list do Naczelnej Izby Lekarskiej następującej treści:

Pragniemy na ręce Naczelnej Izby Lekarskiej złożyć podziękowanie wszystkim lekarzom, którzy ofiarnie nieśli nam pomoc w wielu trudnych, niekiedy dramatycznych przypadkach, szanując przy tym wolę pacjenta. Było to żywym unaocznieniem, jak rzetelna wiedza, ofiarność i wartości humanitarne lekarza zjednują mu głębokie zaufanie i wdzięczność chorego i jego rodziny. Lekarze ci nie tylko ratowali pacjentom zdrowie i życie, lecz także pomagali w zachowaniu uznawanych wartości, które Świadkowie Jehowy cenią najwyżej. Wszyscy ci lekarze postąpili zgodnie z Przyrzeczeniem Lekarskim, by chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując należny szacunek. W oczach pacjentów przydali oni swą postawą godności stanowi lekarskiemu. Bez względu na to, czy chorujemy i musimy się leczyć, czy też cieszymy się dobrym zdrowiem, pragniemy traktować lekarzy jako swoich bliźnich cieszymy się, gdy nam to ułatwiają![5]

Służba Informacji o Szpitalach koordynuje działalność około 1700 Komitetów Łączności ze Szpitalami w ponad 150 krajach. Organizuje również szkolenia dla przeszło 13 000 starszych zborów Świadków Jehowy, którzy usługują w tych komitetach[3].

Służba Informacji o Szpitalach postanowiła pomóc lekarzom w podejmowaniu się leczenia, metodami zgodnymi z życzeniami Świadków Jehowy. Śledzą oni fachową literaturę medyczną na świecie i gromadzą artykuły z przeszło 3600 czasopism, które omawiają zagadnienia związane z leczeniem bez użycia krwi. Służba Informacji o Szpitalach w razie potrzeby udostępnia wszystkim zainteresowanym instytucjom medycznym i lekarzom zgromadzone i opracowane przez siebie materiały. Poza tym na życzenie różnych szpitali, uczelni i towarzystw medycznych organizuje prezentacje i wykłady o dostępnych alternatywnych metodach leczenia. Członkowie tych komitetów przeprowadzili prezentacje w najsłynniejszych ośrodkach medycznych świata[6]. Służba Informacji o Szpitalach działa w każdym z 87 Biur Oddziału, w których członkowie dyżurują całodobowo. Ze Służbą Informacji o Szpitalach współpracują konsultanci – lekarze, którzy udzielają porad innym lekarzom w zakresie leczenia bez użycia krwi[3][7].

W Polsce Służba Informacji o Szpitalach mieści się w Biurze Oddziału Świadków Jehowy w Polsce w Nadarzynie pod Warszawą[8] i nadzoruje 27 Komitetów Łączności ze Szpitalami. Na XIII Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), zorganizowanym w Łodzi w dniach od 15 do 18 września 1999 roku, w którym uczestniczyło około 1800 anestezjologów i chirurgów z 14 krajów na dwóch stoiskach zorganizowano wystawę i punkt informacyjny o zabiegach i alternatywnych metodach operacyjnych bez użycia krwi. Do owego czasu – według edycji miesięcznika „Twój Magazyn Medyczny”, wydanej z okazji XIII Zjazdu PTAiIT – uznani lekarze jednej kliniki – profesor Zbigniew Religa oraz profesor Marian Zembala z innymi lekarzami przeprowadzili w latach 1985–1998 w samej tylko Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu około 140 operacji kardiochirurgicznych u Świadków Jehowy, dorosłych i dzieci, bez użycia homologicznej krwi, z zastosowaniem metod alternatywnych. W samym tylko okresie od czerwca 2000 do kwietnia 2003 roku odbyły się w Polsce 72 spotkania Służby Informacji o Szpitalach z ich personelem. Wzięło w nich udział przeszło 1000 lekarzy, pielęgniarek i studentów[9][10].

Publikacje wydane przez Świadków Jehowy na temat krwiEdytuj

 • broszura Krew, medycyna a prawo Boże (1961)
 • broszura Świadkowie Jehowy a kwestia krwi (1977, po polsku w 1979 i 1992)[11]
 • broszura Jak krew może ocalić twoje życie (1990)[12]
 • czasopismoPrzebudźcie się!” 8 grudnia 1990 pt. Handel krwią to świetny interes[13]
 • broszura Troska o rodzinę i postępowanie medyczne u Świadków Jehowy (1992), po polsku 1995
 • broszura Komitet Łączności ze Szpitalami. Postępowanie medyczne u Świadków Jehowy (1993)
 • broszura Świadkowie Jehowy. Komitety Łączności ze Szpitalami (2012)[14]
 • broszura Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi (2012)[15]
 • broszura Stanowisko religijne i etyczne w kwestii opieki zdrowotnej (2012)[16]
 • broszura Kliniczne strategie unikania oraz kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w chirurgii (2001; 2017)[17]
 • broszura Kliniczne strategie unikania i kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w położnictwie i ginekologii (2001; 2017)[18]
 • broszura Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi przy krwotoku i niedokrwistości u pacjentów w stanie krytycznym (2004; 2017)[19]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, 8 stycznia 2000 pt. Bezkrwawa medycyna coraz bardziej popularna[20]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, 8 kwietnia 2000 pt. Przyszłość bezkrwawej chirurgii w Polsce[21]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, 8 sierpnia 2006 pt. Krew, dlaczego taka cenna?[22]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, wrzesień 2012 pt. Metody alternatywne do transfuzji krwi[23]
 • broszura Opieka medyczna (ang. Medical Care) (2015)[24].

Filmy na temat bezkrwawej chirurgiiEdytuj

 • Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie, producent: Watchtower Bible and Tract Society of New York[25]
 • Strategie alternatywne wobec transfuzji. Proste, skuteczne, bezpieczne, producent: Watchtower Bible and Tract Society of New York[26]
 • Metody alternatywne wobec transfuzji. Uszanowanie potrzeb i praw pacjenta, producent: Watchtower Bible and Tract Society of New York[27]
 • filmy serii: Pionierzy Bezkrwawej Chirurgii w Polsce wyprodukowanej przez Miejską Telewizję Opole:
  1. Żadnej krwi dla dorosłych (wywiady z prof. dr. hab. A. Dziatkowiakiem i prof. dr. hab. J. Sadowskim)
  2. Żadnej krwi dla dzieci (konferencja prasowa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, wywiady: dr lek. med. Beata Wites, doc. dr hab. Marek Wites)
  3. Decyzja pacjenta w kwestii krwi (konferencja prasowa w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu)
  4. Etyka lekarska wobec pacjenta (wywiady z profesorem Uniwersytetu Opolskiego, Dziekanem Wydziału Teologii, Rzecznikiem Praw Pacjenta i lekarzami)
  5. Chcemy i potrafimy pomagać pacjentom (wywiady z prof. dr. hab. nauk. med. Kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Opolu).

Grupy Odwiedzania ChorychEdytuj

Poza Służbą Informacji o Szpitalach Świadkowie Jehowy utworzyli w większych miastach na całym świecie Grupy Odwiedzania Chorych (GOCh). Zadaniem nadzorców wchodzących w skład tych grup jest regularne odwiedzanie w szpitalach głosicieli oraz ich bliskich, którzy w celach leczniczych przyjechali z innych części kraju lub także z zagranicy. Na sześciu kontynentach utworzono około 1900 grup w których nieodpłatnie ochotniczo usługuje 28 tysięcy nadzorców (w tym około 7 tysięcy w Stanach Zjednoczonych). Celem tych grup jest wspieranie głosicieli i ich bliskich w sytuacjach gdy ze względów zdrowotnych potrzebują pocieszenia i praktycznej pomocy[28].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Świadkowie Jehowy za świętą uznają krew jako podtrzymującą i symbolizującą życie danej istoty, co do obchodzenia się z którą wyraźne wskazówki zawiera Pismo Święte. Uznają nakaz z Dz 15:28, 29 co do powstrzymywania się od krwi. Z tego powodu nie przyjmują transfuzji krwi (Źródła: Boży pogląd na życie. W: Czego naprawdę uczy Biblia? [on-line]. Towarzystwo Strażnica jw.org, 2005. s. 125–133.; Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?. jw.org.). Zgadzają się na stosowanie dostępnych metod alternatywnych wobec transfuzji krwi jak hemodylucje i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi. Przyjmowanie drobnych frakcji uzyskiwanych z krwi pozostawione jest osobistej decyzji (Źródło: Frakcje krwi i zabiegi medyczne. W: „Trwajcie w miłości Bożej” [on-line]. jw.org. s. 215–218.).

PrzypisyEdytuj

 1. Służba dla Jehowy zawsze była moją rozkoszą. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2011. s. 22.
 2. Watchtower: Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej — uszanowanie potrzeb i praw pacjenta. jw.org, 2001. [dostęp 2016-03-21].
 3. a b c Mark Sanderson: Jehowa wspiera chorych (Dzieje 15:29). tv.jw.org, 2017-03-14. [dostęp 2017-03-14].
 4. Czy jesteś przygotowany na próbę wiary w szpitalu?. „Nasza Służba Królestwa”, s. 3–6, styczeń 1992, numer 1. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-4559. .
 5. Zabiegi chirurgiczne u Świadków Jehowy. Aspekty medyczne i prawne, Małgorzata Szeroczyńska, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Tadeusz Wiwatowski, Wydawnictwo Emu, Warszawa 2001, ​ISBN 83-913791-8-3​, s. 15.
 6. Rocznik Świadków Jehowy 1996. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1996, s. 22.
 7. Watchtower: Najważniejsze dane z roku 2018. jw.org.
 8. Watchtower: Kontakt z lokalnym przedstawicielem. jw.org.
 9. Praktyka leczenia Świadków Jehowy bez krwi – aspekty medyczne, prawne i etyczne / PiM nr 13. prawoimedycyna.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-10)].
 10. Natalia Adamska-Golińska. Świadek Jehowy w szpitalu. Bezkrwawa medycyna. „Menedżer Zdrowia”, s. 58, 59, Nr 8, październik-listopad 2010. 
 11. Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
 12. Jak krew może ocalić twoje życie
 13. Handel krwią to świetny interes
 14. Watchtower: Świadkowie Jehowy. Komitety Łączności ze Szpitalami. jw.org.
 15. Watchtower: Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi. jw.org.
 16. Watchtower: Stanowisko religijne i etyczne w kwestii opieki zdrowotnej. jw.org.
 17. Watchtower: Kliniczne strategie unikania oraz kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w chirurgii. jw.org.
 18. Watchtower: Kliniczne strategie unikania i kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w położnictwie i ginekologii. jw.org.
 19. Watchtower: Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi przy krwotoku i niedokrwistości u pacjentów w stanie krytycznym. jw.org.
 20. 8 stycznia 2000 pt. Bezkrwawa medycyna coraz bardziej popularna
 21. Przebudźcie się!, 8 kwietnia 2000 pt. Przyszłość bezkrwawej chirurgii w Polsce
 22. Przebudźcie się!, 8 sierpnia 2006 pt. Krew, dlaczego taka cenna?
 23. wrzesień 2012 pt. Metody alternatywne do transfuzji krwi
 24. Watchtower: Informacje medyczne dla klinicystów (ang.). jw.org.
 25. Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie
 26. Strategie alternatywne wobec transfuzji. Proste, skuteczne, bezpieczne
 27. Metody alternatywne wobec transfuzji. Uszanowanie potrzeb i praw pacjenta
 28. Watchtower: Pocieszenie i praktyczna pomoc dla chorych. jw.org, 2018-08-09. [dostęp 2018-08-10].

BibliografiaEdytuj

 • Zabiegi chirurgiczne u Świadków Jehowy. Aspekty medyczne i prawne, Małgorzata Szeroczyńska, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Tadeusz Wiwatowski, Wydawnictwo Emu, Warszawa 2001, ​ISBN 83-913791-8-3​, str. 15–17.

Linki zewnętrzneEdytuj

Świadkowie Jehowy a kwestia krwi – filmy na temat transfuzji krwi i bezkrwawej medycyny