Służba Informacji o Szpitalach

Służba Informacji o Szpitalach (SIS; ang. Hospital Information Services) – jednostka organizacyjna powołana przez Świadków Jehowy w 1988 roku w celu nadzorowania pracy międzynarodowej sieci Komitetów Łączności ze Szpitalami. Służba ta powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów Świadków Jehowy ze środowiskiem medycznym[1]. W 2001 roku z Komitetami Łączności ze Szpitalami współpracowało ponad 100 tysięcy lekarzy w 150 krajach świata[2].

Na całym świecie utworzono około 2000 Komitetów Łączności ze Szpitalami, w których usługuje ponad 16 000 osób[3].

OpisEdytuj

Celem działalności Służby Informacji o Szpitalach jest zapewnienie członkom wyznania możliwie jak najlepszej opieki lekarskiej z uwzględnieniem leczenia bez użycia krwi[a][4]. Świadkowie Jehowy, jak sami przyznają, pragną kierować się zasadą: „wymiana myśli i współpraca, a nie konfrontacja”. Polski oddział tej służby skierował w lutym 1993 roku list do Naczelnej Izby Lekarskiej następującej treści:

Pragniemy na ręce Naczelnej Izby Lekarskiej złożyć podziękowanie wszystkim lekarzom, którzy ofiarnie nieśli nam pomoc w wielu trudnych, niekiedy dramatycznych przypadkach, szanując przy tym wolę pacjenta. Było to żywym unaocznieniem, jak rzetelna wiedza, ofiarność i wartości humanitarne lekarza zjednują mu głębokie zaufanie i wdzięczność chorego i jego rodziny. Lekarze ci nie tylko ratowali pacjentom zdrowie i życie, lecz także pomagali w zachowaniu uznawanych wartości, które Świadkowie Jehowy cenią najwyżej. Wszyscy ci lekarze postąpili zgodnie z Przyrzeczeniem Lekarskim, by chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując należny szacunek. W oczach pacjentów przydali oni swą postawą godności stanowi lekarskiemu. Bez względu na to, czy chorujemy i musimy się leczyć, czy też cieszymy się dobrym zdrowiem, pragniemy traktować lekarzy jako swoich bliźnich cieszymy się, gdy nam to ułatwiają![5]

Służba Informacji o Szpitalach koordynuje działalność około 2000 Komitetów Łączności ze Szpitalami w ponad 150 krajach. Organizuje również szkolenia dla przeszło 16 000 starszych zborów Świadków Jehowy, którzy usługują w tych komitetach[3][6].

Służba Informacji o Szpitalach postanowiła pomóc lekarzom w podejmowaniu się leczenia, metodami zgodnymi z życzeniami Świadków Jehowy. Śledzą oni fachową literaturę medyczną na świecie i gromadzą artykuły z przeszło 3600 czasopism, które omawiają zagadnienia związane z leczeniem bez użycia krwi. Służba Informacji o Szpitalach w razie potrzeby udostępnia wszystkim zainteresowanym instytucjom medycznym i lekarzom zgromadzone i opracowane przez siebie materiały. Poza tym na życzenie różnych szpitali, uczelni i towarzystw medycznych organizuje prezentacje i wykłady o dostępnych alternatywnych metodach leczenia. Członkowie tych komitetów przeprowadzili prezentacje w najsłynniejszych ośrodkach medycznych świata[7]. Służba Informacji o Szpitalach działa w każdym z 87 Biur Oddziału, w których członkowie dyżurują całodobowo. Ze Służbą Informacji o Szpitalach współpracują konsultanci – lekarze, którzy udzielają porad innym lekarzom w zakresie leczenia bez użycia krwi[6][8].

W Polsce Służba Informacji o Szpitalach mieści się w Biurze Oddziału Świadków Jehowy w Polsce w Nadarzynie pod Warszawą[9] i nadzoruje 27 Komitetów Łączności ze Szpitalami. Na XIII Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), zorganizowanym w Łodzi w dniach od 15 do 18 września 1999 roku, w którym uczestniczyło około 1800 anestezjologów i chirurgów z 14 krajów na dwóch stoiskach zorganizowano wystawę i punkt informacyjny o zabiegach i alternatywnych metodach operacyjnych bez użycia krwi. Do owego czasu – według edycji miesięcznika „Twój Magazyn Medyczny”, wydanej z okazji XIII Zjazdu PTAiIT – uznani lekarze jednej kliniki – profesor Zbigniew Religa oraz profesor Marian Zembala z innymi lekarzami przeprowadzili w latach 1985–1998 w samej tylko Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu około 140 operacji kardiochirurgicznych u Świadków Jehowy, dorosłych i dzieci, bez użycia homologicznej krwi, z zastosowaniem metod alternatywnych. W samym tylko okresie od czerwca 2000 do kwietnia 2003 roku odbyły się w Polsce 72 spotkania Służby Informacji o Szpitalach z ich personelem. Wzięło w nich udział przeszło 1000 lekarzy, pielęgniarek i studentów[10][11].

Publikacje wydane przez Świadków Jehowy na temat krwiEdytuj

 • broszura Krew, medycyna a prawo Boże (1961)
 • broszura Świadkowie Jehowy a kwestia krwi (1977, po polsku w 1979 i 1992)[12]
 • broszura Jak krew może ocalić twoje życie? (1990)[13]
 • czasopismoPrzebudźcie się!” 8 grudnia 1990 pt. Handel krwią to świetny interes[14]
 • broszura Troska o rodzinę i postępowanie medyczne u Świadków Jehowy (1992), po polsku 1995
 • broszura Komitet Łączności ze Szpitalami. Postępowanie medyczne u Świadków Jehowy (1993)
 • broszura Świadkowie Jehowy. Komitety Łączności ze Szpitalami (2012)[15]
 • broszura Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi (2012)[16]
 • broszura Stanowisko religijne i etyczne w kwestii opieki zdrowotnej (2012)[17]
 • broszura Kliniczne strategie unikania oraz kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w chirurgii (2001; 2017)[18]
 • broszura Kliniczne strategie unikania i kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w położnictwie i ginekologii (2001; 2017)[19]
 • broszura Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi przy krwotoku i niedokrwistości u pacjentów w stanie krytycznym (2004; 2017)[20]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, 8 stycznia 2000 pt. Bezkrwawa medycyna coraz bardziej popularna[21]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, 8 kwietnia 2000 pt. Przyszłość bezkrwawej chirurgii w Polsce[22]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, 8 sierpnia 2006 pt. Krew, dlaczego taka cenna?[23]
 • czasopismo „Przebudźcie się!”, wrzesień 2012 pt. Metody alternatywne do transfuzji krwi[24]
 • broszura Opieka medyczna (ang. Medical Care) (2015)[25].

Filmy na temat bezkrwawej chirurgiiEdytuj

 • Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie, producent: Watchtower Bible and Tract Society of New York[26]
 • Strategie alternatywne wobec transfuzji. Proste, skuteczne, bezpieczne, producent: Watchtower Bible and Tract Society of New York[27]
 • Metody alternatywne wobec transfuzji. Uszanowanie potrzeb i praw pacjenta, producent: Watchtower Bible and Tract Society of New York[28]
 • filmy serii: Pionierzy Bezkrwawej Chirurgii w Polsce wyprodukowanej przez Miejską Telewizję Opole:
  1. Żadnej krwi dla dorosłych (wywiady z prof. dr. hab. A. Dziatkowiakiem i prof. dr. hab. J. Sadowskim)
  2. Żadnej krwi dla dzieci (konferencja prasowa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, wywiady: dr lek. med. Beata Wites, doc. dr hab. Marek Wites)
  3. Decyzja pacjenta w kwestii krwi (konferencja prasowa w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu)
  4. Etyka lekarska wobec pacjenta (wywiady z profesorem Uniwersytetu Opolskiego, Dziekanem Wydziału Teologii, Rzecznikiem Praw Pacjenta i lekarzami)
  5. Chcemy i potrafimy pomagać pacjentom (wywiady z prof. dr. hab. nauk. med. Kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Opolu).

Grupy Odwiedzania ChorychEdytuj

Poza Służbą Informacji o Szpitalach Świadkowie Jehowy utworzyli w większych miastach na całym świecie Grupy Odwiedzania Chorych (GOCh). Zadaniem nadzorców wchodzących w skład tych grup jest regularne odwiedzanie w szpitalach głosicieli oraz ich bliskich, którzy w celach leczniczych przyjechali z innych części kraju lub także z zagranicy. Na sześciu kontynentach utworzono około 1900 grup w których nieodpłatnie ochotniczo usługuje 28 tysięcy nadzorców (w tym około 7 tysięcy w Stanach Zjednoczonych). Celem tych grup jest wspieranie głosicieli i ich bliskich w sytuacjach gdy ze względów zdrowotnych potrzebują pocieszenia i praktycznej pomocy[29].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Świadkowie Jehowy za świętą uznają krew jako podtrzymującą i symbolizującą życie danej istoty, co do obchodzenia się z którą wyraźne wskazówki zawiera Pismo Święte. Uznają nakaz z Dz 15:28, 29 co do powstrzymywania się od krwi. Z tego powodu nie przyjmują transfuzji krwi (Źródła: Boży pogląd na życie, „Czego naprawdę uczy Biblia?”, Towarzystwo Strażnica jw.org, 2005, s. 125–133.; Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?, jw.org.). Zgadzają się na stosowanie dostępnych metod alternatywnych wobec transfuzji krwi jak hemodylucje i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi. Przyjmowanie drobnych frakcji uzyskiwanych z krwi pozostawione jest osobistej decyzji (Źródło: Frakcje krwi i zabiegi medyczne, [w:] „Trwajcie w miłości Bożej” [online], jw.org, s. 215–218.).

PrzypisyEdytuj

 1. Służba dla Jehowy zawsze była moją rozkoszą, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2011, s. 22.
 2. Watchtower, Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej — uszanowanie potrzeb i praw pacjenta, jw.org, 2001 [dostęp 2016-03-21].
 3. a b Watchtower, Osiągnięcia organizacji — życzliwe postanowienie na chwile udręk, jw.org, 2020 [dostęp 2020-05-28].
 4. Czy jesteś przygotowany na próbę wiary w szpitalu?, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, styczeń 1992, s. 3–6, ISSN 1234-4559..
 5. Zabiegi chirurgiczne u Świadków Jehowy. Aspekty medyczne i prawne, Małgorzata Szeroczyńska, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Tadeusz Wiwatowski, Wydawnictwo Emu, Warszawa 2001, ​ISBN 83-913791-8-3​, s. 15.
 6. a b Mark Sanderson: Jehowa wspiera chorych (Dzieje 15:29), jw.org, 14 marca 2017 [dostęp 2017-03-14].
 7. „Rocznik Świadków Jehowy”, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1996, s. 22.
 8. Watchtower, Najważniejsze dane z roku 2018, jw.org.
 9. Watchtower, Kontakt z lokalnym przedstawicielem, jw.org.
 10. Praktyka leczenia Świadków Jehowy bez krwi – aspekty medyczne, prawne i etyczne / PiM nr 13, prawoimedycyna.pl [zarchiwizowane z adresu 2016-01-10].
 11. Natalia Adamska-Golińska, Świadek Jehowy w szpitalu. Bezkrwawa medycyna, „Menedżer Zdrowia”, listopad 2010, s. 58, 59.
 12. Świadkowie Jehowy a kwestia krwi.
 13. Jak krew może ocalić twoje życie?
 14. Handel krwią to świetny interes, „Przebudźcie się!”.
 15. Watchtower, Świadkowie Jehowy. Komitety Łączności ze Szpitalami, jw.org.
 16. Watchtower, Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi, jw.org.
 17. Watchtower, Stanowisko religijne i etyczne w kwestii opieki zdrowotnej, jw.org.
 18. Watchtower, Kliniczne strategie unikania oraz kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w chirurgii, jw.org.
 19. Watchtower, Kliniczne strategie unikania i kontrolowania krwotoku i niedokrwistości bez transfuzji krwi w położnictwie i ginekologii, jw.org.
 20. Watchtower, Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi przy krwotoku i niedokrwistości u pacjentów w stanie krytycznym, jw.org.
 21. Bezkrwawa medycyna coraz bardziej popularna, „Przebudźcie się!”, 8 stycznia 2000.
 22. Przyszłość bezkrwawej chirurgii w Polsce, „Przebudźcie się!”, 8 kwietnia 2000.
 23. Krew, dlaczego taka cenna?, „Przebudźcie się!”, 8 sierpnia 2006.
 24. Metody alternatywne do transfuzji krwi, „Przebudźcie się!”, wrzesień 2012.
 25. Watchtower, Informacje medyczne dla klinicystów, jw.org (ang.).
 26. Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie.
 27. Strategie alternatywne wobec transfuzji. Proste, skuteczne, bezpieczne.
 28. Metody alternatywne wobec transfuzji. Uszanowanie potrzeb i praw pacjenta.
 29. Watchtower, Pocieszenie i praktyczna pomoc dla chorych, jw.org, 9 sierpnia 2018 [dostęp 2018-08-10].

BibliografiaEdytuj

 • Małgorzata Szeroczyńska, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Tadeusz Wiwatowski, Zabiegi chirurgiczne u Świadków Jehowy. Aspekty medyczne i prawne, Warszawa: Wydawnictwo Emu, 2001, s. 15–17, ISBN 83-913791-8-3..

Linki zewnętrzneEdytuj

Świadkowie Jehowy a kwestia krwi – filmy na temat transfuzji krwi i bezkrwawej medycyny