Biuro oddziału

ośrodek koordynujący działalność Świadków Jehowy na terenie jednego lub kilku krajów
Zobacz też: Betel.

Biuro oddziału, Dom Betel, Betel, Biuro Oddziału – ośrodek, koordynujący działalność Świadków Jehowy na terenie jednego lub kilku krajów/państw. Pracują w nim (jako wolontariusze) ochrzczeni Świadkowie Jehowy (betelczycy, także rodzina Betel) przez zadeklarowany czas. Wykonują prace administracyjne, biurowe i porządkowe potrzebne do działalności domu Betel, a tym samym lokalnych społeczności Świadków Jehowy[1][2].

W 2020 roku na całym świecie działalność Świadków Jehowy koordynowało 87 biur oddziałów, w których pracowało 20 994 wolontariuszy[3], (w Polsce około 150[4]).

Oprócz tego z biurami oddziałów współpracuje ponad 3000 ochotników na oddaleniu – wolontariuszy, na ogół pionierów, którzy regularnie wykonują zlecone prace z miejsca swojego zamieszkania przy pomocy komputerów. Każdego tygodnia wspierają oni 42 działy biur oddziałów i Biura Głównego[5][6] oraz niepełnoczasowych współpracowników dojeżdzających, którzy są wolontariuszami w Betel, co najmniej pół dnia w tygodniu. W marcu 2018 roku na całym świecie było takich współpracowników ponad 9500[7].

W krajach, gdzie nie ma biur oddziałów (ze względu na małą ilość członków lub zakaz działalności wprowadzony przez władze państwowe), tworzy się tzw. Komitet Kraju, czasami również biuro krajowe funkcjonujące pod nadzorem któregoś z biur oddziału w innym kraju.

Komitet Oddziału składa się przynajmniej z trzech nadzorców, powołanych przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, a jeden z członków tego komitetu jest jego koordynatorem. Ma zadanie na bieżąco informować Ciało Kierownicze o rozwoju działalności na podlegającym mu terenie[1][2]. Komitety Oddziału wprowadzono w roku 1976. Wcześniej nadzór nad działalnością w danym kraju sprawowała jedna osoba[8].

Ośrodki te są dostępne dla osób postronnych – można je zwiedzać nieodpłatnie w grupach z przewodnikiem. Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce mieści się w Nadarzynie pod Warszawą i nadzoruje działalność Świadków Jehowy w Polsce[4].

Osoby, które zgłaszają się do służby w Betel (mogą to być małżeństwa), zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu, nie mogą decydować się na macierzyństwo w okresie trwania wolontariatu, muszą cieszyć się dobrą opinią w zborze. Ze względu na wykonywanie specjalnego zadania, należą oni do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy[9]. Każdy z jej członków bierze udział w Kursie wprowadzającym do służby w Betel. Jego cel to pomoc nowym członkom rodzin Betel w pełnieniu służby. Czas trwania kursu to 45 minut tygodniowo przez 16 tygodni. Poza tym Kurs dla Członków Komitetów Oddziałów i Ich Żon przygotowuje jego uczestników do lepszego nadzorowania biur oddziałów, działalności zborów, obwodów na terenie powierzonym ich usługiwaniu, a także nad tłumaczeniem, drukowaniem, ekspedycją literatury i innymi działami. Trwa on dwa miesiące i odbywa się w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson[10][11].

Nazwa nawiązuje do biblijnego Betel, co znaczy dom Boży. Głównym celem istnienia każdego Betel jest „udostępnianie prawd biblijnych jak największej liczbie ludzi”[1].

HistoriaEdytuj

 
Przybytek londyński – siedziba pierwszego biura oddziału w Wielkiej Brytanii w latach 1900–1911.

Pierwszą siedzibę Towarzystwa Strażnica otwarto w latach 80. XIX wieku w Allegheny (obecnie dzielnica Pittsburgha w stanie Pensylwania) w Stanach Zjednoczonych. Nosiła ona wówczas nazwę Dom Biblijny. W roku 1896 pracowało w nim 12 osób. Kiedy w roku 1909 przeniesiono ją do nowojorskiej dzielnicy Brooklyn, nazwę obiektu mieszkalnego dla wolontariuszy zmieniono na Betel. Z czasem znacznie rozbudowano obiekty mieszkalne, drukarnię i biura w Brooklynie oraz w dwóch innych miejscach w stanie Nowy Jork – w Wallkill[12][13] i Patterson[14]. W lipcu 2013 roku w Warwick, w amerykańskim stanie Nowy Jork, rozpoczęto budowę obiektów nowego Biura Głównego Świadków Jehowy (do sierpnia 2016 roku znajdującego się w dzielnicy Nowego Jorku: Brooklyn)[15][16]. Od września 2016 roku Biuro Główne Świadków Jehowy, nazywane również Domem Betel, przeniesiono do Warwick. Wszystkie te obiekty noszą potoczną nazwę Betel.

W roku 1900 w Londynie otwarto pierwsze zagraniczne biuro oddziału, a drugie otwarto dwa lata później w Niemczech. Do roku 1904 powstały również w Australii i w Szwajcarii, w 1910 roku w Afryce Południowej[17], w 1913 roku na terenie Wielkiego Księstwa Finlandii (należącego wówczas do Imperium Rosyjskiego), w roku 1917 utworzono hiszpańskie biuro Towarzystwa Strażnica w Los Angeles[18], a w 1919 roku w Kanadzie. Do 1931 roku utworzono 40 takich biur, trzy lata później było ich 49. W roku 1946 funkcjonowało ich na świecie 57. W następnych latach liczba ta się podwoiła. W 2000 roku działało 109 biur oddziałów w różnych krajach, a w roku 2009 domów Betel było 118[19][20][21]. W 2012 roku niektóre biura oddziałów zostały połączone z większymi[2][22][23].

Nadzór nad budową biur oddziałów (Domów Betel) i innych obiektów na całym świecie sprawuje Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany, który ma siedzibę w Biurze Głównym Świadków Jehowy. Nadzór nad nim sprawuje Komitet Wydawniczy Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Dział ten koordynuje pracę czterech Regionalnych Działów Projektowo-Budowlanych działających przy biurach oddziałów w Australii, Niemczech, RPA i Stanach Zjednoczonych. Natomiast działający przy każdym z 87 biur oddziałów Lokalny Dział Projektowo-Budowlany ma za zadanie nadzorowanie przedsięwzięć budowlano-remontowych. Do pomocy w tym celu ma pełnoczasowych sług budowlanych oraz współpracujących ochotników ze zborów, którzy są szkoleni do ich wznoszenia i pomagają przy ich budowie. Niektórzy ochotnicy budowlani wyjeżdżają na budowy do innych krajów, by pomagać przy budowie Sal Zgromadzeń, biur oddziałów, Sal Królestwa i placówek dla tłumaczy publikacji Świadków Jehowy[24][25].

FunkcjonowanieEdytuj

15 biur oddziałów Świadków Jehowy posiada własne drukarnie[26]. Mieszczą się one w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech, w Finlandii, Indiach, Japonii, Korei Południowej, na Filipinach (do 2014 gdy druk przeniesiono do Japonii), w Australii, Meksyku, Brazylii, Południowej Afryce i w Nigerii. W niektórych krajach przy Domach Betel funkcjonują domy misjonarskie, Sale Zgromadzeń oraz biura tłumaczeń publikacji Świadków Jehowy, a przy każdym znajduje się Sala Królestwa. Przy niektórych biurach oddziałów powstały także Farmy Towarzystwa Strażnica, na których wolontariusze produkują żywność dla członków rodziny Betel[27].

W Betel funkcjonują różne działy, np. Lokalny Dział Projektowo-Budowlany, Ekspedycji, Filmów Wideo, Korespondencji, Nagrań, Prawny, Szkoleń Teokratycznych, Służby, Sekcja Korespondencyjna Działu Redakcyjnego, Służba Informacji o Szpitalach, Służba Wspierania Tłumaczeń, Biuro Informacyjne, Sekcja Pomocy Doraźnej, a w niektórych – biura oraz studia nagrań Regionalnego Centrum Audio-Wideo (RCAW) oraz cztery Regionalne Działy Projektowo-Budowlane.

Komitet Służby działający pod nadzorem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy posługuje się Działami Służby w poszczególnych Biurach Oddziału, które koordynują działalność głoszenia. W dziale tym funkcjonują m.in. Sekcja Sług Terenowych zajmuje się przydziałami specjalnych sług pełnoczasowych, na świecie jest ponad 45 tysięcy specjalnych sług pełnoczasowych w terenie, nadzorców obwodu, pionierów specjalnych i misjonarzy terenowych. Sekcja udziela im pomocy m.in. wyszukiwaniu kwater, opieką duchową udzielając im zachęt. Sekcja Potrzeb w Opracowaniu Terenów zajmuje się kwestiami związanymi z głoszeniem, odpowiada za organizacje specjalnych kampanii głoszenia, koordynuje specjalne świadczenie publiczne na terenach wielkomiejskich oraz głoszenie w portach[28][29].

W Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson mieści się obecnie również Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead, w której szkolą się misjonarze terenowi.

W każdym biurze oddziału regularne wizyty składają przedstawiciele Ciała Kierowniczego[2]. Raz do roku, w każdym obwodzie, odbywa się zgromadzenie obwodowe, na którym przewidziano przemówienia przedstawiciela Biura Oddziału.

GaleriaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Co to jest Betel, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 24.
 2. a b c d Co się robi w Biurze Oddziału?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 25.
 3. Watchtower, Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie 2020, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 2.
 4. a b Watchtower, Sprawozdanie z Polski i Ukrainy, jw.org, 8 stycznia 2018 [dostęp 2018-01-10].
 5. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — Jehowa posługuje się ochotnikami na oddaleniu, jw.org [dostęp 2017-06-21].
 6. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — Tworzenie infrastruktury informatycznej, jw.org [dostęp 2017-09-19].
 7. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — ochocze „wojsko” współpracowników dojeżdżających, jw.org, 1 grudnia 2018 [dostęp 2018-12-11].
 8. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2000, Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2000, s. 132, ISBN 83-86930-36-5.
 9. Watchtower, „Co ślubujesz, spełnij”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2017, s. 3–8, ISSN 1234-1150.
 10. Szkolenie poddanych Królestwa, [w:] Królestwo Boże panuje! [online], jw.org, 2014, s. 188.
 11. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 15 września 2012, s. 16, 17, ISSN 1234-1150.
 12. Watchtower, Farma, która karmi miliony, jw.org [dostęp 2014-10-02].
 13. Watchtower, Farmy Strażnicy — pół wieku pracy żniwnej, jw.org [dostęp 2014-10-02].
 14. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2000, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, s. 46, 47.
 15. Watchtower, Świadkowie Jehowy przenoszą swoje Biuro Główne, jw.org.
 16. Watchtower, Prace w Wallkill i Warwick posuwają się naprzód, jw.org.
 17. Rocznik Świadków Jehowy 2007, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2007, s. 74–82.
 18. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 174, 175.
 19. Betel w Brooklynie – 100 lat historii, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXX, Watchtower, 1 maja 2009, s. 22–25, ISSN 1234-1150.
 20. Pierwsze utworzono sto lat temu, „Przebudźcie się!”, LXXXI, Watch Tower Bible and Tract Society, 22 grudnia 2000, s. 17–19, ISSN 1234-1169.
 21. Rocznik Świadków Jehowy 2010, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2010, s. 31.
 22. Rocznik Świadków Jehowy 2013, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 11–13.
 23. Watchtower, Życie w Betel, jw.org, 15 kwietnia 2014 [dostęp 2014-04-15].
 24. Dziedziny służby pełnoczasowej, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 15 września 2014, s. 30, ISSN 1234-1150.
 25. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2015, New York: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 16–18.
 26. Watchtower, Dni otwarte na „skale”, jw.org, 24 lutego 2015 [dostęp 2015-02-16].
 27. Watchtower, Pół wieku w Wallkill, jw.org, 9 czerwca 2014 [dostęp 2014-06-10].
 28. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — rozwój i przyśpieszanie działalności kaznodziejskiej, jw.org, 31 maja 2021 [dostęp 2021-05-31].
 29. Misjonarze posyłani ‛do najdalszych miejsc na ziemi’, jw.org, 1 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-01].

Linki zewnętrzneEdytuj