Ciało Kierownicze Świadków Jehowy

niewielka grupa mężczyzn zapewniająca przewodnictwo Świadkom Jehowy na całym świecie

Ciało Kierownicze – niewielka grupa starszych, czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad całą ich organizacją religijną. Nadzoruje ogólnoświatową działalność ewangelizacyjną, prowadzoną przez głosicieli zorganizowanych w zbory oraz redagowanie i wydawanie publikacji religijnych Świadków Jehowy. Członkowie Ciała Kierowniczego mieszkają i usługują w Biurze Głównym Świadków Jehowy w Warwick w Stanach Zjednoczonych[a][1][2][3][4][5].

Członkowie Ciała Kierowniczego należą do tzw. „klasy pomazańców” (uważani są przez współwyznawców za namaszczonych duchem świętym). Liczba osób uważających się za pomazańców, które obecnie żyją jeszcze na świecie wynosi przeszło 21 tysięcy[6][7].

Ciało Kierownicze utożsamiane jest z „niewolnikiem wiernym i roztropnym” (określenie z Mt 24:45, według NW). „Niewolnik” ów to: „niewielka grupa braci namaszczonych duchem świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu pokarmu duchowego”. Nie uważają się za żadnych przywódców Świadków Jehowy[8][9][10][11][12].

Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Jednak Świadkowie Jehowy uważają, że na Ciało Kierownicze oddziałuje duch święty, wspierają je aniołowie i że podporządkowuje się Słowu Bożemu – Biblii[3][13].

HistoriaEdytuj

W początkowym okresie działalności Badaczy Pisma Świętego uważano, że „niewolnikiem wiernym i roztropnym” był pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica – Charles Taze Russell[b]. W roku 1927 potwierdzono wygłaszany już wcześniej pogląd, że jest to sługa zbiorowy – grupa osób namaszczonych duchem[14]. Świadkowie Jehowy uważają, że klasa „niewolnika” została ustanowiona w roku 1919, po oczyszczeniu zboru chrześcijańskiego, które miało miejsce od roku 1914 do początku roku 1919[15]. Samo określenie „ciało kierownicze” zaczęło pojawiać się w publikacjach Świadków Jehowy w latach 40. XX wieku[3].

Do 1971 roku z Ciałem Kierowniczym utożsamiano siedmioosobowy zarząd Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica[16][17]. 6 września 1971 roku prezes Nathan H. Knorr rozszerzył skład Ciała Kierowniczego o dodatkowe 4 osoby nie należące do Zarządu[3][16]. Wówczas grono to oficjalnie nazwano „Ciałem Kierowniczym”[18].

Nie ma z góry określonej liczby członków Ciała Kierowniczego[13]. W całej historii liczba ich się zmieniała (od 7 osób w latach 2010-2012 i 2014–2018, do 18 w latach 1974–1980). W 2023 roku w Ciele Kierowniczym zasiada 9 osób, spośród których najdłużej tę funkcję sprawuje Gerrit Lösch (od 1994 roku)[19].

OpisEdytuj

Ciało Kierownicze stanowi grupa mężczyzn (ich liczba nie jest ściśle określona), rekrutujących się spośród uznawanych za „namaszczonych” i wybranych do współrządzenia w niebie wraz z Chrystusem po Armagedonie. Co roku następuje zmiana przewodniczącego zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Głównymi zadaniami Ciała Kierowniczego jest regulowanie spraw administracyjnych oraz bezpośrednie funkcje wykonawcze. W jego kompetencjach leży wyjaśnianie oraz publiczne ogłaszanie „obecnego rozumienia” (współczesnych interpretacji) słów zawartych w Biblii. Wykładnie Ciała ogłaszane są w publikacjach i uznawane za oficjalne stanowisko Świadków Jehowy w naukach, jakie głoszą, a każda publikacja wydawana przez Towarzystwo Strażnica jest zatwierdzana przez to grono[2]. Ciało Kierownicze ważne decyzje podejmuje kolektywnie[3]. Mianuje też Komitety Oddziałów i Komitety Krajów, które nadzorują działalność w jednym lub kilku krajach[13].

W kompetencjach Ciała Kierowniczego leży też powoływanie na wyższe stanowiska we wspólnocie oraz udzielanie porad oraz odpowiedzi na pytania zadane przez lokalne wspólnoty. Całe to grono spotyka się raz w tygodniu, najczęściej w środę rano[20].

1 stycznia 1976 roku Ciało Kierownicze przejęło prawie wszystkie uprawnienia i kompetencje zarządu i prezesa Towarzystwa Strażnica. Utworzono 6 komitetów (Koordynatorów, Personalny, Wydawniczy, Służby, Nauczania i Redakcyjny), które zastąpiły w funkcjach administracyjnych poprzednie, podlegające wcześniej urzędowi prezesa. Wtedy też prezes Towarzystwa przestał być stałym przewodniczącym Ciała Kierowniczego i wprowadzono kadencyjność tej funkcji. Żaden z jego członków nie ma większych uprawnień od pozostałych. Od 1992 roku na pomocników komitetów Ciało Kierownicze (30 – w 2016 roku[2], 38 – w 2023 roku[21]) mianuje dojrzałych chrześcijańskich nadzorców wywodzących się z klasy „drugich owiec” (mający nadzieję życia wiecznego w raju na ziemi), którzy pomagają komitetom w wywiązywaniu się z ich zadań[22]. Obecni prezesi Towarzystwa Strażnica: Robert Ciranko (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) i Harold L. Corkern (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) nie są członkami tego organu. Robert Ciranko jest pomocnikiem Komitetu Redakcyjnego, a Harold L. Corkern pomocnikiem Komitetu Wydawniczego[1].

Relacje wiernych z „niewolnikiem wiernym i roztropnym”Edytuj

Świadkowie Jehowy wierzą, że Ciało Kierownicze jest powołane jako pośrednik między Jezusem Chrystusem a wszystkimi Świadkami – zarówno namaszczonymi, jak i nienamaszczonymi. Są oni zobowiązani do okazywania szacunku „niewolnikowi”, gdyż w ten sposób jest to postrzegane jako okazywanie szacunku samemu Jezusowi Chrystusowi. Członkowie organizacji uważają również za swój obowiązek trzymać się jego wskazówek, a sami uważają, że zaszczytem jest ich wspieranie[23]. Pozostali pomazańcy nie wchodzący w skład Ciała Kierowniczego podlegają takim samym zasadom co „wielka rzesza” (nienamaszczeni wyznawcy), podlegając również zwierzchności starszych zboru[24].

Głównym celem „niewolnika” jest dostarczanie pokarmu duchowego i przewodzenie dziełu głoszenia[12][23].

CzłonkowieEdytuj

Obecni członkowieEdytuj

 
Samuel F. Herd (z lewej) przemawia na kongresie międzynarodowym pod hasłem „Czuwajcie!” w Poznaniu w 2009 roku
 
Mark Sanderson ogłasza wydanie zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w j. polskim (2018)

Członkami Ciała Kierowniczego w kolejności alfabetycznej są:

 • Kenneth Cook (ur. 1961) – od 24 stycznia 2018 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony 7 czerwca 1980 roku. 1 września 1982 roku rozpoczął służbę pionierską. 12 października 1984 roku rozpoczął służbę w amerykańskim Betel. W 1996 roku poślubił Jamie. Od stycznia 2017 roku był pomocnikiem Komitetu Redakcyjnego Ciała Kierowniczego[25].
 • Gage Fleegle – od 18 stycznia 2023 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pełnoczasową w 1989 roku, a służbę w Betel w 1991 roku. Od 2015 roku usługiwał jako pomocnik Komitetu Służby Ciała Kierowniczego[26].
 • Samuel F. Herd (ur. 1935 w Liberty, w stanie Indiana[27]) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony w marcu 1957 roku. Rozpoczął służbę pionierską w 1958 roku. W lutym 1959 poślubił współwyznawczynię Glorię i wspólnie pełnili służbę pionierską w małej społeczności w Arkansas. W 1962 roku ukończył Kurs Służby Królestwa zorganizowany na Farmie Strażnicy w South Lansing. W latach 1965–1997 usługiwał w obwodzie i okręgu. We wrześniu 1997 wraz z żoną Glorią zostali członkami rodziny Betel w Stanach Zjednoczonych, gdzie Samuel pracował w Dziale Służby. W 1998 roku został pomocnikiem Komitetu Służby Ciała Kierowniczego. Jest Afroamerykaninem[28].
 • Geoffrey Jackson (ur. 1955 w Australii) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony w 1968 roku. Służbę pionierską rozpoczął w lutym 1971 roku na Tasmanii. W czerwcu 1974 roku poślubił Jeannette (Jenny), z którą w latach 1979–2003 prowadził misje na wyspach Tuvalu, Samoa i Fidżi. Ponieważ nie było żadnego słownika języka tuvalu, wspólnie z żoną zaczął go tworzyć, opublikowali też podręcznik do gramatyki tego języka[29]. Od kwietnia 2003 roku wraz z żoną podjął pracę w Betel, gdzie zajęli się przekładem publikacji biblijnych, współpracował też w Dziale Wspierania Tłumaczeń również w Meksyku[30]. Wkrótce potem Geoffrey Jackson został przyjęty w skład Komitetu Nauczania[28][31].
 • Stephen M. Lett (ur. 1949) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pionierską w grudniu 1966 roku, a w latach 1967–1971 był członkiem rodziny Betel w Stanach Zjednoczonych. W październiku 1971 roku ożenił się i razem z żoną Susan rozpoczęli specjalną służbę pionierską. W latach 1979–1998 działał jako nadzorca obwodu. Od kwietnia 1998 roku razem z żoną ponownie podjął pracę w Betel. Pracuje w Komitecie Służby, wspomagał także prace w Komitecie Nauczania[28][32].
 • Gerrit Lösch (ur. 14 września 1941 w Austrii) – od 1 lipca 1994 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony w 1959 roku[33]. Pionierem został 1 listopada 1961 roku, a w latach 1963–1976 był nadzorcą okręgu i obwodu w Austrii. W latach 1965–1966 uczęszczał do 41 klasy Szkoły Gilead. W 1967 roku wziął ślub. W 1976 roku został powołany do Betel w Wiedniu, gdzie pozostał przez 14 lat. W latach 1993–1994 pracował w Komitecie Służby Ciała Kierowniczego w Brooklynie. Uchodzi za znawcę problematyki europejskiej w Ciele Kierowniczym (włada językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rumuńskim i włoskim).
 • Mark Sanderson (ur. 1965) – od 1 września 2012 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jego matka w wieku 16 lat została Świadkiem Jehowy w 1940 roku w Kanadzie, a dwa lata później została pionierką. Wychowywał się w San Diego w Kalifornii. Chrzest przyjął 9 lutego 1975 roku. W październiku 1976 roku zachęcony przez ojca i został pionierem pomocniczym[34]. Służbę pionierską rozpoczął w 1 września 1983 roku w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. W grudniu 1990 roku ukończył siódmą klasę Kursu Usługiwania w USA. Od kwietnia 1991 roku pełnił służbę pionierską na Nowej Fundlandii. Należał również do zboru rosyjskojęzycznego. Od grudnia 1997 roku usługiwał w kanadyjskim (gdzie pracował m.in. w Służbie Informacji o Szpitalach[35]), od roku 2000 w amerykańskim, a od 2008 roku w filipińskim Biurze Oddziału. Od września 2010 roku współpracował z Komitetem Służby Ciała Kierowniczego[36][37]. Włada językiem angielskim i rosyjskim.
 • David H. Splane (ur. 1944) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Od września 1963 roku pełnił służbę pionierską. Następnie należał do 42 klasy Szkoły Gilead, by po jej ukończeniu zostać misjonarzem w Senegalu. Później przez 19 lat był nadzorcą obwodu w Kanadzie, a w 1990 roku przeniósł się wraz z żoną Lindą do Brooklynu, gdzie rozpoczął pracę w Komitecie Redakcyjnym i Komitecie Służby tamtejszego Betel. W 1998 roku powołano go na stanowisko pomocnika w Komitecie Redakcyjnym[38]. Włada językiem angielskim, hiszpańskim oraz francuskim[39].
 • Jeffrey Winder – od 18 stycznia 2023 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony na zgromadzeniu obwodowym w 1986 roku. Rozpoczął służbę pełnoczasową w 1986 roku, a służbę w Betel w 1990 roku. Od 2020 roku usługiwał jako pomocnik Komitetu Personalnego Ciała Kierowniczego[26].

Byli członkowie (zmarli)Edytuj

Lista zmarłych członków. W nawiasach podano lata usługiwania w Ciele Kierowniczym. Lista członków Ciała Kierowniczego do 1971 roku jest tożsama z listą członków 7-osobowego zarządu Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego „Strażnica” w Pensylwanii z wyłączeniem Haydena Covingtona, który nie uznawał siebie za namaszczonego duchem świętym.

Członkowie Ciała Kierowniczego, którzy zrezygnowali

KomitetyEdytuj

Ciało Kierownicze deleguje wiele swych uprawnień na 6 stałych komitetów[52]. Koordynatorami komitetów są członkowie Ciała Kierowniczego, którzy na zmianę, przez rok, przewodniczą sześciu komitetom Ciała Kierowniczego[3]. Komitety te to:

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Do sierpnia 2016 roku Biuro Główne Świadków Jehowy mieściło się w nowojorskim Brooklynie.
 2. Jako pierwsza wersety z Mateusza 24:45-47 do C.T. Russella odniosła jego żona Maria F. Russell.
 3. Raymond Franz zrezygnował z funkcji członka Ciała Kierowniczego 22 maja 1980 roku, a według niego samego – 5 listopada 1981 roku zrezygnował z członkostwa w korporacji Towarzystwa Strażnica, w grudniu 1981 roku został wykluczony; według nie go ze względu na utrzymywanie kontaktów z byłym współwyznawcą Peterem Gregersonem Franz Raymond, Kryzys Sumienia, 2007, s. 409–431..
 4. Anthony Morris (ur. 1950), został ochrzczony na kongresie pod hasłem „Imię Boże” w lipcu 1971 roku. Służbę pionierską rozpoczął w 1971 roku w Stanach Zjednoczonych, a w grudniu tego samego roku poślubił Susan, z którą razem prowadzili działalność pionierską do 1975 roku, kiedy urodził się im syn – Jesse. Po przerwie spowodowanej wychowywaniem Jessiego i drugiego syna – Paula, powrócili do służby pionierskiej w 1979 roku. Ich synowie zostali zaproszeni do służby w Betel, gdy skończyli 19 lat, a Anthony (który w międzyczasie pełnił funkcję nadzorcy obwodu) i Susan dołączyli do nich 1 sierpnia 2002 roku. W Betel pracował w Dziale Służby, a następnie został przyjęty w skład Komitetu Służby. W okresie od 1 września 2005 roku do 22 lutego 2023 roku był członkiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Watchtower, Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?, jw.org, maj 2015 [dostęp 2015-05-27].
 2. a b c Watchtower, Samuel Herd: Być niewolnikiem Jehowy to niezwykły zaszczyt (Mat. 24:45), jw.org, 22 sierpnia 2016 [dostęp 2016-08-22].
 3. a b c d e f Jak Jehowa prowadzi swój lud obecnie?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVIII, Towarzystwo Strażnica, luty 2017, s. 18–22.
 4. Watchtower, Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?, jw.org [dostęp 2017-02-13].
 5. Ciało Kierownicze, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], Watchtower, 2019, s. 243.
 6. „Chcemy iść z wami”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, styczeń 2020, s. 26–31.
 7. Watchtower, Najważniejsze dane z roku 2022, Towarzystwo Strażnica, 2022.
 8. Watchtower, Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego 2012, jw.org, październik 2012 [dostęp 2016-12-04].
 9. Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIV, Towarzystwo Strażnica, 15 lipca 2013, s. 20–25.
 10. Kim jest „niewolnik wierny i roztropny”?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Towarzystwo Strażnica, 2018.
 11. Jak funkcjonuje Ciało Kierownicze?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Towarzystwo Strażnica, 2018.
 12. a b Rola „niewolnika wiernego i roztropnego”, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 13. a b c JW Broadcasting — styczeń 2020: Zgromadzenie statutowe 2019, jw.org, 7 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-07].
 14. Watchtower, Próby i odsiew wewnątrz organizacji, [w:] Świadkowie Jehowy — głosiciele Królestwa Bożego [online], Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 624, 625, ISBN 83-903551-0-8.
 15. Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 100, 101.
 16. a b Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 120, 122.
 17. Watchtower, Ciało Kierownicze a korporacja prawna — na czym polega różnica, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXII, Towarzystwo Strażnica, 15 stycznia 2001, s. 28–31, ISSN 1234-1150.
 18. Watchtower, Królestwo Boże panuje!, Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 122.
 19. Watchtower, Zakończenie nauki przez 147 klasę Szkoły Gilead — Przemówienie końcowe i rozdanie dyplomów, jw.org, 30 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-30].
 20. Rocznik Świadków Jehowy 2014, Nowy Jork: Towarzystwa Strażnica, 2014, s. 5.
  *Watchtower, David Splane: Decyzje „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mat. 24:45), jw.org, 1 sierpnia 2016 [dostęp 2016-08-17].
 21. Watchtower, Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?, jw.org, 2023 [dostęp 2023-02-22].
 22. Watchtower, „Zawsze ceńcie takich ludzi”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 października 2015, s. 3, ISSN 1234-1150.
 23. a b Watchtower, Pokornie współpracujmy z troskliwymi pasterzami, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 kwietnia 2007, s. 24, ISSN 1234-1150.
 24. Watchtower, Wierny szafarz i jego Ciało Kierownicze, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 czerwca 2009, s. 20–24, ISSN 1234-1150.
 25. Watchtower, Nowy członek Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXL, Towarzystwo Strażnica, styczeń 2019, s. 31, ISSN 0043-1087.
 26. a b Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 2/2023, jw.org, 13 marca 2023 [dostęp 2023-03-13].
 27. Watchtower, Kiedyś biedny, teraz bogaty, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIX, Towarzystwo Strażnica, maj 2018, s. 3-8, ISSN 1234-1150.
 28. a b c d Watchtower, Nowi członkowie Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 marca 2006, s. 26, ISSN 1234-1150.
 29. „Powinno wszystkim przysporzyć radości”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2000, s. 32, ISSN 1234-1150.
 30. a b Watchtower, JW Broadcasting – maj 2017, jw.org, 1 maja 2017 [dostęp 2017-05-02].
 31. Watchtower, „Niech się weselą mnogie wyspy”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 sierpnia 2015, s. 3–8, ISSN 1234-1150.
 32. JW Broadcasting – marzec 2017, jw.org, 6 marca 2017 [dostęp 2017-03-06].
 33. Watchtower, Straciłem tatę — zyskałem Ojca, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lipca 2014, s. 17–22, ISSN 1234-1150.
 34. JW Broadcasting — maj 2018, jw.org, 1 maja 2018 [dostęp 2021-09-07].
 35. Mark Sanderson: Jehowa wspiera chorych (Dzieje 15:29), jw.org, 14 marca 2017 [dostęp 2017-03-14].
 36. Watchtower, Ciekawe migawki z zakończenia nauki przez 134 klasę Szkoły Gilead, jw.org [dostęp 2016-12-04].
 37. Watchtower, Nowy członek Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lipca 2013, s. 26, ISSN 1234-1150.
 38. Watchtower, Nowi członkowie Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 stycznia 2000, s. 29, ISSN 1234-1150.
 39. Rocznik Świadków Jehowy 2012, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 32.
 40. Watchtower, Radość z powodu „zwycięstwa z Barankiem”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 października 2007, s. 31, ISSN 1234-1150.
 41. Watchtower, Zawsze ściśle związany z organizacją Jehowy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1987, s. 23–27, ISSN 1234-1150.
  *Watchtower, Wspaniały nadzorca i drogi przyjaciel, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2011, s. 6, ISSN 1234-1150.
 42. Watchtower, Wytrwały, wciąż rozradowany uczestnik dobrego dzieła, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1977, s. 20, ISSN 1234-1150.
 43. Zmarł Guy Pierce, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, jw.org, 20 marca 2014 [dostęp 2014-08-26].
  *Watchtower, ‛Znał drogę’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXV, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2014, s. 3, ISSN 1234-1150.
 44. Śladami pielgrzymów, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIII, Watchtower, 15 sierpnia 2012, s. 31, ISSN 1234-1150.
 45. Watchtower, ‛Miał upodobanie w prawie Jehowy’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 września 2006, s. 31, ISSN 1234-1150.
 46. Watchtower, Człowiek, który kochał życie i ludzi, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 stycznia 2007, s. 8, ISSN 1234-1150.
 47. 1980 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Watchtower, 1980, s. 257 (ang.).
 48. Watchtower, Announcements, „Nasza Służba Królestwa”, Watchtower, sierpień 1980, s. 2 (ang.).
 49. M. James Penton, Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Witnesses, Toronto: University of Toronto Press, 1997, s. 393, ISBN 0-8020-7973-3.
 50. Watchtower, Pamiętanie o mojej pierwszej miłości pomaga mi trwać, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2015, s. 3–8, ISSN 1234-1150.
 51. Watchtower, Wiadomości, jw.org, 22 lutego 2023.
 52. Watchtower, Jak jest zorganizowane Ciało Kierownicze, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2008, s. 29, ISSN 1234-1150.
  *Zorganizowani do spełniania woli „Boga pokoju”, [w:] Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 130, 131.
  *Watchtower, Biuro Główne – wiara w działaniu, jw.org [dostęp 2019-07-22].
 53. (Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Koordynatorów za rok 2019, jw.org, 20 lutego 2020 [dostęp 2020-02-20].
  *Watchtower, Osiągnięcia organizacji – Haiti po trzęsieniu ziemi, jw.org, 25 grudnia 2016 [dostęp 2017-01-19].
 54. Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 5/2020, jw.org, 24 lipca 2020 [dostęp 2020-07-24].
  *Watchtower, Pomoc w skali globalnej w czasie ogólnoświatowej pandemii, jw.org, 1 lipca 2021 [dostęp 2021-07-01].
 55. a b c d e f g Watchtower, The World Headquarters of Jehovah's Witnesses, jw.org, 2017 [dostęp 2017-03-22] [zarchiwizowane z adresu 2017-03-23] (ang.).
 56. Watchtower, Tour of the Legal Department at World Headquarters, jw.org, 6 października 2014 [dostęp 2017-03-22] (ang.).
 57. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — przygotowywanie wiadomości w serwisie jw.org, jw.org [dostęp 2021-11-16].
  *Watchtower, Rzetelne i wzmacniające wiarę wiadomości, jw.org, 1 grudnia 2021 [dostęp 2021-12-01].
 58. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — wystawy, które przynoszą chwałę Jehowie, jw.org, 6 lutego 2023 [dostęp 2023-02-07].
 59. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — rozwój i przyśpieszanie działalności kaznodziejskiej, jw.org, 31 maja 2021 [dostęp 2021-05-31].
  *Watchtower, Osiągnięcia organizacji — wsparcie dla wszystkich głosicieli, jw.org, 5 września 2022 [dostęp 2022-09-06].
 60. Watchtower, Osiągnięcia organizacji – ulepszanie w szkoleniach teokratycznych, jw.org, 17 listopada 2020 [dostęp 2020-11-17].
  *Watchtower, Przekonałem się, że warto chodzić z mądrymi, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVIII, Towarzystwo Strażnica, marzec 2017, s. 3–7.
 61. Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Nauczania, jw.org, 3 lipca 2017 [dostęp 2017-07-03].
 62. Watchtower, 19 000 lotów w prezencie, jw.org, 13 lipca 2015 [dostęp 2015-07-13].
 63. Watchtower, Osiągnięcia organizacji — Dział Transmisji w Biurze Głównym, jw.org [dostęp 2022-02-14].
 64. Działalność translatorska Świadków Jehowy omawiana na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Filipiny, 2021), jw.org, 26 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-29].
  *Jak powstają nasze publikacje w różnych językach?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?, Towarzystwo Strażnica, 2018.
 65. Program zgromadzenia statutowego w roku 2016: Część 1 – Biuro Główne w Warwick, jw.org, 2 listopada 2016 [dostęp 2017-01-19].
 66. Kropki, które zmieniają życie, jw.org [dostęp 2021-10-01].
 67. Watchtower, Ogólnoświatowa działalność wydawnicza, dzięki której ludzie uczą się o Bogu, jw.org, 3 kwietnia 2014 [dostęp 2014-04-03].
  *Watchtower, Filmy w setkach języków, jw.org [dostęp 2015-05-14].
 68. Watchtower, Biura Tłumaczeń pomagają w rozgłaszaniu orędzia o Królestwie, jw.org, 12 czerwca 2015 [dostęp 2015-06-12].
  *Watchtower, Osiągnięcia organizacji — Biura Tłumaczeń: elastyczne i uproszczone rozwiązania, jw.org [dostęp 2021-02-25].
 69. Watchtower, Ocalić klejnoty przeszłości, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIII, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2012, s. 31, 32, ISSN 1234-1150.
 70. Wycieczka po Dziale Plastycznym, jw.org, 5 września 2016 [dostęp 2016-09-05].
 71. Watchtower, Uroczyste oddanie Centrum Szkoleniowego Towarzystwa Strażnica – święto dla Jehowy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 listopada 1999, s. 8–10, ISSN 1234-1150.
  *Watchtower, Tour of the Correspondence Department at World Headquarters, jw.org, 1 listopada 2014 [dostęp 2017-03-22] (ang.).

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj