Kongres (Świadkowie Jehowy)

coroczne, trzydniowe spotkanie Świadków Jehowy z określonego regionu

Kongres – coroczne, trzydniowe spotkanie Świadków Jehowy z określonego regionu.

Na kongresach odbywa się również chrzest nowych wyznawców przez całkowite zanurzenie. Na zdjęciu: chrzest na kongresie pod hasłem „Kierowani duchem Bożym” w Szczecinie, 2008
Tablica informacyjna kongresu pod hasłem „Niech przyjdzie Królestwo Boże!” w Krakowie, 2011
Biblijne przedstawienie kostiumowe na kongresie „Trwaj przy Jehowie!”, 2010 (Silkeborg, Dania)...
... na kongresie w 2011 roku (Kraków)
Hasło kongresowe na telebimie, wyświetlane przed rozpoczęciem programu na stadionie Cracovii (Kraków, 2011)
Tablica informacyjna z hasłem kongresowym (Poznań, 2009)

Kongresy odbywają się najczęściej na wynajętych stadionach, w halach sportowych i na terenie własnych obiektów – w Salach Zgromadzeń.

Co roku w większości miejsc zgromadzeń organizowane są kongresy regionalne[a]. Co 3 do 5 lat organizuje się większe kongresy międzynarodowe, a w pozostałych latach w kilku miastach świata organizowane są mniejsze od kongresów międzynarodowych kongresy specjalne z udziałem zagranicznych delegatów[1]. Na całym świecie odbywa się łącznie około 6000 kongresów rocznie[2]. Kongres ma charakter otwarty. Wstęp jest wolny i nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy.

Program kongresu ma na celu wzmocnienie obecnych pod względem duchowym i pomóc im zrozumieć w jaki sposób — niezależnie od swojego wieku — można odnosić korzyści z rad biblijnych[3].

Przebieg kongresów i ich organizacja edytuj

Każdy dzień kongresu składa się z sesji przedpołudniowej i popołudniowej, które rozpoczynają się filmowym programem muzycznym. Podczas programu podaje się objaśnienia tematów biblijnych w formie wykładów, wywiadów, słuchowisk i materiałów filmowych[b][4] oraz ogłasza wydanie nowych publikacji (w wersji drukowanej oraz elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej – jw.org)[5] oraz przeprowadza się chrzest nowych członków (przez całkowite zanurzenie)[c]. Zgromadzeni kilkakrotnie śpiewają pieśni w programie oraz uczestniczą we wspólnej modlitwie. Cały program – jednolity na całym świecie – przygotowywany jest według wskazówek Ciała Kierowniczego. Obecni korzystają z Biblii, z wydrukowanego programu (również w wersji elektronicznej) i innych publikacji[6]. Nadawanie programu drogą radiową w paśmie analogowym FM ułatwia uczestnikom odbieranie go za pomocą smartfonów lub małych radioodbiorników na terenie obiektów kongresów, co jest szczególnie ważne dla osób starszych i słabosłyszących[7][8].

Przygotowania do kongresów. Jednorazowe hasła kongresów są ustalane z kilkuletnim wyprzedzeniem. To nadaje kierunek działaniu przygotowującym program. Pracę nad filmami kongresowym zaczynają się nawet 5 lat wcześniej. Przy tworzeniu scenariuszy Komitet Nauczania Ciała Kierowniczego ściśle współpracuje z Działem Redakcyjnym. Każdego roku Komitet Nauczania zapoznaje się ze sprawozdaniami z całego świata od Komitetów Oddziałów i przedstawicieli Biura Głównego, które często zawierają propozycje tematów, które można by poruszyć w programie kongresów. „Następnie Komitet Nauczania wybiera konkretny temat, który będzie zaspokajał potrzeby ogólnoświatowej społeczności Świadków Jehowy. Temat ten zatwierdza całe Ciało Kierownicze. Potem rozpoczynają się prace nad biblijnymi myślami przewodnimi każdego dnia kongresu. Program w piątek [w pierwszy dzień kongresu] to położenie fundamentu pod myśl przewodnią kongresu. W sobotę skierowane są zachęty dotyczące osobistego zachowania, służby kaznodziejskiej i życia rodzinnego. Niedzielny program często skupia uwagę na temat tego co Biblia mówi o przyszłości, kieruje się też zachęty do trzymania się tej nadziei. Redaktor przygotowujący materiał kongresowy musi przebrnąć przez 70 etapów sprawdzania, weryfikacji i korekty”. Następnie wszystkie materiały kongresowe zostają przetłumaczone na ponad 500 języków, w których odbywają się kongresy. Kompozytorzy przygotowują ścieżki dźwiękowe aranżacji 18 pieśni i 6 dziesięciominutowym filmowych programów muzycznych, poza tym nagrywa się ścieżki dźwiękowe do ponad 60 materiałów filmowych wyświetlanych podczas kongresów[9].

W Polsce organizowane są kongresy i zgromadzenia obwodowe w językach: polskim, polskim języku migowym, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim (w poprzednich latach zgromadzenia obwodowe odbywały się także w języku bułgarskim, hiszpańskim, ormiańskim oraz wietnamskim).

Wszystkie prace związane z przygotowaniem i przebiegiem kongresów i zgromadzeń obwodowych wykonują ochotnicy, usługując nieodpłatnie w takich działach, jak: administracji, służby porządkowej, medycznej służby pierwszej pomocy, służby ochotniczej, służby parkingowej, informacji, księgowości, zakwaterowania, montażu, sceny, nagłośnienia (audio–video), czystości, chrztu, rzeczy znalezionych, i innych[10]. Przed kongresem członkowie zborów otrzymują specjalną plakietkę (z tytułem kongresu i miejscem na wpisanie imienia i nazwiska oraz nazwy zboru). Wstęp na wszystkie sesje jest wolny, a w trakcie zgromadzeń nie urządza się żadnych zbiórek pieniędzy. Na terenie obiektów kongresowych umieszczone są skrzynki na dobrowolne datki (można je również przekazać online[11]).

Historia kongresów edytuj

Początki edytuj

Początkowo kongresy nazywano zjazdami lub konwencjami. Pierwszy taki zjazd zorganizowano w roku 1886 w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych, z okazji przypadającego święta Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. Pierwszy raport ze zjazdu sporządzono w 1889 roku, gdy wiosną w Allegheny w stanie Pensylwania zgromadziło się 225 osób, a 22 zostały ochrzczone[12]. W 1891 roku w dniach od 7 do 14 kwietnia w Allegheny odbył się zjazd wiernych. W 1892 roku przybyło ok. 400 osób. Pierwsza konwencja generalna odbyła się w dniach od 20–24 sierpnia 1893 roku w Chicago. Od roku 1898 zaczęto organizować zgromadzenia w różnych miejscach (początkowo w Ameryce Północnej, a potem także na całym świecie), na których mówców, najczęściej pielgrzymów, zapewniało Towarzystwo Strażnica oraz mniejsze konwencje lokalne organizowane przez poszczególne zbory. W latach 1911 i 1913 wynajęto pociągi kongresowe, dzięki czemu setki delegatów podróżowało przez miesiąc lub dłużej przez zachodnią część Stanów Zjednoczonych i Kanady, uczestnicząc kolejnych zgromadzeniach[13].

Kongresy międzynarodowe edytuj

W roku 1958 odbył się kongres międzynarodowy pod hasłem „Wola Boża”, który okazał się być największym w historii kongresem Świadków Jehowy w jednym mieście – na dwóch stadionach w Nowym Yorku zebrały się wówczas 253 922 osoby, a ochrzczono 7136 nowych członków; sesje kongresowe odbywały się w 21 językach.

W 1963 roku zorganizowano kongres okołoziemski pod hasłem „Wiecznotrwała dobra nowina”. Jego program przedstawiono najpierw w Stanach Zjednoczonych (w Milwaukee, stan Wisconsin), następnie w czterech miastach Europy, później na Bliskim Wschodzie, następnie przeniósł się na Daleki Wschód. Po odbyciu kongresu w Australii i na kilku wyspach Oceanii przeniósł się z powrotem na kontynent północnoamerykański. Grupa 583 delegatów z 27 państw odbyła podróż dookoła świata, zatrzymując się po kolei w krajach, w których odbywał się kongres. Wszystkie wydatki pokrywali sami[14].

Przez wiele lat oprócz programu wykładów biblijnych w przerwie programu uczestnikom zgromadzeń serwowano również niedrogie posiłki. Ponieważ jednak spora liczba ochotników przygotowywała i wydawała posiłki opuszczając tym samym część programu zgromadzeń, pod koniec lat 70. XX wieku uproszczono sposób organizowania wyżywienia, a począwszy od roku 1995 uczestnicy kongresów dbają o wyżywienie we własnym zakresie[15][16].

W 2014 roku zorganizowano kongres międzynarodowy pod hasłem „Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!”. Zdaniem Świadków Jehowy głównym tematem Biblii jest Królestwo Boże. Program wskazywał, że zostało ono ustanowione w roku 1914, a kongresy te upamiętniły setną rocznicę ustanowienia Królestwa Bożego.

Okres pandemii COVID-19 edytuj

W związku z pandemią COVID-19 w latach 2020–2022 organizowanie kongresów oraz zgromadzeń obwodowych z osobistym udziałem obecnych zostało wstrzymane. W związku z tym kongres w 2020 roku pod hasłem „Zawsze się radujcie!” został po raz pierwszy przedstawiony wirtualnie, nagrany wcześniej program kongresu został udostępniany bezpłatnie do obejrzenia w serwisie internetowym jw.org[17]. W związku z tym w lipcu i sierpniu 2020 roku Świadkowie Jehowy na całym świecie po raz pierwszy w historii w tym samym czasie oglądali ten sam nagrany program, który został zamieszczony w 511 językach. W niektórych krajach był też transmitowany przez kanały telewizyjne i stacje radiowe[18]. W roku 2021 kongres pod hasłem „Silni dzięki wierze!”[19] oraz w roku 2022 kongres pod hasłem „Dążmy do pokoju!” również zostały przedstawione i udostępnione w ten sam sposób[20].

Historia kongresów w Polsce edytuj

Pierwszy kongres zorganizowano w październiku 1921 roku w Krakowie[21]. W dniach od 30 października do 2 listopada 1921 roku w Warszawie odbył się pierwszy Walny Zjazd), w którym uczestniczyło ogółem ponad 500 osób z 30 miejscowości, a 14 osób ochrzczono. W 1922 roku podczas kilku zgromadzeń chrzest przyjęło 108 osób. W 1924 roku w Polsce odbyło się 16 konwencji (zjazdów)[22]. W roku 1926 na dwóch konwencjach zebrało się 2706 osób. W kolejnych latach konwencje odbywały się m.in. ponownie Krakowie (1928, 1930), Warszawie (1922, 1927, 1929, 1930) oraz w Bydgoszczy (1927, 1930), Łodzi (1924, 1926, 1928, 1929, 1931), Chrzanowie (1922, 1924), Andrychowie (1925), Jaworznie–Borach (1924) i Woli Batorskiej (1924).

Pierwsze zgromadzenie powojenne odbyło się 9 i 10 czerwca 1946 roku na posesji sługi strefy (obwodu) Włodarczyka, we wsi Borówek z udziałem ponad 1500 osób, a 260 osób przyjęło chrzest. 22 września zorganizowano pierwszy po wojnie kongres ogólnokrajowy pod hasłem „Weselące się narody” w Katowicach, na którym zebrało się conajmniej 5300 osób.

25 i 26 maja 1947 roku zorganizowano zjazd ogólnokrajowy pod hasłem „Chwalcie Jehowę wszystkie narody” w Krakowie, w którym uczestniczyło około 8000 osób, a 476 osób przyjęło chrzest. Poza tym zgromadzenia w 1947 roku odbyły się w Warszawie, Sopocie i w Teresinie. Rok później dwa największe kongresy odbyły się w Lublinie i Poznaniu.

W 1954 roku, już w okresie delegalizacji, z zachowaniem szczególnej ostrożności urządzono szereg kilkudniowych zgromadzeń dla pionierów, w trakcie których przedstawiono część tematów z kongresu międzynarodowego pod hasłem „Społeczeństwo Nowego Świata”, jaki zorganizowanego w 1953 roku w Nowym Jorku. Szczególnie od roku 1967 zaczęto spotykać się latem większymi grupami w lasach, na kilkugodzinnych tzw. konwencjach leśnych. Były one urządzane do roku 1981.

W następnych latach władze zezwalały na organizowanie zgromadzeń w Polsce, na początku w halach – w 1981 roku pod hasłem „Lojalność wobec Królestwa” (5 lipca w gdańskiej Hali Olivia – 5751 obecnych, nieco później w mniejszej hali w Skawinie i w sali Cechu Rzemiosł w Oświęcimiu). W roku 1982 zorganizowano przeszło 80 zgromadzeń pod hasłem „Prawda o Królestwie” w różnych halach w kraju (przeszło 96 tysięcy obecnych – ochrzczono 1761 osób), a od roku 1983 kongresy zaczęto organizować na stadionach sportowych. W roku 1983 („Jedność dzięki Królestwu”) oraz w 1984 („Rozwój Królestwa”) odbyło się po 12 kongresów. W 1985 roku na czterech stadionach: w Chorzowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie odbyły się pierwsze kongresy międzynarodowe pod hasłem „Lud zachowujący prawość” (94 134 obecnych, ochrzczono 3140 osób). W roku 1986 („Pokój Boży”) odbyło się 9 kongresów, a w roku 1987 („Zaufaj Jehowie”) oraz 1988 („Sprawiedliwość Boża”) odbyło się po 12 kongresów rocznie.

W 1989 roku, od czasu ponownej legalizacji, zorganizowano kongresy międzynarodowe, tym razem pod hasłem „Prawdziwa pobożność”. Odbyły się one na trzech stadionach – w Chorzowie, Poznaniu i Warszawie (166 518 obecnych, 6093 osób zostało ochrzczonych)[23][16]. W roku 1990 odbyło się 12 kongresów pod hasłem „Czysta mowa”, a w 1991 roku 12 kongresów pod hasłem „Lud miłujący wolność”. W roku 1992 pod hasłem „Nosiciele światła” i w 1993 roku pod hasłem „Pouczani przez Boga” (po 13 kongresów), w roku 1994 pod hasłem „Bojaźń Boża” – 15 kongresów, a w roku 1995 pod hasłem „Rozradowani chwalcy Boga” – 19 kongresów. W roku 1996 w Łodzi i w Warszawie odbył się (po raz trzeci w Polsce) kongres międzynarodowy – pod hasłem „Posłańcy pokoju Bożego”. Łącznie w Polsce w tym roku odbyło się 21 kongresów. W roku 1997 – „Wiara w Słowo Boże”, w 1998 – „Boża droga życia”, w 1999 – „Prorocze słowo Boże”, w 2000 – „Wykonawcy słowa Bożego”, w 2001 – „Nauczyciele słowa Bożego”, w 2002 – „Gorliwi głosiciele Królestwa”, w 2003 – „Oddajcie chwałę Bogu” (po 22 kongresy rocznie), w roku 2004 – „Chodź z Bogiem” (23 kongresy) i w 2005 – „Posłuszni Bogu” (22 kongresy). W sierpniu 2006 roku w Chorzowie i Poznaniu zorganizowano (po raz czwarty w Polsce) kongresy międzynarodowe – pod hasłem „Wyzwolenie jest blisko![24]. W 2007 roku odbyły się 22 kongresy pod hasłem „Naśladuj Chrystusa![25], a w 2008 roku – „Kierowani duchem Bożym” (24 kongresy, także po raz pierwszy kongres w polskim j. migowym)[26]. W 2009 roku w Poznaniu odbył się po raz piąty kongres międzynarodowy w Polsce – pod hasłem „Czuwajcie!”. W 2010 roku odbyło się 26 kongresów pod hasłem „Trwaj przy Jehowie!”. Po raz pierwszy przedstawiono program w języku angielskim i rosyjskim, w 2011 roku – „Niech przyjdzie Królestwo Boże!” (25 kongresów), w 2012 roku – „Strzeż swego serca!” (24 kongresy), w 2013 roku – „Słowo Boże jest prawdą!” (16 kongresów)[27], w 2014 roku – „Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!” (23 kongresy), w 2015 roku – „Naśladujmy Jezusa!” (32 kongresy)[28], w 2016 roku – „Lojalnie trwajmy przy Jehowie!” (32 kongresy), w 2017 roku – „Nie poddawaj się!” (32 kongresy, w tym po raz pierwszy w Polsce w języku ukraińskim), w 2018 roku – „Bądź odważny!” (28 kongresów). W 2019 roku w Warszawie (po raz szósty w Polsce) odbył się kongres międzynarodowy pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” (pozostałych 7 kongresów regionalnych odbyło się w tym samym terminie, a tydzień później odbyło się 10 kongresów regionalnych)[29]. Po przerwanie związanej z pandemią ponownie zorganizowano kongresy z osobistym udziałem obecnych. W roku 2023 pod hasłem „Okazujcie cierpliwość!” (29 kongresów).

Kongresy edytuj

Na corocznych kongresach regionalnych, które zazwyczaj odbywają się w okresie letnim, spotyka się kilka obwodów (na każdy obwód składa się około 20 zborów). Przybywają na nie Świadkowie Jehowy, ich sympatycy oraz osoby zaproszone w trakcie ogólnoświatowej kampanii informacyjnej, polegającej na wręczaniu wydrukowanych zaproszeń (lub wysyłaniu je osobom zainteresowanym, również w wersji elektronicznej; na kongres można przybyć również bez zaproszeń). Liczba obecnych na jednym kongresie wynosi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy osób[30].

Kongresy te w Polsce odbywają się na wynajętych stadionach, w halach oraz w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu (przede wszystkim dla obszaru Górnego Śląska i zachodniej Małopolski).

Na ogół co cztery lub pięć lat urządza się kongresy międzynarodowe w różnych częściach świata, a przybywają na nie delegaci z wielu krajów. Uczestniczy w nich co najmniej 20 tysięcy osób. Zaprasza się na nie również zagranicznych misjonarzy, którzy mogą odwiedzić miejsce swojego zamieszkania. Mniejsze kongresy o zasięgu międzynarodowym nazywane są kongresami specjalnymi. Są na ogół urządzane każdego roku, z wyłączeniem lat, gdy odbywały się kongresy międzynarodowe. Organizuje się je w mniejszych obiektach, a bierze w nich udział zazwyczaj do 12 tysięcy uczestników. Liczba zagranicznych delegatów zapraszanych na kongresy specjalne jest dwukrotnie mniejsza niż na kongresy międzynarodowe[d][31].

Kongresy międzynarodowe w Polsce odbyły się sześć razy w latach: 1985 (Chorzów, Poznań, Warszawa i Wrocław), 1989 (Chorzów, Poznań i Warszawa), 1996 (Łódź i Warszawa), 2006 (Chorzów i Poznań), 2009 (Poznań) oraz 2019 (Warszawa).

Lista kongresów edytuj

„Głośmy dobrą nowinę!” (2024) edytuj

„Okazujcie cierpliwość!” (2023) edytuj

 • Polska: 29 kongresów w 18 miastach, w 5 językach: polskim, angielskim, rosyjskim (dwa), ukraińskim (dwa) i polskim migowym. Ochrzczono 793 osoby[21].
 • Świat: Ponad 6000 kongresów w przeszło 500 językach. Pierwszy z nich odbył się w dniach od 12 do 14 maja 2023 roku w Stanach Zjednoczonych[36].
 • Publikacje: „Nie opóźni się!” (pieśń)[37], Dawid czekał na Jehowę[38], Zdaj się na Jehowę[39]
 • Materiał filmowy: Zdaj się na Jehowę (dwie części) (Psalm 37:5)[39][40][41]
 • Słuchowisko: Dawid czekał na Jehowę (1 Samuela 24:2–15; 25:1–35; 26:2–12; Psalm 37:1–7)[38]
 • Publiczny wykład biblijny: Czy Bóg odpowie na twoje modlitwy? (Izajasza 64:4)[42]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna, polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 200 krajach[43].

„Dążmy do pokoju!” (2022) edytuj

W związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zadecydowało o odwołaniu wszystkich kongresów regionalnych i specjalnych z osobistym udziałem obecnych na stadionach, halach i w Salach Zgromadzeń. Dlatego też poszczególne części programu kongresu zostały przedstawione przez członków Ciała Kierowniczego oraz ich pomocników. Zamieszczono je w bezpłatnym programie filmowym z lipca i sierpnia 2022 roku dostępnym w serwisie jw.org w ponad 500 językach (w tym polskim[20] i polskim języku migowym[44], a w ponad 100 językach dla osób słabowidzących i niewidomych również z audiodeskrypcją[45])[46]. Zawierający 48 przemówień i 66 materiałów filmowych[e]. Szacuje się, że kongres obejrzało 15–20 milionów widzów w 239 krajach. Podczas kongresu ochrzczono 1113 osób z samej tylko Ukrainy[47].

 • Publikacje: Trwały pokój — nareszcie! (pieśń)[48], Jakub — człowiek, który kochał pokój (film)[49], Jehowa prowadzi nas drogą pokoju (film)[50].
 • Materiał filmowy: Jehowa prowadzi nas drogą pokoju (dwie części) (Izajasza 48:17, 18)[50].
 • Słuchowisko: Jakub — człowiek, który kochał pokój (Rodzaju 26:12 do 33:11)[49].
 • Publiczny wykład biblijny: Przyjaźń z Bogiem — czy jest możliwa? (Jakuba 4:8; 1 Jana 4:10)[51].
 • Kongresy poprzedziła ogólnoświatowa kampania informacyjna, polegająca na rozpowszechnianiu w miejscach publicznych oraz listownie i drogą elektroniczną specjalnych zaproszeń (w formie elektronicznej i papierowej) osobom zainteresowanym do bezpłatnego obejrzenia programu kongresu.

„Silni dzięki wierze!” (2021) edytuj

W związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zadecydowało o odwołaniu wszystkich kongresów regionalnych i specjalnych na świecie z osobistym udziałem obecnych na stadionach, halach i Salach Zgromadzeń. Dlatego poszczególne nagrane części jego programu zostały przedstawione przez członków Ciała Kierowniczego oraz ich pomocników, zamieszczone je – w ponad 500 językach[52] (w tym polskim[19] i polskim języku migowym[53]; a w 53 językach dla osób słabowidzących i niewidomych również w audiodeskrypcji[45][54]) – w bezpłatnym programie filmowym z lipca i sierpnia 2021 roku dostępnym w serwisie jw.org[19]. W niektórych krajach transmitowany też przez kanały telewizyjne i stacje radiowe[18]. Szacuje się, że kongres obejrzało 15–20 milionów widzów w 240 krajach[55][2]. Hasło kongresu zaczerpnięto z wersetu biblijnego z Rz 4:20 „Dzięki wierze stał się silny i oddał chwałę Bogu”[f].

 • Publikacje: Oczami wiary (pieśń)[56]; Noe – posłuszny dzięki wierze (słuchowisko)[57]; Daniel: Historia wielkiej wiary! (film)[58]
 • Film: Daniel: Historia wielkiej wiary! (Dn) (2 części)[58]
 • Słuchowisko: Noe – posłuszny dzięki wierze (Rdz 6:1 do 8:22; 9:8-16)[57]
 • Publiczny wykład biblijny: Wierzcie w dobrą nowinę (Mk 1:14, 15; Mt 9:35; Łk 8:1)[59].
 • Kongresy poprzedziła ogólnoświatowa kampania informacyjna, polegająca na rozpowszechnianiu listownie i drogą elektroniczną specjalnych zaproszeń (w formie elektronicznej i papierowej) osobom zainteresowanym do bezpłatnego obejrzenia programu kongresu.

„Zawsze się radujcie!” (2020) edytuj

 
Nagrany program kongresu bezpłatnie udostępniony w serwisie jw.org wraz z zaproszeniem, programem i plakietką (2020)

W związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zadecydowało o odwołaniu wszystkich zaplanowanych kongresów na świecie z osobistym udziałem obecnych na stadionach, halach i Salach Zgromadzeń (w tym 25 w 5 językach, które miały się odbyć w 17 miastach Polski[60]). Ich nagrany program został przedstawiony przez członków Ciała Kierowniczego oraz ich pomocników i zamieszczony – w 511 językach (w tym polskim[61] i polskim języku migowym[62]; po raz pierwszy w j. angielskim i j. hiszpańskim dla osób słabowidzących i niewidomych również w audiodeskrypcji)[63][17] – w bezpłatnym programie filmowym z lipca i sierpnia 2020 roku dostępnym w serwisie jw.org[g][61], zawierającym 43 przemówienia i 114 materiałów filmowych[64][18]. Szacuje się, że kongres obejrzało przeszło 14 milionów widzów w 240 krajach[61]. Hasło kongresu zaczerpnięto z wersetu biblijnego z Flp 4:4 „Zawsze się radujcie”[h].

 • Publikacje: Radość, która trwa wiecznie (pieśń)[65]; „Jehowa napełnił ich radością” (słuchowisko)[66]; Nehemiasz: ‛Radość od Jehowy jest waszą siłą’ (film)[67][68];
 • Film: Nehemiasz: ‛Radość od Jehowy jest waszą siłą’ (Neh 8:10) (2 części)[67][68]:
 • Słuchowisko: „Jehowa napełnił ich radością” (Ezd 1:1 do 6:22; Agg 1:2–11; 2:3–9; Zach 1:12–16; 2:7–9; 3:1, 2; 4:6, 7)[66];
 • Publiczny wykład biblijny: Jakie bogactwo zapewnia prawdziwe szczęście? (Prz 10:22; 1 Tm 6:9, 10; Ap 21:3–5)[69].
 • Kongresy poprzedziła ogólnoświatowa kampania informacyjna, polegająca na rozpowszechnianiu listownie i drogą elektroniczną specjalnych zaproszeń (w formie elektronicznej i papierowej) osobom zainteresowanym do bezpłatnego obejrzenia programu kongresu.

„Miłość nigdy nie zawodzi!” (2019) edytuj

 
Wejście na Stadion Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie odbywał się kongres międzynarodowy pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” (2019)
 • Polska: Kongres międzynarodowy w Warszawie (9–11 sierpnia)[29]. Delegacje z ponad 35 krajów. Pozostałych 7 kongresów regionalnych w tym samym dniu, niektóre punkty programu transmitowane z Warszawy. Dodatkowo tydzień później 10 kongresów regionalnych. Kongresy w 5 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim migowym. W sumie w pierwszych 8 kongresach (w dniach 9–11 sierpnia) uczestniczyły 128 164 osoby, a 803 zostały ochrzczone.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe[70]: Argentyna: Buenos Aires[71]; Australia: Melbourne[72]; Brazylia: São Paulo[73]; Dania: Kopenhaga[74]; Ekwador: Guayaquil[75]; Filipiny: Manila[76]; Francja: Paryż[77]; Grecja: Ateny[78]; Hiszpania: Madryt[79]; Holandia: Utrecht[80]; Kanada: Toronto[81]; Korea Południowa: Seul[82]; Meksyk: Monterrey[83]; Niemcy: Berlin[84]; Polska: Warszawa; Południowa Afryka: Johannesburg[85]; Portugalia: Lizbona[86]; Stany Zjednoczone: Atlanta[87], Houston (angielski[88] i hiszpański[89]), Miami (angielski[90] i hiszpański[91]), Phoenix[92] i Saint Louis[93]. Na kongresach międzynarodowych zostały ochrzczone 8264 osoby w 18 krajach. Kongresy regionalne odbyły się w przeszło 200 krajach, przedstawione w przeszło 400 językach.
 • Publikacje: Jehowa okazywał lojalną miłość (słuchowisko)[94]; Historia Jozjasza – kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (film)[95][96]; Miłość, która nie zawodzi (pieśń)[97];
 • Film: Historia Jozjasza – kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (2 części)[95][96];
 • Słuchowisko: Jehowa okazywał lojalną miłość (Rodzaju 37:1-36; 39:1 do 47:12)[94];
 • Publiczny wykład biblijny: Gdzie znaleźć prawdziwą miłość w świecie pełnym nienawiści? (Jana 13:34, 35)[98].
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna, polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 200 krajach[99].

„Bądź odważny!” (2018) edytuj

Osobny artykuł: Bądź odważny!.
 
Hasło kongresowe „Bądź odważny!” wyeksponowane na telebimie w Poznaniu (2018)
 • Polska: W 21 miastach odbyło się 28 kongresów regionalnych w 5 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim migowym. Wykłady z udziałem Marka Sandersona, członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, były bezpośrednio transmitowane do pozostałych dwunastu miejsc kongresowych (w pierwszych 13 kongresach w dniach 10–12 sierpnia uczestniczyły 123 792 osoby, a 733 zostały ochrzczone).
 • Świat: Kongresy specjalne: Gruzja: Tbilisi (150-osobowa delegacja z Polski)[100]; Mozambik: Maputo; Norwegia: Oslo; Papua-Nowa Gwinea: Port Moresby; Peru: Lima[101]; Sri Lanka: Kolombo[102]; Ukraina: Lwów[103]. Pozostałe kongresy w przeszło 190 krajach.
 • Publikacje: W języku polskim zrewidowane wydanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata[104]; Historia Jonasza – opowieść o odwadze i miłosierdziu (film)[105]; Bądź odważny i silny i działaj”! (słuchowisko)[106]; Dodaj mi odwagi! (pieśń)[107];
 • Film: Historia Jonasza – opowieść o odwadze i miłosierdziu (Jonasza 1–4)[105]
 • Słuchowisko: Bądź odważny i silny i działaj”! (1 Krn 28:1–20; 1 Sam 16:1–23; 17:1–51)[106]
 • Publiczny wykład biblijny: Jak nadzieja zmartwychwstania dodaje odwagi? (Mk 5:35–42; Łk 12:4, 5; J 5:28, 29; 11:11–14)[108]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 190 krajach.

„Nie poddawaj się!” (2017) edytuj

Osobny artykuł: Nie poddawaj się!.
 
Hasło kongresowe „Nie poddawaj się!” wyeksponowane na telebimach Hali „Orbita” we Wrocławiu (2017)
 • Polska: 32 kongresy w 22 miastach, w 5 językach: polskim, angielskim, rosyjskim (dwa), ukraińskim i polskim migowym (138 343 obecnych, 693 ochrzczonych).
 • Świat: Kongresy specjalne: Austria: Wiedeń; Boliwia: Cochabamba; Indonezja: Dżakarta; Kanada: Toronto; Kazachstan: Ałmaty; Madagaskar: Antananarywa; Rumunia: Kluż-Napoka (250-osobowa delegacja z Polski), Włochy: Mediolan[109]. Pozostałe kongresy w przeszło 190 krajach.
 • Publikacje: Jehowa wybawia swoich sług (film)[110], „Pamiętaj o żonie Lota” (film)[111], Uczymy się z Biblii (książka)[112]
 • Filmy: „Pamiętaj o żonie Lota” (3 części) (Łk 17:28–33)[111].
 • Słuchowiska: Jehowa wybawia swoich sług (Wj 3:1–22; 4:1–9; 5:1–9; 6:1–8; 7:1–7; 14:5–10, 13–31; 15:1–21)[110].
 • Publiczny wykład biblijny: Nigdy nie trać nadziei! (Iz 48:17; Jr 29:11)[113][114].
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 190 krajach[115].

„Lojalnie trwajmy przy Jehowie!” (2016) edytuj

 
Kongres na Stadionie Cracovii w Krakowie (2016)
 • Polska: 32 kongresy w 25 miastach, w 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim i polskim migowym.
 • Świat: Kongresy specjalne: Chile: Santiago; Finlandia: Helsinki; Francja: Paryż; Holandia: Utrecht; Kenia: Nairobi; Portoryko: San Juan[116]; Tajwan: Kaohsiung[117]. Pozostałe kongresy regionalnych zorganizowano w ponad 190 krajach, na które przybyło prawie 13 milionów osób[114].
 • Publikacje: „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem” (film)[118][119], „Jehowo, (...) w tobie pokładam ufność” (film)[120], „Nadzieja co do tego, czego nie widzimy” (filmy)[121].
 • Filmy[i]: ’Nadzieja co do tego, czego nie widzimy’ (Rz 8:25)[121]; „Jehowo, (...) w tobie pokładam ufność” (Ps 25:1, 2; 2 Krl 16:1 do 19:37; 2 Krn 31:1 do 32:33)[118][119][4].
 • Słuchowisko: „Kto jest po stronie Jehowy?” (Wj 20:1–7; 24:3–18; 32:1–35; 34:1–14)[122].
 • Publiczny wykład biblijny: Kiedy lojalna miłość zatryumfuje nad nienawiścią? (Mt 5:38–45).
 • Kongresy poprzedzała trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 190 krajach[123].

„Naśladujmy Jezusa!” (2015) edytuj

Osobny artykuł: Naśladujmy Jezusa!.
 
Kongres na Stadionie Miejskim w Krakowie (2015)
 • Polska: 33 kongresy w 27 miastach, w 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim i polskim migowym[124] (138 566 obecnych, ochrzczono 809 osób[125]).
 • Świat: Kongresy specjalne: Belgia: Gandawa (w 13 językach)[126]; Bułgaria: Sofia[127]; Chorwacja: Zagrzeb[128]; Estonia: Tallinn[129]; Kolumbia: Medellín[130]; Malta: Valletta[131]; Tajlandia: Chiang Mai[132]. Kongresy regionalne w 347 językach, w tym w 55 językach migowych.
 • Publikacje: Wróć do Jehowy (broszura)[133], Jezus – droga, prawda, życie (książka)[134], Zostań przyjacielem Jehowy (Bądź szczodry, Okazuj docenianie, Bądź prawdomówny; film)[135], Czym jest prawdziwa miłość? (DVD)[136].
 • Przedstawienia: „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem” (2 części) (Mr 5:22–43; Łk 2:7–14; 42–47; 4:1–30; 8:40–56)[118][119]
 • Słuchowisko: „Po to na świat przyszedłem” (Jn 9:1–41; 11:1–44; 18:37; Mt 16:13–20; 21:23–46; 22:15–46; Dz 1:1–11; 2:31)[137]
 • Publiczny wykład biblijny: W jaki sposób Jezus Chrystus zwycięża świat (Jn 16:33; Obj 6:2; 17:12–14)[138]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 190 krajach[139].

„Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!” (2014) edytuj

 
Hasło kongresowe (Sosnowiec, 2014)
 • Polska: 24 kongresy w 18 miastach, w 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim i polskim migowym (141 136 obecnych, ochrzczono 1045 osób[140]).
 • Świat: kongresy międzynarodowe: Australia: Melbourne; Ekwador: Quito[141]; Grecja: Ateny[142]; Korea Południowa: Seul[143]; Meksyk: Meksyk; Niemcy: Frankfurt nad Menem[144]; Stany Zjednoczone: Arlington, Atlanta[145], Detroit, East Rutherford[146], Honolulu, Houston, Indianapolis, Landover, Nowy Orlean, Seattle; Wielka Brytania: Londyn; Zimbabwe: Harare[147]. Pozostałe kongresy w ponad 170 krajach[148].
 • Publikacje: traktat: Czym jest Królestwo Boże?[149], broszury: Pomoc do studium Słowa Bożego[150], Poznaj Słowo Boże[151], Twoja rodzina może być szczęśliwa[152], Ucz swoje dzieci[153], książka: Królestwo Boże panuje![154], DVD: Te słowa mają być w twoim sercu[155].
 • Przedstawienia: Nie zostawiaj miejsca Diabłu (Ef 4:27; 1J 4:11), Nie zawiodło ani jedno słowo (Joz 1:2, 11; 2:1–24; 7:1, 10–26; 9:1–27; 10:1–14; 23:14)[156].
 • Słuchowisko: Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem (1Krl 16:29–33; 17:1–7; 18:17–46; 19:1–8)[157].
 • Publiczny wykład biblijny[j]: Kto się nadaje na nowego władcę ziemi?[158].
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 160 krajach[159], które upamiętniły setną rocznicę objęcia w niebie władzy przez Królestwo Boże.

„Słowo Boże jest prawdą!” (2013) edytuj

Osobny artykuł: Słowo Boże jest prawdą!.
 
Hasło kongresowe z 2013 roku
 • Polska: 16 kongresów w 4 językach w 11 miastach.
 • Świat: Kongresy specjalne: Argentyna: Cañuelas; Dania: Kopenhaga; Filipiny: Manila; Japonia: Jokohama; Mjanma: Rangun; Portugalia: Lizbona[160]. Pozostałe kongresy okręgowe w ponad 160 krajach.
 • Publikacje: traktaty: Czy warto interesować się Biblią?[161], Co przyniesie przyszłość?[162], Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie?[163], Kto naprawdę rządzi światem?[164], Czy cierpienia kiedyś się skończą?[165]; Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy[166]; Naśladujmy ich wiarę! (książka)[167], Uczę się z Biblii (broszura)[168], Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? (broszura)[169], Powrót syna marnotrawnego (DVD)[170].
 • Przedstawienia: Zważaj na zdumiewające dzieła Boże, Przygotuj serce na nadchodzące próby.
 • Słuchowisko: Bądź wierny i pokonuj strach (Mt 14:23, 24; 26:31–75; Łk 5:1–11)[171].
 • Wykład publiczny: Co to jest prawda?[172].
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 160 krajach[173][30].

„Strzeż swego serca!” (2012) edytuj

Osobny artykuł: Strzeż swego serca!.
 
Kongres pod hasłem Strzeż swego serca! (Poznań, 2012)
 • Polska: 24 kongresy w 4 językach w 19 miastach.
 • Świat: Kongresy specjalne: Brazylia: Rio de Janeiro; Chiny: Hongkong; Irlandia: Dublin[174], Izrael: Tel Awiw-Jafa[175]; Kostaryka: San José; Nowa Zelandia: Christchurch; Szwecja: Göteborg (250 delegatów z Polski)[176]. Pozostałe kongresy okręgowe w ponad 160 krajach.
 • Publikacje: Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? (broszura)[177], Bóg ma dla nas dobrą nowinę! (broszura)[178], ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’ (DVD)[179], Zostań przyjacielem Jehowy. Bądź posłuszny i szczęśliwy (DVD)[180].
 • Przedstawienie[k]: Czym jest prawdziwa miłość?[181][182].
 • Słuchowisko: Umacniajmy swe serca, żeby niestrudzenie dawać świadectwo (Mt 27:32–28:15 oraz Łk 24:8–53)[183][184].
 • Wykład publiczny: Rzeczy dawniejsze nie przyjdą do serca[185][182]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 160 krajach[186].

„Niech przyjdzie Królestwo Boże!” (2011) edytuj

 
Dramat biblijny Te słowa (...) mają być w twoim sercu (Poznań, 2011)
 • Polska: 25 kongresów w 4 językach (147 513 obecnych, 1019 ochrzczono)[187].
 • Świat: Kongresy w ponad 160 krajach.
 • Publikacje: Świadkowie Jehowy. Historia żywej wiary. Część 2: Niech zajaśnieje światło (DVD)[188], Słuchaj Boga i żyj wiecznie (broszura)[189][190], Słuchaj Boga (broszura)[191], Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi, tom 1 (zrew.) (książka)[192], Śpiewajmy Jehowie – pieśni wokalne cz. 3 i 4
 • Dramaty: „Te słowa (...) mają być w twoim sercu”[193]; Młodzi – bądźcie roztropni i mądrzy
 • Słuchowisko: Prawdziwa historia, która wzbudza nadzieję (Księga Rut)[194].
 • Wykład publiczny: Czy ludzie zniszczą Ziemię?[195]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 160 krajach.
 
Mówca na kongresie w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu (podium, strona amfiteatru; 2010)

„Trwaj przy Jehowie!” (2010) edytuj

Osobny artykuł: Trwaj przy Jehowie!.
 • Polska: 26 kongresów w 4 językach, ochrzczono 1195 osób. Program w j. polskim, polskim j. migowym i po raz pierwszy w Polsce w j. angielskim i rosyjskim[196].
 • Świat: Kongresy w ponad 160 krajach[197].
 • Publikacje: Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga[198], Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć (broszura)[199], Czy życie zostało stworzone?[200], Świadkowie Jehowy – historia żywej wiary, część 1: Z ciemności ku światłu (DVD)[201], Śpiewajmy Jehowie – pieśni wokalne cz. 2[202].
 • Dramat: ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’[179].
 • Słuchowisko: Nie ustawaj, gdy koryguje cię Jehowa! (Księga Jonasza)[203].
 • Wykład publiczny: Jak zbliżyć się do Boga?[204]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w ponad 160 krajach.
 
Przed rozpoczęciem programu kongresu w Poznaniu (2009)
 
Kongres międzynarodowy w Turynie (2009)

„Czuwajcie!” (2009) edytuj

Osobny artykuł: Czuwajcie!.
 • Polska: 16–19 lipca kongres międzynarodowy w Poznaniu (MTP)[205], 20 133 obecnych, delegacje z 10 krajów. 15 czterodniowych (lub trzydniowych) kongresów okręgowych[l] (w tym jeden w polskim j. migowym) w 13 miastach. Ogółem: 146 263 obecnych, ochrzczono 1209 osób.
 • Świat: Czterodniowe kongresy międzynarodowe w 37 miastach w 16 krajach, przeszło 200 tys. delegatów ze 136 krajów, 1 495 045 obecnych, a 15 730 ochrzczono[206].
 • Publikacje: ‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’[207], śpiewnik Śpiewajmy Jehowie[208], Śpiewajmy Jehowie – pieśni wokalne cz. 1[209], Jakie orędzie zawiera Biblia?[210], Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga (DVD).
 • Dramat: Twój brat był martwy, a ożył.
 • Słuchowiska: Póki nie skonam, nie wyrzeknę się swej nieskazitelności! (Hi 1 i 2; Dn 6)[211] oraz Twój brat był martwy, a ożył (Łk 15:11–32); Śpiewajcie Jehowie – fragmenty nagrań wokalnych.
 • Wykład publiczny: Jak przeżyć koniec świata?[212]
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w 155 krajach.
 
Mówca na kongresie w Szczecinie (2008)

„Kierowani duchem Bożym” (2008) edytuj

Osobny artykuł: Kierowani duchem Bożym.
 • Polska: 24 kongresy (w tym jeden w polskim j. migowym), ochrzczono 1427 osób[213][26]
 • Świat: Kongresy w 155 krajach; 305 w Stanach Zjednoczonych[214].
 • Publikacje: Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi, tom 2 (książka)[215]; „Trwajcie w miłości Bożej” (książka)[216].
 • Dramat: Nie utrać „miłości, którą przejawiałeś pierwotnie”.
 • Słuchowisko: Stańcie się słuchaczami i wykonawcami Słowa Bożego (Łukasza 4:1–30; 1 Królów 17:8–24)[217].
 • Wykład publiczny: Zaznawaj błogosławieństw dzięki Królowi kierowanemu duchem Bożym.
 
Dramat biblijny pt. „Przyodziejcie się w uniżenie umysłu” (2007)

„Naśladuj Chrystusa!” (2007) edytuj

Osobny artykuł: Naśladuj Chrystusa!.
 • Polska: 22 kongresy, ochrzczono 1684 osoby[218][25].
 • Świat: 3200 kongresów, ponad 12 mln obecnych. W Stanach Zjednoczonych 281 kongresów[219].
 • Publikacje: „Bądź moim naśladowcą”[220].
 • Dramat: Przyodziejcie się w uniżenie umysłu.
 • Słuchowisko: Słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą (Mt 4 i 5)[221].
 • Wykład publiczny: Kim są prawdziwi naśladowcy Chrystusa?
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w 155 krajach.
 
Kongres międzynarodowy pod hasłem „Wyzwolenie jest blisko!” w Chorzowie (2006)
 
Kongres międzynarodowy w Hamburgu (2006)
 
Dramat biblijny pt. „Czyjej władzy się podporządkujesz?”...
 
... i chrzest na kongresie międzynarodowym w Hamburgu (2006)

„Wyzwolenie jest blisko!” (2006) edytuj

Osobny artykuł: Wyzwolenie jest blisko!.
 • Polska: 3-dniowy (4–6 sierpnia) kongres międzynarodowy w Chorzowie (program w j. polskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim j. migowym) i Poznaniu (program w j. polskim, migowym i fińskim). Dodatkowo 7 kongresów. 151 294 obecnych, ochrzczono 2037 osób.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe w Czechach: Praga; Niemczech: Dortmund, Frankfurt nad Menem, Hamburg, Lipsk (delegacja z Polski), Monachium; na Słowacji: Bratysława.
 • Publikacje: Stale pamiętaj o dniu Jehowy[222].
 • Dramat: Czyjej władzy się podporządkujesz?
 • Wykład publiczny: Wyzwolenie dzięki Królestwu Bożemu jest blisko!
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna – pierwsza tego rodzaju, polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na kongresy zorganizowane w 155 krajach[223].

„Posłuszni Bogu” (2005) edytuj

Osobny artykuł: Posłuszni Bogu.
 • Polska: 22 kongresy, 1901 ochrzczonych[224].
 • Świat: 2981 kongresów; blisko 11 mln obecnych[225].
 • Publikacje: Czego naprawdę uczy Biblia?[226], Kres wszelkich cierpień już bliski![227].
 • Dramat: Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu.
 • Wykład publiczny: Komu powinniśmy być posłuszni?

„Chodź z Bogiem” (2004) edytuj

Osobny artykuł: Chodź z Bogiem.
 • Polska: 23 kongresy.
 • Świat: Kongresy w ponad 150 krajach.
 • Publikacje: Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów, Czuwajcie![228].
 • Dramat: Nieustraszenie dawali dokładne świadectwo na rzecz dobrej nowiny.
 • Wykład publiczny: Chodzenie z Bogiem zapewnia wiecznotrwałe błogosławieństwa.

„Oddajcie chwałę Bogu” (2003) edytuj

Osobny artykuł: Oddajcie chwałę Bogu.

„Gorliwi głosiciele Królestwa” (2002) edytuj

 • Polska: 22 kongresy[232].
 • Świat: Kongresy w ponad 150 krajach.
 • Publikacje: Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu[233], Zbliż się do Jehowy[234], Młodzi – jak pokierujecie swym życiem?[235].
 • Dramat: Pozostań niezłomny w ciężkich czasach.
 • Wykład publiczny: „Zmienia się scena tego świata”.
 
Podręcznik Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej – wydanie ogłoszono na kongresie w 2001 roku

„Nauczyciele słowa Bożego” (2001) edytuj

Osobny artykuł: Nauczyciele słowa Bożego.
 • Polska: 22 kongresy.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe: Francja (Paryż (Villepinte), Lyon, Bordeaux), Włochy (Rzym, Mediolan, Turyn, Bari). Około 2000 kongresów w blisko 150 krajach[236].
 • Publikacje: Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości (tom II)[237], Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej[238], Czy masz nieśmiertelnego ducha?[239], Prowadź szczęśliwe życie rodzinne[240].
 • Dramat: Szanuj władzę Jehowy (wydany później w formie filmu oraz słuchowiska)[241].
 • Wykład publiczny: Kto uczy prawdy wszystkie narody?
 
Dramat biblijny „Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy” (Sosnowiec, 2000)

„Wykonawcy słowa Bożego” (2000) edytuj

Osobny artykuł: Wykonawcy słowa Bożego.
 • Polska: 22 kongresy.
 • Świat: 9 454 055 obecnych, 129 367 ochrzczonych na przeszło 2000 kongresów w 150 krajach[242].
 • Publikacje: Możesz być przyjacielem Boga![243], Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości – tom I[244], Cała społeczność naszych braci[245].
 • Dramat: Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (wydany potem w formie filmu i słuchowiska)[246].
 • Wykład publiczny: Dlaczego powinniśmy bacznie zważać na zdumiewające dzieła Boże.

„Prorocze słowo Boże” (1999) edytuj

Osobny artykuł: Prorocze słowo Boże.
 • Polska: 22 kongresy.
 • Świat: Kongresy w ok. 150 krajach, m.in. w stolicy Meksyku na stadionie Azteków było ok. 109 tys. obecnych, a chrzest przyjęło 1727 osób[247].
 • Publikacje: Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!
 • Dramat: Ceńmy nasze dziedzictwo duchowe (wydany potem w formie słuchowiska)[248].
 • Wykład publiczny: Bóg uczynił wszystko nowe – zgodnie z obietnicą.

„Boża droga życia” (1998) edytuj

Osobny artykuł: Boża droga życia.
 • Polska: 22 kongresy (program w j. polskim, rosyjskim i polskim j. migowym).
 • Świat: 32 kongresy międzynarodowe w 13 krajach: Australia (Brisbane, Melbourne, Sydney), Brazylia (São Paulo, Rio de Janeiro), Grecja (Ateny), Kanada (Montreal, Vancouver, Toronto (polska delegacja)), Kenia (Nairobi), Korea Południowa (Seul), Kostaryka (San José), Niemcy (Berlin (polska delegacja), Norymberga (polska delegacja), Monachium, Dortmund, Stuttgart), Portoryko (San Juan), Republika Południowej Afryki (Kapsztad, Durban, Johannesburg, Pretoria), Stany Zjednoczone (Belleville, Houston, Long Beach, Pontiac, San Diego), Wielka Brytania (Edynburg, Leeds, Manchester, Wolverhampton, Dudley, Norwich, Londyn, Bristol, Plymouth), Wybrzeże Kości Słoniowej (Abidżan). W rodzinnych krajach uczestniczyli misjonarze Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead, absolwenci Kursu Usługiwania, słudzy międzynarodowi brygad budowlanych, członkowie rodziny Betel usługujący za granicą.
 • Publikacje: Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?, Przykładaj się do czytania i pisania, Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?[249].
 • Dramat: Rodziny, pielęgnujcie zwyczaj codziennego czytania Biblii (wydany potem w formie słuchowiska)[250].
 • Wykład publiczny: Jedyna droga do życia wiecznego.
 • Rezolucja: W dalszym ciągu podążajmy drogą Jehowy.

„Wiara w Słowo Boże” (1997) edytuj

Osobny artykuł: Wiara w Słowo Boże.
 • Polska: 22 kongresy, ochrzczono 2171 osób.
 • Świat: Kongresy w ok. 150 krajach.
 • Publikacje: Księga dla wszystkich ludzi!, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (po polsku).
 • Dramat: Zachowuj szczere oko (wydany potem w formie słuchowiska)[251].
 • Wykład publiczny: Wiara a twoja przyszłość.

„Posłańcy pokoju Bożego” (1996) edytuj

Osobny artykuł: Posłańcy pokoju Bożego.
 • Polska: 21 kongresów. 3-dniowe kongresy międzynarodowe w Łodzi i w Warszawie.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe: Praga (Czechy), Budapeszt (Węgry), Tallinn (Estonia), Braszów i Kluż-Napoka (Rumunia).
 • Publikacje: Tajemnica szczęścia rodzinnego, Czego wymaga od nas Bóg?, Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią?, Jak znaleźć trwały pokój i szczęście?
 • Dramat: Dlaczego należy uznawać porządek teokratyczny? (wydany potem w formie słuchowiska)[252].
 • Wykład publiczny: Nareszcie prawdziwy pokój! – Kto go zaprowadzi?

„Rozradowani chwalcy Boga” (1995) edytuj

Osobny artykuł: Rozradowani chwalcy Boga.
 • Polska: 19 kongresów.
 • Świat: Ponad 8,7 mln obecnych[253].
 • Publikacje: Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, Świadkowie Jehowy a wykształcenie, Jak znaleźć trwały pokój i szczęście?
 • Dramat: Okazywanie osobom starszym należnego szacunku.
 • Wykład publiczny: Wysławiajcie Króla Wieczności!

„Bojaźń Boża” (1994) edytuj

Osobny artykuł: Bojaźń Boża (kongres).
 
Kongres międzynarodowy w Kijowie (1993)
 
Książka Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego – wydanie ogłoszono na kongresie w 1993 roku

„Pouczani przez Boga” (1993) edytuj

Osobny artykuł: Pouczani przez Boga.
 • Polska: 13 kongresów.
 • Świat: W filmie Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym przedstawiono relacje z czterodniowych kongresów międzynarodowych (Moskwa, Kijów, Santiago, Bogota, Nairobi, Johannesburg, Manila, Hongkong)[254]. Pozostałe kongresy w ok. 150 krajach, z licznymi delegatami zagranicznymi m.in. w Addis Abebie i w Monachium. 1667 misjonarzy mogło przybyć na kongresy do swych rodzinnych krajów.
 • Publikacje: Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć?, Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i prawdzie?, Rząd, który ustanowi raj (zrew.), Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Biblia – najstarsza księga współczesnego człowieka (film).
 • Dramaty: Młodzi, którzy już teraz pamiętają o swym Stwórcy, Nie błądźcie i nie naśmiewajcie się z Boga.
 • Wykład publiczny: Pouczenia niosące pomoc w tych krytycznych czasach.

„Nosiciele światła” (1992) edytuj

Osobny artykuł: Nosiciele światła.
 • Polska: 13 kongresów.
 • Świat: Kongres międzynarodowy: Petersburg (Rosja; delegacja z Polski). Pozostałe kongresy w ok. 150 krajach, m.in.: Lwów – 15 tys. obecnych; Ałmaty – 6,6 tys.; Charków – 17,4 tys.; Irkuck – 5 tys.; Tallinn – 1,3 tys.
 • Publikacje: traktaty: Czy nastanie pokojowy nowy świat?, Świadkowie Jehowy – w co wierzą?, Czy ten świat ocaleje?[255], Pociecha dla przygnębionych[256], Prowadź szczęśliwe życie rodzinne[257], Kto naprawdę rządzi światem?[258]; Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986–1990, Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?[259], Czy nastanie kiedyś świat bez wojen?, Gorliwe spełnianie woli Bożej (kaseta magn.)[260], Biblia – Księga faktów i proroctw (seria filmów).
 • Dramat: Czynić to, co słuszne w oczach Jehowy[261].
 • Wykład publiczny: Podążaj za światłem świata.

„Lud miłujący wolność” (1991) edytuj

Osobny artykuł: Lud miłujący wolność.
 
Kongres międzynarodowy „Lud miłujący wolność” w Pradze, 1991
 • Polska: 12 kongresów.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe: Praga (74 587 obecnych), Budapeszt (40 601 obecnych), Zagrzeb (14 684 obecnych). W Pradze i Budapeszcie uczestniczyło 22 tys. delegatów z Polski. Pozostałe kongresy w ok. 150 krajach. Pierwsze kongresy po zalegalizowaniu działalności w Etiopii, Rwandzie, Togo i Związku Radzieckim[262].
 • Publikacje: Największy ze wszystkich ludzi, Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?.
 • Dramat: Wyzwoleni do popierania prawdziwego wielbienia.
 • Wykład publiczny: Witajmy Boży, nowy świat – świat wolności!

„Czysta mowa” (1990) edytuj

Osobny artykuł: Czysta mowa.
 • Polska: Na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, oprócz Świadków Jehowy z Polski w kongresie specjalnym uczestniczyło ponad 17 tys. delegatów zza wschodniej granicy[263]. Prócz tego odbyło się w Polsce 10 kongresów okręgowych.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe: Bangkok, Berlin (w tym 4,5 tysięczna delegacja z Polski), Buenos Aires, Manila, Tajpej i São Paulo.
 • Publikacje: Człowiek poszukuje Boga, Jak krew może ocalić twoje życie?, Kto nam pomoże rozwiązać nasze problemy?
 • Dramaty: Gorliwe spełnianie woli Bożej[264], Stawiajmy czoło podstępnym działaniom Diabła.
 • Wykład publiczny: Zjednoczeni przez czystą mowę.
 
Kongres międzynarodowy pod hasłem „Prawdziwa pobożność” w Chorzowie

„Prawdziwa pobożność” (1989) edytuj

Osobny artykuł: Prawdziwa pobożność.
 • Polska: Kongresy międzynarodowe: 4–6 sierpnia, w Chorzowie 65 710 obecnych, 2663 ochrzczono; w Poznaniu 40 442 obecnych, 1525 ochrzczono, 11–13 sierpnia w Warszawie 60 366 obecnych, 1905 ochrzczono – razem 166 518 obecnych i 6093 ochrzczonych. Delegaci z 37 krajów. Niektóre punkty programu tłumaczono na 16 języków[265].
 • Świat: Kongresy w około 140 krajach. Ponad 6 600 000 uczestników 1210 zgromadzeń. 123 688 osób ochrzczono.
 • Publikacje: Pytania młodych ludzi. Praktyczne odpowiedzi, Biblia – słowo Boże czy ludzkie?, Czy wierzyć w Trójcę?
 • Dramat: Podporządkujcie się Jehowie.
 • Wykład publiczny: Zbliża się wyzwolenie ludzi prawdziwie pobożnych!
 
Zgromadzenie okręgowe w Krakowie pod hasłem „Sprawiedliwość Boża
(wykład dla grupy kandydatów do chrztu, na fotografii siedzących przed podium), Stadion Hutnika, 1988

„Sprawiedliwość Boża” (1988) edytuj

Osobny artykuł: Sprawiedliwość Boża.
 • Polska: 12 kongresów.
 • Świat: Czterodniowy kongres międzynarodowy w Montrealu (45 tys. obecnych, program w j. angielskim, arabskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim) oraz w Wiedniu i Limie. Na 125 kongresach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie było 1 440 932 osób, ochrzczono 19 878, a łączna liczba obecnych na kongresach wyniosła 6 273 804[266].
 • Publikacje: Wspaniały finał Objawienia bliski!, Wnikliwe poznawanie Pism[267].
 • Dramaty: Naznaczeni do ocalenia[268], Sądy Jehowy nad urągającymi prawu[269].
 • Wykład publiczny: „Sprawiedliwość dla wszystkich przez sędziego, którego wyznaczył Bóg”.
 • Rezolucja: Przeciw Babilonowi Wielkiemu[266]
 
Zgromadzenie okręgowe pod hasłem „Zaufaj Jehowie” na stadionie Korony Kraków, 1987

„Zaufaj Jehowie” (1987) edytuj

Osobny artykuł: Zaufaj Jehowie.
 • Polska: 12 kongresów.
 • Świat: 1098 kongresów, 6 443 597 obecnych, ochrzczono 93 822 osób
 • Publikacje: traktat Dlaczego można zaufać Biblii?, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (kieszonkowe, wydanie luksusowe), „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” (wydanie audio).
 • Dramaty: Jehowa wyzwala tych, którzy wzywają Jego imienia[270] i Lojalne podporządkowanie się Jehowie i Jego organizacji.
 • Wykład publiczny: Komu można naprawdę zaufać w tych okropnych czasach?
 
Kongres pod hasłem „Pokój Boży” na Stadionie Korony Kraków, 1986

„Pokój Boży” (1986) edytuj

Osobny artykuł: Pokój Boży (kongres).
 • Polska: 9 trzydniowych kongresów, 111 508 obecnych, a 4000 ochrzczono.
 • Świat: W samych Stanach Zjednoczonych w 135 czterodniowych kongresach udział wzięło ponad 1,2 mln osób, a 12 603 ochrzczono.
 • Publikacje: „Oto wszystko nowe czynię” (zrew.)[271], Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnieniu woli Bożej na całym świecie, Powszechne bezpieczeństwo pod panowaniem „Księcia Pokoju”, Melodie Królestwa nr 7, Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930–1985.
 • Dramaty: Szukaj sprawiedliwości Bożej; Zachowanie przy życiu w czasie głodu[272].
 • Wykład publiczny: Nareszcie pokój! – gdy mówi Bóg.

„Lud zachowujący prawość” (1985) edytuj

Osobny artykuł: Lud zachowujący prawość.
 
Kongres międzynarodowy pod hasłem „Lud zachowujący prawość” w Chorzowie, 1985
 • Polska: Pierwsze kongresy międzynarodowe (trzydniowe) w Polsce (16–18 sierpnia: Warszawa i Wrocław oraz 23–25 sierpnia: Chorzów i Poznań) w sumie 94 134 obecnych, delegaci z 16 krajów (ochrzczono 3140 osób).
 • Świat: Kongresy międzynarodowe: Ateny, Buenos Aires, Bangkok, Christchurch, Durban, Johannesburg, Kinszasa, Manila, Montreal, Nairobi, Rio de Janeiro, São Paulo, Tajpej i Zurych. Również ok. 850 kongresów okręgowych.
 • Publikacje: Rząd, który ustanowi raj, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism[273], Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?, Melodie Królestwa nr 6.
 • Dramaty: Bój się Boga i stroń od zła, Twoja przyszłość rzuca ci wyzwanie.
 • Wykład publiczny: Na co wskazują czasy i pory, które wyznacza Bóg?

„Rozwój Królestwa” (1984) edytuj

Osobny artykuł: Rozwój Królestwa.
 • Polska: Kilka jednodniowych kongresów zorganizowanych głównie na stadionach, delegacje z Czechosłowacji.
 • Świat: Czterodniowe kongresy (808 kongresów: 5 002 684 obecnych, 63 556 ochrzczono; w tym 117 kongresów w Stanach Zjednoczonych: 1 159 898 obecnych, 10 625 ochrzczono).
 • Publikacje: Jak znaleźć prawdziwe szczęście, Ocaleć, by żyć na nowej ziemi, Melodie Królestwa (nr 5), Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wydanie z odsyłaczami, Imię Boże, które pozostanie na zawsze.
 • Dramaty: Wykształcenie od Boga pomnaża owoce Królestwa, Wystrzegaj się haniebnej głupoty.
 • Wykład publiczny: Rząd, który osiągnie to, czego nie potrafi dokonać człowiek.
 
Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej – wydanie ogłoszono na kongresie w 1983 roku

„Jedność dzięki Królestwu” (1983) edytuj

 • Polska: Jednodniowe kongresy w halach i po raz pierwszy na stadionach, delegacje z krajów Europy Zachodniej oraz z Czechosłowacji. 114 166 obecnych – ochrzczono 2388 osób.
 • Świat: Czterodniowe kongresy w ponad 140 krajach.
 • Publikacje: Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, Świadkowie Jehowa a szkoła, Wiadomości Królestwa nr 32: Jedność i szczęście w rodzinie – jak to osiągnąć?, Dobra nowina dla wszystkich narodów, Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej, W poszukiwaniu Ojca, Od Kurukszetry do Armagedonu – i twego ocalenia, Melodie Królestwa nr 4, Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (ogłoszenie wydania nowego śpiewnika).
 • Dramaty: Jednomyślnie wykonamy dzieło Boże pomimo sprzeciwu, Zachowywanie jedności w gronie rodzinnym.
 • Wykład publiczny: Gdzie znaleźć jedność w świecie rozdartym przez konflikty?

„Prawda o Królestwie” (1982) edytuj

Osobny artykuł: Prawda o Królestwie.
 • Polska: Ponad 80 jednodniowych zgromadzeń w wynajętych obiektach – głównie halach sportowych. Przeszło 96 tysięcy obecnych – ochrzczono 1761 osób.
 • Świat: Czterodniowe kongresy, ponad 4 mln obecnych.
 • Publikacje: Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!, Przykładaj się do czytania i pisania.
 • Dramaty: Jak usłyszą, jeżeli im nikt nie głosi?, Nieustraszony głosiciel niepopularnego orędzia.
 • Wykład publiczny: Prawda, która może cię wyzwolić.
 
Kongres pod hasłem „Lojalność wobec Królestwa” w Wiedniu (1981). Kostiumowe przedstawienie biblijne pt. „Jehowa nagradza swoich lojalnych” – dla polskich delegatów

„Lojalność wobec Królestwa” (1981) edytuj

 • Polska: 5 lipca w Gdańsku zgromadziło się 5751 słuchaczy, zgromadzenie w hali w Skawinie i w sali w Oświęcimiu oraz w innych miejscach (tzw. konwencje leśne).
 • Świat: Czterodniowe kongresy. 5 tys. delegatów z Polski uczestniczyło w kongresie w Wiedniu. W Stanach Zjednoczonych 237 kongresów (ok. 1 mln obecnych). 4 147 256 obecnych, a 44 357 zostało ochrzczonych[274].
 • Publikacje: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (zrew.), Przyjdź Królestwo Twoje.
 • Dramaty: Jehowa nagradza swoich lojalnych, Wystrzegaj się buntowniczej mowy.
 • Wykład publiczny: „Znaki Czasu” – co one oznaczają dla Ciebie?

„Miłość Boża” (1980) edytuj

Osobny artykuł: Miłość Boża.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne – organizowane głównie na polanach leśnych, ze względu na działalność podziemną (po zdelegalizowaniu przez władze w 1950).
 • Świat: Czterodniowe kongresy. 1883 delegatów z Polski na kongresie w Wiedniu. Przeszło 3,6 mln obecnych w przeszło 90 krajach.
 • Publikacje: Jak znaleźć prawdziwe szczęście, Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia, Ewangelia według Mateusza i Ewangelia według Marka (kasety magnet.).
 • Dramaty: Jehowa będzie strzegł drogi lojalnych, Nie lekceważ rzeczy świętych, Nie wy będziecie walczyć, tylko Bóg.
 • Wykład publiczny: Dlaczego miłościwy Bóg wywrze pomstę?
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.

„Żywa nadzieja” (1979) edytuj

Osobny artykuł: Żywa nadzieja.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Ponad 3,4 mln obecnych. W Stanach Zjednoczonych 93 czterodniowe kongresy, 982 585 obecnych; Izrael (350), Japonia (105 534), Meksyk (244 340).
 • Publikacje: Komentarz do Listu Jakuba, Obierz najlepszą drogę życiową.
 • Dramaty: Co wybierasz?, Czy możesz pomóc w potrzebie chłopcu, który nie ma ojca?, Przemieńcie się przez przeobrażenie umysłu.
 • Wykład publiczny: Królestwo Boże – jedyna pewna nadzieja ludzkości.

„Zwycięska wiara” (1978) edytuj

Osobny artykuł: Zwycięska wiara.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: 290 pięciodniowych kongresów, w tym 118 międzynarodowych, w których uczestniczyło 3 183 867 osób, w przeszło 86 krajach. Ochrzczono 34 853 osób.
 • Publikacje: Mój zbiór opowieści biblijnych[275], Droga do szczęścia w życiu rodzinnym, Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku, Ewangelia według Jana (kaseta magnetofonowa).
 • Dramaty: Biblijna ozdoba chrześcijanek, Do kogo należysz?, Młodzi – jaki macie cel w życiu?, Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się.
 • Wykład publiczny: Jezus Chrystus – zwycięski Król, z którym narody muszą się rozliczyć.

„Rozradowani pracownicy” (1977) edytuj

Osobny artykuł: Rozradowani pracownicy.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Czterodniowe kongresy. 2 mln obecnych, w tym 958 008 na 108 kongresach w Stanach Zjednoczonych.
 • Publikacje: Świadkowie a kwestia krwi, Nadchodzący rząd ogólnoświatowy – Królestwo Boże, A jednak życie ma sens.
 • Dramaty: Bóg jest niedaleko od każdego z nas, Czy służysz Bogu całą duszą?, Imię Jehowy ma być rozsławione po całej ziemi.
 • Wykład publiczny: Jakim dobrodziejstwem może okazać się dla ciebie Królestwo Boże.

„Święta służba” (1976) edytuj

 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Czterodniowe kongresy w 96 krajach; 3,36 mln obecnych. W Stanach Zjednoczonych 94 kongresy (974 039 obecnych, 10 181 ochrzczono)[276].
 • Publikacje: Twoja młodość – korzystaj z niej jak najlepiej, Duch Święty – siła wspierająca bliski nowy porządek, Dobra nowina, która ma cię uszczęśliwić[277].
 • Dramaty: Czy jesteś przykładem dla trzody?, Czy przylgnąłeś całym sercem do wielbienia Jehowy? Czy trzymasz się z dala od świata?, Przodujcie w okazywaniu szacunku, Zachowanie prawości aż do końca[278].
 • Wykład publiczny: Czy służenie Bogu rozwiąże wasze problemy?

„Boskie zwierzchnictwo” (1975) edytuj

Osobny artykuł: Boskie zwierzchnictwo.
 
Czy na tym życiu wszystko się kończy? (w j. arabskim, 1974)
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Czterodniowe kongresy międzynarodowe: Ateny i Saloniki. Pierwsze kongresy po uchyleniu zakazu działalności w Portugalii (Porto – 36 tys. obecnych).
 • Publikacje: Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić, Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas?, Jeden świat, jeden rząd pod zwierzchnictwem Boga, Możesz prowadzić sensowne życie!, Wybawienie człowieka od udręki świata jest bliskie!.
 • Dramaty: Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi, Prawe i czyste przyzwyczajenia – niezbędne w życiu dziecka, Zachowujcie trzeźwą rozwagę i nadal budujcie z większym Noem, Żeby nie wyrażano się obelżywie o Słowie Bożym.
 • Wykład publiczny: Jeden świat, jeden rząd pod zwierzchnictwem Boga.
 
Śpiewanie pieśni na kongresie w Chicago (1973)
Kongres w Utrechcie (1973)
 
Konwencja leśna pod hasłem „Boskie zwycięstwo” w okolicach Krzeszowic (1973)

„Boskie zamierzenie” (1974) edytuj

 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: W Stanach Zjednoczonych 69 czterodniowych kongresów (891 819 obecnych, ochrzczono 22 760 osób).
 • Publikacje: Czy na tym życiu wszystko się kończy?, „Wieczyste zamierzenie Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka”.
 • Dramaty: Kto jest dla ciebie autorytetem?, Wypróbowana wartość naszej wiary przyczyną sławy i czci, Zachowaj niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy[279].
 • Wykład publiczny: Ludzkie plany zawodzą – Boskie zamierzenie uwieńczone sukcesem.

„Boskie zwycięstwo” (1973) edytuj

Osobny artykuł: Boskie zwycięstwo.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: 140 pięciodniowych[m] kongresów (w tym międzynarodowych), w których uczestniczyło 2 594 305 osób, a ochrzczono 81 830 osób.
 • Publikacje: Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, Przybliżyło się tysiącletnie Królestwo Boże, Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd?, Boskie zwycięstwo i jego znaczenie dla udręczonej ludzkości.
 • Dramaty: Gorliwość o dom Twój pożera mnie, Kto uniknie tego wszystkiego i stanie przed Synem Człowieczym?, Wciąż skupiajcie umysły na tym, co w górze, Wznieście okrzyk! Jehowa daje wam miasto!
 • Wykład publiczny: Boskie zwycięstwo i jego znaczenie dla udręczonej ludzkości.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.

„Panowanie Boskie” (1972) edytuj

Osobny artykuł: Panowanie Boskie.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Ponad 150 pięciodniowych (4 sesji porannych, 5 popołudniowych i 4 wieczornych) oficjalnych kongresów na świecie, na których było obecnych 1 246 419 osób (w tym 795 863 osoby na 80 stadionach w Stanach Zjednoczonych). Ochrzczono 29 087 osób. Przed południem drugiego dnia kongresu zgromadzeni wyznawcy wyruszali zapraszać mieszkańców na program.
 • Publikacje: Raj przywrócony ludzkości za sprawą Teokracji!, Organizacja powołana do ogłaszania Królestwa i pozyskiwania uczniów, Panowanie Boskie – jedyna nadzieja całej ludzkości, The Bible in Living English.
 • Dramaty: Ile miłosierdzia potrafisz okazać?, Przepaszcie się uniżeniem umysłu, Służ Jehowie całą duszą.
 • Wykład publiczny: Panowanie Boskie – jedyna nadzieja całej ludzkości.
 • Rezolucja: Petycja dotycząca prześladowań Świadków Jehowy w Malawi
 
Pomoc do zrozumienia Biblii – wydanie ogłoszono na kongresie w 1971 roku

„Imię Boże” (1971) edytuj

Osobny artykuł: Imię Boże.
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Pięciodniowe kongresy okręgowe w przeszło 140 krajach.
 • Publikacje: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (zrew.), Pomoc do zrozumienia Biblii – cały tom, Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa – Jak?, Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej.
 • Dramaty: Co się kryje w twoim sercu?, Jehowa błogosławi lojalnym, Uczyń zamierzenie Jehowy treścią swego życia.
 • Wykład publiczny: Gdy dojdzie do konfliktu między wszystkimi narodami a Bogiem.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję dotyczącą imienia Bożego.

„Ludzie dobrej woli” (1970) edytuj

Osobny artykuł: Ludzie dobrej woli.

„Pokój na ziemi” (1969) edytuj

Osobny artykuł: Pokój na ziemi.
 
Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa – wydanie ogłoszono na kongresie w 1969 roku
 • Polska: Jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe: Stany Zjednoczone (Atlanta, Buffalo, Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Pomona, Kansas City); Australia (Melbourne); Dania (Kopenhaga); Fidżi (Suva); Filipiny (Manila); Francja (Colombes); Ghana (Akra); Hongkong; Japonia (Tokio); Kanada (Vancouver); Korea Południowa (Seul); Meksyk (Meksyk); Mjanma: (Myitkyina), Niemcy (Norymberga); Nowa Zelandia (Auckland); Papua-Nowa Gwinea (Haima); Tajwan (Tajpej); Wielka Brytania (Londyn); Włochy (Rzym).
 • Publikacje: Pomoc do zrozumienia Biblii (A-Exodus); Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa; Czy Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym?; Nadchodzące tysiąclecie pokoju.
 • Dramaty: Ciernie i sidła na drodze szukających niezależności, Czy nie jesteś nowożytnym Jonaszem?, Nadzorcy, działajcie po męsku!, Niech nikt młodości twej nie lekceważy, Nie rozmijaj się z celem wyzwolenia, które sprawił Jehowa, Okaż szacunek dla nominacji Jehowy, Wzmacniaj się, aby zachować prawość[280].
 • Wykład publiczny: „Nadchodzące tysiąclecie pokoju”.

„Dobra nowina dla wszystkich narodów” (1968) edytuj

 • Polska: Pierwsze jednodniowe zgromadzenia w lasach, tzw. konwencje leśne, każde liczące do ok. 300 osób.
 • Świat: Czterodniowe kongresy w ok. 140 krajach.
 • Publikacje: Prawda, która prowadzi do życia wiecznego.
 • Dramaty: Co młodzież robi w służbie Bożej?, Czy stawiasz siebie do dyspozycji?, Droga Jehowy – drogą zwycięstwa, Jak korzystasz ze swego życia?
 • Wykład publiczny: Panowanie człowieka wkrótce ustąpi miejsca panowaniu Bożemu.

„Dzieło czynienia uczniów” (1967) edytuj

 • Świat: Czterodniowe kongresy w ok. 140 krajach, w tym ponad 70 w Ameryce Północnej i 17 w Wielkiej Brytanii.
 • Publikacje: Naucz się czytać i pisać, Ocalenie wielkiej rzeszy ludzi z Armagedonu, Czy człowiek powstał w wyniku ewolucji, czy stwarzania?, „Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich”, Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej.
 • Dramaty: Dostosujmy swe życie do wieczystych zasad Bożych, Opuszczenie miasta ucieczki grozi utratą życia.
 • Wykład publiczny: Ocalenie wielkiej rzeszy ludzi z Armagedonu.

„Synowie Boży – synami wolności” (1966) edytuj

 
Kongres na Ullevaal Stadion w Oslo, 1965

„Słowo prawdy” (1965) edytuj

Osobny artykuł: Słowo prawdy.
 • Świat: Czterodniowe kongresy międzynarodowe w Bazylei (Szwajcaria), Berlinie (Niemcy), Charleroi (Belgia), Dublinie (Irlandia), Edynburgu (Wielka Brytania), Hamilton (Bermudy), Helsinkach (Finlandia), Londynie (Wielka Brytania), Luksemburgu, Rotterdamie (Holandia), Sydney (Australia), Wiedniu (Austria), 18 kongresów w Stanach Zjednoczonych i 10 w Kanadzie oraz kongresy okręgowe w ok. 130 krajach.
 • Publikacje: Rząd światowy Księcia Pokoju, „Ta dobra nowina o Królestwie” (zrew.), Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe, „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach; mocno trzymajcie się tego, co szlachetne”.
 • Wykład publiczny: Rząd światowy Księcia Pokoju.

„Owoce ducha” (1964) edytuj

 • Świat: Czterodniowe kongresy w 130 krajach, m.in. 38 w Stanach Zjednoczonych, 26 w Kanadzie.
 • Publikacje: „Pokój ludziom dobrej woli” czy Armagedon?
 • Wykład publiczny: „Pokój ludziom dobrej woli” czy Armagedon?

„Wiecznotrwała dobra nowina” (1963) edytuj

Osobny artykuł: Wiecznotrwała dobra nowina.
 • Świat: Ośmiodniowy, jedyny międzynarodowy kongres okołoziemski, grupa 583 delegatów z 27 państw przenosiła się razem z nim do 27 miast kongresowych w 24 krajach (ze Stanów Zjednoczonych do Europy, potem kolejno na Bliski i Daleki Wschód, do Australii i Oceanii i znowu do Stanów Zjednoczonych[14])[282][283]. W tych 27 miastach było łącznie 457 977 uczestników. Ogółem ponad 580 tys. delegatów ze 161 krajów.
 • Publikacje: Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne[284], Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią, Żyć w nadziei na sprawiedliwy nowy świat, „Upadł Babilon Wielki!” Panuje Królestwo Boże!
 • Wykład publiczny: Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią.
 • Rezolucja: Głoszenie narodom wiecznotrwałej nowiny[285].

„Odważni słudzy” (1962) edytuj

 • Świat: Kongresy w ok. 130 krajach.
 • Publikacje: Nabierzcie odwagi – Królestwo Boże jest blisko!, „Słowo” – kogo miał na myśli apostoł Jan?
 • Wykład publiczny: Nabierzcie odwagi – Królestwo Boże jest blisko!
Kongres międzynarodowy pod hasłem „Zjednoczeni wielbiciele” w Amsterdamie (1961)
 
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (jednotomowe) – wydanie ogłoszono na kongresie w 1961 roku

„Zjednoczeni wielbiciele” (1961) edytuj

Osobny artykuł: Zjednoczeni wielbiciele.
 • Świat: Sześciodniowe kongresy międzynarodowe: Amsterdam (23 708 obecnych); Hamburg (88 338 obecnych); Houston (21 300 obecnych); Kopenhaga (33 513 obecnych); Londyn (48 070 obecnych); Milwaukee, Nowy Jork (89 853 obecnych); Oklahoma City; Omaha; Paryż (23 004 obecnych); San Francisco; Turyn (6372 obecnych); Vancouver (28 952 obecnych) oraz kongresy w ok. 130 krajach.
 • Publikacje: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (wyd. jednotomowe), Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930–1960, „Niech będzie uświęcone twoje imię”, Gdy wszystkie narody zjednoczą się pod panowaniem Królestwa Bożego, Krew, medycyna a prawo Boże, Szkice kazań.
 • Wykład publiczny: Gdy wszystkie narody zjednoczą się pod panowaniem Królestwa Bożego.

„Lud zabiegający o pokój” (1960) edytuj

 • Świat: Czterodniowe kongresy w ok. 130 krajach.
 • Publikacje: Bezpieczeństwo podczas „wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (tom VI).
 • Wykład publiczny: Bezpieczeństwo podczas „wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”.

„Czuwający słudzy” (1959) edytuj

 • Świat: Czterodniowe (po 3 sesje dziennie) duże kongresy m.in. w Belgii (Bruksela), Ghanie, Liberii, Zambii, Stanach Zjednoczonych (22 kongresy, 230 566 obecnych, ochrzczono 4890 osób).
 • Publikacje: Gdy Bóg mówi wszystkim narodom pokój, „Oto wszystko nowym czynię”[271], Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym.
 • Wykład publiczny: Kiedy Bóg ogłosi pokój dla wszystkich narodów?

„Wola Boża” (1958) edytuj

Osobny artykuł: Wola Boża.
 • Świat: Największy kongres w jednym mieście. Na dwóch stadionach w Nowym Jorku (27 lipca–3 sierpnia) obecnych było 258 922 delegatów ze 123 krajów (7136 nowo ochrzczonych). Na całym świecie zorganizowano 91 kongresów, w których uczestniczyło ogółem 562 955 osób, a 17 774 osób zostało ochrzczonych.
 • Publikacje: Bądź wola Twoja na ziemi, Od raju utraconego do raju odzyskanego, Naucz się czytać i pisać, Królestwo Boże panuje – czy koniec świata jest bliski?
 • Wykład publiczny: Królestwo Boże panuje – czy koniec świata jest bliski?
 • Rezolucja: Jak chrześcijaństwo zawiodło całą ludzkość?[286].

„Życiodajna mądrość” (1957) edytuj

Zgromadzenie okręgowe (1956) edytuj

 • Świat: 199 czterodniowych kongresów w ok. 100 krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, w Argentynie, w Australii, na Fidżi (Suva), na Filipinach (Manila), w Indiach (Bombaj, Kalkuta, Nowe Delhi), w Japonii oraz na Tajwanie. W sumie 462 936 obecnych.
 • Publikacje: „To znaczy życie wieczne”.
 • Rezolucja: Petycja do Nikołaja Bułganina, protest przeciwko bezprawnemu przetrzymywaniu Świadków Jehowy w 50 obozach pracy na terenie ZSRR[289].

„Tryumfujące Królestwo” (1955) edytuj

 • Świat: Pięciodniowe (codziennie po 3 sesje) kongresy międzynarodowe w 8 miastach Europy: Berlin Zachodni (Waldbühne, 17 729 obecnych, w tym delegaci z NRD), Haga, Helsinki, Londyn, Norymberga (107 423), Paryż, Rzym i Sztokholm. Delegaci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wyruszyli do Europy dwoma wynajętymi statkami (każdy po 700 osób) i 42 samolotami czarterowymi. Kongresy międzynarodowe także w Chicago, Dallas, Los Angeles, Manili, Nowym Jorku, Vancouver i Suvie, pozostałe kongresy okręgowe w ok. 100 krajach.
 • Publikacje: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (drugi tom), Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata, Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej, Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest 'światłem świata”?, Co Pismo Święte mówi o „życiu pozagrobowym”?, Kazanie wspólnie w jedności, Zwycięstwo Królestwa Bożego nad światem bliskie.
 • Wykład publiczny: Zwycięstwo Królestwa Bożego nad światem bliskie.

Zgromadzenie okręgowe (1954) edytuj

 • Polska: Z zachowaniem szczególnej ostrożności urządzono szereg kilkudniowych zgromadzeń dla pionierów, gdzie przedstawiono część tematów z nowojorskiego międzynarodowego kongresu z roku 1953.
 • Świat: 80 czterodniowych kongresów, 427 057 obecnych, 14 509 ochrzczonych.
 • Publikacje: Ta dobra nowina o Królestwie.
 • Wykład publiczny: Boża miłość ratuje ludzi w kryzysie.

„Społeczeństwo Nowego Świata” (1953) edytuj

 • Świat: 165 829 obecnych na ośmiodniowym kongresie na stadionie Yankee w Nowym Jorku gdzie chrzest przyjęło 4640 osób[290]. 19 lipca, w trakcie kongresu nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów i przydział terenów misjonarskich absolwentom 21. klasy Szkoły Gilead[291]. Pozostałe kongresy m.in. w Bombaju i Uppufarze w Indiach, Norymberdze i Berlinie w Niemczech.
 • Publikacje: Nowe niebiosa i nowa ziemia, „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach”, Głoś słowo, Pokój – czy może być trwały?, Po Armagedonie – Boży nowy świat, Podstawa wierzenia w nowy świat.
 • Wykład publiczny: Po Armagedonie – Boży nowy świat.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.

„Przyjmy ku dojrzałości” (1952) edytuj

 • Świat: Ponad 70 trzydniowych kongresów: 35 w Stanach Zjednoczonych, 11 w Kanadzie, 8 w Niemczech, 6 w Wielkiej Brytanii, oraz m.in. w Rodezji Północnej (Zambia) w Kitwe – 20 tys. obecnych[291], w Bombaju w Indiach, Izraelu, Liberii i Johannesburgu.
 • Publikacje: „Niech Bóg będzie prawdziwy” (zrew.), Drogą Bożą jest miłość.
 • Wykład publiczny: Zjednoczony świat – czy to tylko mrzonka?

„Czyste wielbienie” (1951) edytuj

 • Świat: 3-dniowe kongresy międzynarodowe[291]: Londyn (delegacje z 40 krajów), Paryż (delegacje z 28 krajów), Rotterdam, Frankfurt nad Menem (47 432 delegatów z 24 krajów) i Rzym. Pozostałe kongresy m.in. w Lillehammer (Norwegia), Quezon City (Filipiny), Portoryko, Luksemburgu, Atlancie i Waszyngtonie.
 • Publikacje: Co religia uczyniła dla ludzkości?, Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi?, Czy religia sprosta kryzysowi świata?
 • Wykład publiczny: Czy religia sprosta kryzysowi świata?

„Rozrost Teokracji” (1950) edytuj

Osobny artykuł: Rozrost Teokracji.
 • Świat: Ośmiodniowy (trzy sesje każdego dnia: poranna, popołudniowa i wieczorna) kongres międzynarodowy w Nowym Jorku (30 lipca–6 sierpnia, Yankee Stadium) – ponad 123 tys. obecnych (w tym 10 tys. delegatów z 67 krajów), rozdanie dyplomów absolwentom 15 klasy Szkoły Gilead.
 • Publikacje: Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (tom I), To znaczy życie wieczne, Ewolucja przeciw nowemu światu, Obrona oraz prawne ugruntowywanie dobrej nowiny, Pieśni na chwałę Jehowy (śpiewnik).
 • Wykład publiczny: Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi?
 • Rezolucja: „Prawdziwe chrześcijaństwo nie toruje drogi do powstania i rozwoju ateistycznego komunizmu”[292].

Zgromadzenia okręgowe (1949) edytuj

 • Świat: Deutsche Post wydała okolicznościowy stempel z okazji kongresu w Monachium. W Kobe odbył się pierwszy kongres w Japonii.
 • Publikacje: Królestwo – nadzieja całej ludzkości, Rady dla Świadków Jehowy o organizacji teokratycznej.
 • Wykład publiczny: Jest później niż myślisz!.

Zgromadzenia okręgowe (1948) edytuj

 • Polska: Lublin (2–4 lipca; ponad 2500 obecnych, 124 osoby zostały ochrzczone)[293], Poznań (25–27 czerwca; MTP, pawilon 5; ponad 6000 obecnych, 278 osób zostało ochrzczonych)[294].
 • Świat: 3-dniowe kongresy m.in. Houston (7–9 maja), Providence (17–19 września) w Rhode Island, na Alasce, w Czechosłowacji, Niemczech (Berlin i Kassel), Panamie (Bocas del Toro), RPA (Johannesburg).
 • Publikacje: Historia Strażnicy, Nieprzemijający władca wszystkich narodów.
 • Wykład publiczny: Królestwo – nadzieja całej ludzkości.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.

„Rozrost wszystkich narodów” (1947) edytuj

Osobny artykuł: Rozrost wszystkich narodów.
 • Polska: Zjazd ogólnokrajowy „Chwalcie Jehowę wszystkie narody” w Krakowie (25, 26 maja), ponad 7 tys. uczestników nosiło plakietki w kształcie fioletowego trójkąta[295], 476 osób zostało ochrzczonych[296]. Poza tym zgromadzenia odbyły się w Warszawie (14–16.08), Sopocie (26–28.09) i w Teresinie (9–11.09).
 • Świat: 5-dniowy (13–17 sierpnia) w Chicago, Los Angeles oraz m.in.: Australia, Austria, Czechosłowacja, Egipt, Francja, Ghana, Hongkong, Indie, Niemcy, Nigeria, Palestyna, Szwajcaria, Włochy oraz kraje skandynawskie.
 • Publikacje: Radość dla wszystkiego ludu.
 • Wykład publiczny: Nieprzemijający władca wszystkich narodów.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.

„Narody wysławiające Boga” (1947) edytuj

Zobacz więcej w artykule Rozrost wszystkich narodów, w sekcji Wielka Brytania.
Zobacz więcej w artykule Rozrost wszystkich narodów, w sekcji Filipiny.
 • Świat: 4-dniowy w Londynie (3–6 lipca). 3-dniowy kongres na Filipinach (31 marca–2 kwietnia; Manila/Santa Ana)
 • Wykład publiczny: Nieprzemijający władca wszystkich narodów.
 
Plakietka kongresowa w kształcie fioletowego trójkąta
(Norymberga, 28–30 września 1946)

„Weselące się narody” (1946) edytuj

Osobny artykuł: Weselące się narody.
 • Polska: W czerwcu zgromadzenie odbyło się we wsi Borówek w okolicach Lublina (1500 obecnych, 298 ochrzczonych). Zgromadzenie krajowe odbyło się we wrześniu w Katowicach (5600 osób)[296].
 • Świat: Ośmiodniowy kongres międzynarodowy w Cleveland (4–11 sierpnia) – 80 tys. osób, 302 delegatów z 33 krajów, ochrzczono 2602 osoby[10]. Program w 20 językach, w tym polskim. Inne większe zgromadzenia: Norymberga, São Paulo, Bukareszt, Brno, Magdeburg, Manila, Montreal, Johannesburg.
 • Publikacje:Przebudźcie się!”, Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego, Niech Bóg będzie prawdziwy, „Książę Pokoju”, „Weselcie się, narody”.
 • Wykład publiczny: Książę Pokoju.
 • Rezolucja i petycja: Przyjęto specjalną rezolucję dotyczącą ogłoszania biblijnego orędzia o panującym od roku 1914 Królestwie Bożym oraz wystosowano petycję do prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry’ego Trumana zawierającą prośbę o ułaskawienie około 4300 Świadków Jehowy niesłusznie skazanych i uwięzionych za chrześcijańską neutralność.

Teokratyczne zgromadzenia (1945) edytuj

 • Świat: Pierwsze po II wojnie światowej zgromadzenia w Europie, m.in. w Amsterdamie (4 tys. obecnych), Zurychu i Sachsenhausen. Inne miejsca zgromadzeń to m.in. Argentyna, Australia, Filipiny (Lingayen), Kuba, RPA, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania[297].
 • Publikacje: Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa, „Pokorni odziedziczą ziemię”, „Wódz dla narodów”.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.

„Zjednoczeni głosiciele” (1944) edytuj

 • Świat: Kongres w Buffalo i w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych oraz m.in. w Brazylii, Ghanie, na Kubie, w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Zimbabwe (wówczas Rodezja Południowa).
 • Publikacje: American Standard Version, Śpiewnik służby Królestwa, „Przybliżyło się Królestwo”, Jeden świat, jeden rząd, „Królestwo Boże jest bliskie”, Nadchodzące odrodzenie świata, Religia zbiera wicher.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.
 
Podręcznik Prawda was wyswobodzi – wydanie ogłoszono na kongresie w 1943 roku

„Wezwanie do czynu” (1943) edytuj

 • Świat: 300 kongresów w Stanach Zjednoczonych[298], 23 w Kanadzie oraz m.in. we Francji, Szwajcarii, Afryce Południowej i na Jamajce. Ogłoszono wprowadzenie na zebraniu zborowym kursu służby teokratycznej[299].
 • Publikacje: Kurs Służby Teokratycznej.

„Wolny naród” (1943) edytuj

 • Świat: 100 kongresów w Stanach Zjednoczonych (167 tys. obecnych), 15 w Wielkiej Brytanii, 10 w Afryce Południowej, 7 w Australii, 6 w Brazylii oraz m.in. w Afryce Zachodniej, Indiach, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwecji, na Barbadosie, Hawajach, Kubie, Jamajce i Trynidadzie. Ogłoszono wprowadzenie Kursu Służby Królestwa.
 • Publikacje: „Prawda was wyswobodzi”, Przedstawianie „tej ewangelii Królestwa”, Walka o wolność na domowym froncie, Wolność w Nowym Świecie, Wolność wyznania.
 • Wykład publiczny: Wolność w Nowym Świecie.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję[300].

„Nowy świat” (1942) edytuj

Osobny artykuł: Nowy świat.
 • Świat: 85 trzydniowych zjazdów w tym 52 w Stanach Zjednoczonych, z których wiele połączono telefonicznie z głównym miastem kongresowym – Cleveland w stanie Ohio, 18–20 września – 26 tys. obecnych. Ogłoszono wprowadzenie współpracy w zborach (co sześć miesięcy) przez tzw. sług dla braci (obecnie nadzorcy podróżujący). Ogólna liczba obecnych wyniosła 156 424 osoby, a ochrzczono 4992 osoby.
 • Publikacje: Biblia króla Jakuba, Nowy świat, Nadzieja – dla zmarłych, dla ocalałych – w sprawiedliwym świecie, Pokój – czy może być trwały?, Instrukcje organizacyjne, Ludzie dziś mają prawo do dobrej nowiny.
 • Wykład publiczny: Pokój – czy może być trwały? Nathan H. Knorr na podstawie proroctwa z Księgi Objawienia 17:8 wyjaśnił, że II wojna światowa nie przeobrazi się w bitwę Armagedonu, ale że się skończy i na jakiś czas zapanuje pokój. Czas ten trzeba będzie wykorzystać na rozwinięcie działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy na całym świecie.

Teokratyczne zgromadzenia (1941) edytuj

 • Świat: W Saint Louis (Missouri) – 115 tys. obecnych. W ostatnim dniu tzw. Dniu Dzieci, ok. 15 tys. młodych osób otrzymało książkę Dzieci. W Leicester (Wielka Brytania), 3–7 września odbył się największy do tamtej pory kongres w Anglii (12 tys. obecnych)[301]. Pozostałe kongresy m.in. w Australii[302].
 • Publikacje: Dzieci, Bóg a państwo, Pociecha dla wszystkich pogrążonych w żałości, Teokracja, W obronie sług Jehowy, Wzorcowe studium nr 3.
 • Wykład główny: Dzieci Króla.
 • Rezolucja: Przyjęto specjalną rezolucję.
 
Broszura Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę – wydanie ogłoszono na kongresie w 1940 roku

Teokratyczne Zgromadzenie (1940) edytuj

 • Świat: Zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych m.in. w Detroit oraz w Wielkiej Brytanii.
 • Publikacje: Religia, Koniec nazizmu, Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę, Spisek przeciw demokracji, Uchodźcy, Zadowoleni.
 • Rezolucja: Przesłanie nadziei.

Walny Zjazd 1939 edytuj

 • Świat: Zgromadzenie w Nowym Jorku oraz m.in. w Nowej Zelandii.
 • Publikacje: Zbawienia, Faszyzm czy wolność, Neutralność, Porady dla głosicieli Królestwa, Rząd i pokój, Wolność głoszenia, Wzorcowe studium nr 2.
 • Rezolucja: Rząd i pokój.

Walny Zjazd 1938 edytuj

 • Świat: Oprócz zgromadzeń w Stanach Zjednoczonych, odbyły się jeszcze m.in. w Sydney (Leichhardt Stadium, 22–25 kwietnia) i Londynie.
 • Rezolucje: Ostrzeżenie!, Organizacja (dotycząca dokonywania zamianowań starszych w zborze).

Walny Zjazd 1937 edytuj

 • Świat: Sześciodniowe zgromadzenie w Columbus w Stanach Zjednoczonych (15–20 września), oraz m.in. w Paryżu (20–23 sierpnia dla Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej) i Pradze (28–30 sierpnia dla Europy Wschodniej). Ogłoszono postanowienie o zamianowywaniu pionierów specjalnych[299].

Walny Zjazd 1936 edytuj

 • Świat: „Walne zjazdy” m.in. kongres międzynarodowy w Lucernie[303], kongres w Glasgow z udziałem J.F. Ruterforda[304].
 • Rezolucja: Protest przeciw reżimowi hitlerowskiemu.

Walny Zjazd 1935 edytuj

 • Świat: 30 maja–3 czerwca zgromadzenie w Waszyngtonie (20 tys. obecnych, 840 ochrzczonych) oraz w Atlancie, Los Angeles i w innych miastach świata (m.in. w Auckland, Brisbane, Londynie, Melbourne, Monterrey i Warri). Niektóre wykłady były transmitowane przez stacje radiowe oraz liniami telefonicznymi do Ameryki Środkowej i Południowej, Europy, Afryki Południowej, do krajów Pacyfiku i Dalekiego Wschodu. Dwa czołowe dzienniki waszyngtońskie zerwały umowę o opublikowanie jego treści. W trzech punktach Waszyngtonu i w 40 innych miejscach wokół miasta rozmieszczono samochody z megafonami, dzięki czemu wykładu wysłuchało dodatkowo około 120 000 osób.
 • Wykład publiczny: Rząd.
 • Rezolucja Rząd.

Walny Zjazd 1934 edytuj

 • Świat: Kongres międzynarodowy m.in. w Pradze, w Londynie, Toronto i w Stanach Zjednoczonych oraz zjazdy w innych miastach świata. W dniach od 7 do 9 września 1934 roku kongres w Bazylei poświęcony sytuacji w Niemczech.
 • Rezolucja: Protest.

Walny Zjazd 1933 edytuj

 • Świat: 25 czerwca zorganizowano w Berlinie zgromadzenie pomimo wprowadzonego dzień wcześniej oficjalnego zakazu działalności w Niemczech. Było na nim ok. 7 tys. obecnych. We wrześniu na kongres do Szwajcarii udało się dotrzeć około 300 osobom z Niemiec, a około 700 zostało aresztowanych przy granicy. Zjazdy także odbyły się w innych miastach świata (m.in. 6 i 7 lipca we Wrocławiu oraz Erfurcie, Kolonii, Ostrawie i Wiedniu).
 • Rezolucja: Oświadczenie, w której potępiono prześladowania Świadków Jehowy w Niemczech. Rozpowszechniono ją na ulicach w nakładzie 2,1 mln egz.

Walny Zjazd 1932 edytuj

 • Świat: Zgromadzenie międzynarodowe m.in. w Pradze (14–16 maja, Teatr Variete, ponad 1500 obecnych)[305], Pittsburghu, Sydney oraz innych miastach świata.
 • Rezolucja: Organizacja.

Zgromadzenie 1931 edytuj

 
Program zgromadzenia z literami:
JW – Jehovah’s Witnesses
 • Polska: Zgromadzenie w Łodzi.
 • Świat: Kongresy międzynarodowe, np. 7-dniowy w Columbus w Stanach Zjednoczonych (24–30 lipca; 15 tys. obecnych, część programu była transmitowana przez należące do Towarzystwa Strażnica radio WBBR, służące krzewieniu audycji o tematyce biblijnej oraz przez 450 stacji radiowych w Ameryce Północnej, Australii i Europie[306]) oraz 166 zjazdów m.in. w Berlinie, Pradze, Paryżu, Madrasie i Oslo[307].
 • Publikacje: Usprawiedliwienie
 • Rezolucje: Nowe imię wygłoszona 26 lipca w Columbus o treści:
„Jesteśmy sługami Jehowy Boga upoważnionymi do wykonania w Jego imieniu pewnego dzieła, mianowicie dawania – zgodnie z Jego przykazaniem – świadectwa o Jezusie Chrystusie i powiadamiania ludzi, iż Jehowa jest prawdziwym i wszechmocnym Bogiem. Z radością więc obieramy i przyjmujemy imię, które Pan Bóg wypowiedział swymi ustami, i pragniemy, by nas znano pod tym imieniem i nazywano nim, a mianowicie: Świadkowie Jehowy[308] oraz rezolucja: Przestroga od Jehowy (pełny tekst rezolucji wydrukowano w broszurze Królestwo – nadzieja świata, którą wręczano duchownym, politykom i biznesmenom)[309].

Zgromadzenie 1930 edytuj

 • Polska: W konwencji w Warszawie, która odbyła się w dniach 7–9 czerwca 1930 roku w sali przy ul. Nowy Zjazd 1, uczestniczyło ponad 300 osób, a ochrzczono 52. Obecni byli delegaci z całej Polski oraz zagraniczni przedstawiciele Towarzystwa Strażnica (m.in. Łabuszewski z Berlina oraz Martin Harbeck z Biura Europejskiego w Szwajcarii). W programie konwencji była również prowadzona działalność kaznodziejska na terenie Warszawy, w której uczestniczyło 142 głosicieli[310].
 • Świat: Zgromadzenia m.in. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i w innych miastach świata (np. w Lipsku).

Zgromadzenie 1929 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia m.in. w Ameryce Północnej i innych miastach świata (m.in. w Lens i Lipsku).

Zgromadzenie 1928 edytuj

 • Polska: Na niewielkich zgromadzeniach było obecnych około 300 wyznawców.
 • Świat: Kongres międzynarodowy w Detroit w Stanach Zjednoczonych (30 lipca–6 sierpnia), program transmitowany przez 107 radiostacji. Zgromadzenia także w innych miastach świata (m.in. 10 i 11 listopada w Gdańsku).
 • Publikacje: Rząd.
 • Rezolucja: Deklaracja przeciw Szatanowi, a za Jehową.

Zgromadzenie 1927 edytuj

 • Świat: Zgromadzenie międzynarodowe w Toronto, program transmitowały 53 stacje radiowe. Pozostałe zgromadzenia w Glasgow, Berlinie oraz w innych miastach Ameryki Północnej i Europy.
 • Rezolucja: Wolność dla ludzi (opublikowana w broszurze pod tym samym tytułem).
 
Książka Wyzwolenie – wydanie ogłoszono na zgromadzeniu w 1926 roku

Zgromadzenie 1926 edytuj

 • Polska: Na dwóch konwencjach zebrało się 2706 osób.
 • Świat: Zgromadzenia w Londynie (Alexandra Palace oraz Royal Albert Hall) z udziałem prezesa Towarzystwa Strażnica, pozostałe zgromadzenia: Magdeburg (Niemcy), Bazylea (Szwajcaria).
 • Publikacje: Wyzwolenie.
 • Rezolucja: Świadectwo dla władców świata (opublikowana w nakładzie 50 mln egz. w traktacie o tym samym tytule).

Zgromadzenie 1925 edytuj

 • Polska: Kilka zgromadzeń, m.in. 15 i 16 sierpnia w Andrychowie (około 250 obecnych).
 • Świat: Zgromadzenie w Indianapolis oraz w Pinerolo we Włoszech, Örebro w Szwecji, Magdeburgu w Niemczech oraz w innych miastach świata.
 • Publikacje: Powrót naszego Pana.
 • Rezolucja: Poselstwo nadziei (opublikowana w formie traktatu w nakładzie 50 mln egz.).

Zgromadzenie 1924 edytuj

 • Polska: 16 konwencji (zjazdów)[311], m.in. w lipcu w Łodzi (200 obecnych); 17 sierpnia w Woli Batorskiej koło Krakowa (około 100 obecnych); w Chrzanowie-Kątach (200 obecnych); 1–3 listopada w Jaworznie–Borach (około 350 obecnych).
 • Świat: Zgromadzenie (20–27 lipca) w Columbus (stan Ohio, Stany Zjednoczone) oraz w innych miastach świata.
 • Rezolucja: Oskarżenie duchowieństwa (opublikowana w traktacie w nakładzie 50 mln egz.).

Zgromadzenie 1923 edytuj

 • Świat: Zgromadzenie (18–26 sierpnia; 30 tysięcy obecnych) w Los Angeles. Zgromadzenia odbyły się również w Pasadenie (30 sierpnia) oraz w Kanadzie (31 marca w Winnipeg, 5 sierpnia w Winnipeg około 7000 obecnych), Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji i innych państwach świata[312].
 • Rezolucja: Ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijan (opublikowana w traktacie).

Zgromadzenie 1922 edytuj

 • Polska: Kilka zgromadzeń (108 osób ochrzczono)[313].
 • Świat: Zgromadzenie (5–13 września) w Cedar Point w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych, 18 tys. obecnych. W piątek 8 września, J.F. Rutherford wygłosił przemówienie „Przybliżyło się królestwo niebieskie”. Kongresowi temu towarzyszyły wszędzie widoczne litery: ADV. W trakcie przemówienia Rutherforda, gdy dwukrotnie powtórzył „rozgłaszajcie” rozwinięto hasło: „Rozgłaszajcie wieść o Królu i jego Królestwie” (ADV to pierwsze litery słowa „advertise” – „rozgłaszajcie”)[314]. Program tego kongresu został sfilmowany[315]. Zgromadzenia odbyły się one też w Australii oraz w Lipsku, Filadelfii, Wiedniu, Klagenfurcie, Grazu i innych miastach. W jeden dzień zgromadzenia obecni uczestniczyli w grupowym świadczeniu od domu do domu, rozpowszechniając ok. 10 tys. książek.
 • Rezolucja: Wezwanie do przywódców świata (opublikowana jako traktat).

Zgromadzenie 1921 edytuj

 • Polska: W październiku w Krakowie zorganizowano pierwszy kongres w Polsce[21]. 30 października–2 listopada pierwszy Walny Zjazd (500 obecnych; 14 osób ochrzczono)[313].
 • Świat: Zgromadzenie w Nowym Jorku, Winnipeg w Kanadzie i innych miastach świata.
 • Rezolucja: Petycja, do uczestników międzynarodowej Konferencji Waszyngtońskiej (w sprawie ograniczenia zbrojeń).

Zgromadzenie 1920 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech (m.in. 18–21 lipca w Gdańsku), Francji, Szwajcarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych (San Francisco)[316].

Zgromadzenie 1919 edytuj

 
Joseph F. Rutterford przemawia podczas zgromadzenia w Cedar Point (wrzesień 1919)
 • Świat: Zgromadzenie w Cedar Point w Stanach Zjednoczonych (1–8 września, 7 tys. obecnych, 300 ochrzczonych). J.F. Rutherford oświadczył: Misją chrześcijanina na ziemi (...) jest głoszenie orędzia o sprawiedliwym Królestwie Pana, które zapewni błogosławieństwa całemu wzdychającemu stworzeniu[317][299]. Kongresy także m.in. w Los Angeles (4 maja, Clune’s Auditorium, 3500 słuchaczy, dla około 600 zabrakło miejsc, dlatego 5 maja zorganizowano dodatkowe zgromadzenie dla 1500 osób) w Pittsburghu, Paryżu, Lipsku, w kilku miastach Kanady, na Barbadosie oraz w innych miastach świata.
 • Publikacje: Nowe czasopismo „Złoty Wiek” (obecnie „Przebudźcie się!”)[318].

Zgromadzenie 1918 edytuj

 • Świat: Ponad 40 zgromadzeń m.in. w Los Angeles, w Cleveland (1200 obecnych, a ochrzczono 42), w Milwaukee, w Pittsburghu oraz w Kanadzie.
 • Wykład publiczny: Świat się skończył – miliony ludzi z obecnie żyjących mogą nigdy nie umrzeć.
 • Rezolucja: Petycja do rządu Stanów Zjednoczonych.

Zgromadzenie 1917 edytuj

 • Świat: 6, 7 stycznia w Carnegie Hall w Pittsburghu, pierwsza konwencja po śmierci C.T. Russella, połączona z walnym zgromadzeniem akcjonariuszy i wyborami Zarządu. Uczestniczyło w niej około 1500 osób[319]. Zgromadzenie w Bostonie oraz w innych miastach Ameryki Północnej (m.in. w Tacomie[320]) i Europy.

Zgromadzenie 1916 edytuj

 • Świat: Zgromadzenie w Niagara Falls oraz w Ameryce Północnej (Trasa konwencyjna Charlesa T. Russella: styczeń–październik 1916)[n] i Europie.

Zgromadzenie 1915 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia w Ameryce Północnej (Trasa konwencyjna Charlesa T. Russella: sierpień–grudzień 1915)[o] i Europie (m.in. 23 maja w Szczecinie).

Zgromadzenie 1914 edytuj

Zgromadzenie 1913 edytuj

Zgromadzenie Badaczy Pisma Świętego, Springfield, 13–20 lipca 1913 (ponad 2000 obecnych)
 • Świat: Konwencje Generalne: Pertle Springs (Warrensburg), Hot Springs, Los Angeles, San Francisco, Madison, Springfield, Asheville, Toronto (Kanada), Londyn (Anglia), Glasgow (Szkocja). Zgromadzenia m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, na Jamajce i w Niemczech. W czerwcu w Kansas City jednodniowy kongres rozpoczął ich serię w Ameryce Północnej. Grupa 240 Badaczy Pisma Świętego przez miesiąc przemierzała wynajętym pociągiem Stany Zjednoczone i Kanadę, rozpoczynając drugą serię kongresów na trasie podróży transkontynentalnej (m.in. Perle Springs (Missouri), Hot Springs (Arkansas), Los Angeles, San Francisco, Kalifornia, Madison (Wisconsin), Springfield (Massachusetts), Asheville (Karolina Północna) i Toronto)[322].
 • Rezolucja: przyjęto rezolucję dotyczącą korzystania z filmów i stereoskopowych przezroczy w ewangelizacji[323].
 
Konwencja Badaczy Pisma Świętego z udziałem C.T. Russella, Denain (Francja), 1912

Zgromadzenie 1912 edytuj

 • Świat: Pięciodniowe zgromadzenia m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Między innymi na konwencji w Waszyngtonie (7–14 lipca) przez głosowanie odrzucono naukę o literalnym „jeziorze piekielnego ognia”.

Zgromadzenie 1911 edytuj

 • Świat: Pierwsza seria kongresów na trasie podróży transkontynentalnej: Indianapolis, St. Louis, Kansas City, Wichita, Pueblo, Colorado Springs, Denver, Salt Lake City, Los Angeles, Pasadena, Santa Cruz, San Francisco, Oakland, Sacramento, Portland, Tacoma, Seattle, Victoria, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Duluth i Huron oraz Toronto. Zgromadzenia m.in. w Stanach Zjednoczonych (m.in. 1–11 września Mountain Lake Park, blisko 6000 uczestników), w Kristianii (Norwegia), w Barmen-Elberfeld, Lipsku i Dreźnie (Niemcy) oraz w Zurychu (Szwajcaria).

Zgromadzenie 1910 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia w Ameryce Północnej i Europie. W Stanach Zjednoczonych m.in. siedmiodniowa konwencja w Jamestown w Celeron Auditorium nad jeziorem Chautauqua gdzie C.T. Russell wygłosił przemówienie zatytułowane „Cena Federacji Kościołów” do licznego grona duchownych protestanckich oraz zorganizował specjalne zebranie ponad 500 starszych, diakonów i pielgrzymów[324].

Zgromadzenie 1909 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia w Ameryce Północnej i Europie.

Zgromadzenie 1908 edytuj

 
Chrzest na 10-dniowej konwencji w Put-in-Bay, do którego przystąpiły 363 osoby (wrzesień 1908)

Zgromadzenie 1907 edytuj

 • Świat: Zgromadzenie m.in. w Niagara Falls w Stanach Zjednoczonych oraz w Dreźnie w Niemczech.

Zgromadzenie 1906 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia w Ameryce Północnej i Europie.

Zgromadzenie 1905 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w Kingston na Jamajce, w Kristianii w Norwegii, w Barmen-Elberfeld w Niemczech.

Zgromadzenie 1904 edytuj

 • Świat: Delegaci udający się na zjazd w Saint Louis (stan Missouri) skorzystali ze zniżek kolejowych związanych ze zorganizowaną w tym mieście wystawą światową. Zgromadzenia w Ameryce Północnej i Europie (m.in. w Barmen-Elberfeld).

Zgromadzenie 1900 edytuj

 • Świat: Trzy Walne Zgromadzenia (m.in. Chicago z udziałem ok. 250 osób; Filadelfia), w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odbyło się dodatkowo 13 zgromadzeń lokalnych.

Zgromadzenie 1899 edytuj

 • Świat: Zgromadzenia m.in. w Stanach Zjednoczonych (Saint Louis: 250 osób, 25 zostało ochrzczonych), Kanadzie i na Jamajce.

Zgromadzenie 1893 edytuj

 
Grupa uczestników Pierwszej Konwencji Generalnej, sierpień 1893 Chicago
 • Świat: Od 20 do 24 sierpnia odbyła się Pierwsza Konwencja Generalna w Chicago w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych, na którym obecnych było 360 osób ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a 70 ochrzczono. Zgromadzenia odbyły się też m.in. w Kanadzie i na Jamajce. Program obejmował specjalne sesje dla kolporterów podczas których omawiano metody głoszenia oraz dzielono się przeżyciami ze służby i praktycznymi radami.

Zgromadzenie 1892 edytuj

Zgromadzenie 1891 edytuj

 • Świat: Pierwsze oficjalnie zapowiedziane zgromadzenie, które odbyło się pod koniec lutego w Toronto (700 obecnych)[328] oraz kolejne (19–25 kwietnia) w Allegheny z okazji dorocznego święta upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa[329].
 • Publikacje: 3 tom Wykładów Pisma Świętego pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje.

Zgromadzenie 1889 edytuj

 • Świat: Konwencja w Allegheny (po raz pierwszy sporządzono sprawozdanie: 225 obecnych, 22 zostało ochrzczonych)[330].

Zgromadzenie 1886 edytuj

 • Świat: Pierwsze trzydniowe „walne zgromadzenie” (Pittsburgh, Stany Zjednoczone) zorganizowane w okresie Pamiątki przypadającej na 18 kwietnia. Równocześnie w „Strażnicy” wystosowano zachętę do udziału w tym zgromadzeniu[331].

Zgromadzenia obwodowe edytuj

 
Zgromadzenie obwodowe w Sali Zgromadzeń w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu (2010)

Oprócz kongresów regionalnych i międzynarodowych każdy obwód (ok. 20 zborów, do 2500 obecnych) spotyka się dwa razy w roku na jednodniowych zgromadzeniach obwodowych w cyklu jesienno-wiosennym. Zgromadzenia te zaczęto organizować w roku 1938. Nazywano je wówczas zgromadzeniami strefowymi[332].

Przebieg zgromadzeń obwodowych jest podobny do większych kongresów choć ich program nie zawiera materiałów filmowych. Podawane są na nich rady biblijne i zachęty – w formie wykładów, dyskusji, sympozjów, scenek, pokazów, lokalnych doświadczeń głosicieli i wywiadów z poszczególnymi osobami. W programie uwzględnia się miejscowe potrzeby oraz udziela się rad, dotyczących danej grupy zborów (obwodu). W jednym z nich udział bierze przedstawiciel Biura Oddziału. W trakcie zgromadzenia obwodowego odbywa się również chrzest nowych członków (przez całkowite zanurzenie)[333][3].

W latach 1987–2014 (w Polsce od 1990 roku) odbywały się jednodniowe zgromadzenia specjalne. Przebieg i liczebność była podobna jak w zgromadzeniu obwodowym. W zgromadzeniu brał udział przedstawiciel Biura Oddziału.

Na każde zgromadzenie przygotowuje się główną myśl przewodnią powiązany z myślą przewodnią kongresu regionalnego. Jest nią wybrany werset biblijny. Program ustala Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Od września 2014 roku każdego roku odbywają się dwa jednodniowe zgromadzenia obwodowe (zamiast jednodniowego zgromadzenia specjalnego i dwudniowego zgromadzenia obwodowego)[1]. W Polsce co roku organizuje się ponad 250 zgromadzeń obwodowych[7].

W marcu 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zadecydowało o odwołaniu wszystkich zaplanowanych zgromadzeń z osobistym udziałem obecnych. Nagrany wcześniej program z poszczególnych Biur Oddziału został udostępniony w formie elektronicznej. W marcu 2021 roku Świadkowie Jehowy przygotowali nową stronę internetową do transmisji na żywo programu zgromadzeń obwodowych (z udziałem nadzorcy obwodu) – JW Stream–Studio. Poszczególne punkty programu były przestawiane „na żywo” z mieszkań[334]. W związku z pandemią COVID-19 od 9 marca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku również organizowanie zgromadzeń obwodowych w obiektach (w tym w Salach Zgromadzeń) z osobistym udziałem obecnych zostało wstrzymane[335].

Lista zgromadzeń obwodowych jednodniowych (od 2014) edytuj

Rok Zgromadzenie obwodowe (z udziałem nadzorcy obwodu) – myśl przewodnia Zgromadzenie obwodowe (z udziałem przedstawiciela Biura Oddziału) – myśl przewodnia
2024/2025
2023/2024 'Wyczekujmy Jehowy'! (Psalm 130:6)[336] Zaznawajmy odpoczynku Bożego! (Hebrajczyków 4:11)[337]
2022/2023 Zjednoczona rodzina Jehowy (Efezjan 4:3)[338] Przyjaciele pokoju (Łukasza 10:6)[339]
2021/2022[p] Okazujmy wiarę! (Jana 14:1)[340] Wzmacniajmy swoją wiarę! (Hbr 10:39)[341]
2020/2021[q] Raduj serce Jehowy! (Przysłów 27:11)[342] Cieszcie się ze względu na Jehowę (Psalm 32:11)[343]
2019/2020[r] Miłość buduje (1 Koryntian 8:1)[344] Kochaj Jehowę całym swoim sercem (Powtórzonego Prawa 13:3)[345]
2018/2019 Bądź śmiały! (Hebrajczyków 10:35)[346] Bądź silny! (Jozuego 1:9)[347]
2017/2018 Nie poddawaj się i czyń co szlachetne![348] Nie poddawaj się i spełniaj prawo Chrystusowe![349]
2016/2017 Umacniajmy swą wiarę w Jehowę! (Hbr 11:6) Pielęgnujmy miłość do Jehowy! (Mt 22:37)
2015/2016 Naśladujmy Jehowę! (Ef 5:1) „Naśladujcie ich wiarę” (Hbr 13:7)
2014/2015 Stale szukajmy prawości Jehowy! (Mt 6:33) ‛Szukaj pokoju i do niego dąż’ (1P 3:11)

Lista zgromadzeń obwodowych i specjalnych odbywających się w Polsce (1990–2014) edytuj

Rok Zgromadzenie obwodowe /myśl przewodnia Zgromadzenie specjalne /myśl przewodnia
2013/14 Słowo Boże jest pożyteczne do nauczania (2 Tym. 3:16) Słowo Boże oddziałuje z mocą (Hebr. 4:12)
2012/13 Strzeż swego umysłu (Mat 22:37) Strzeż swego sumienia (1 Tym. 1:19)
2011/12 Niech będzie uświęcone imię Boże (Mt 6:9) Niech się dzieje wola Boża (Mt 6:10)
2010/11 Nie jesteście częścią świata (Jn 15:19) Schroń się u Jehowy (Ps 118:8, 9)
2009/10 Strzeżmy swego usposobienia duchowego (Rz 8:5; Jud 17-19) Pozostały czas jest skrócony (1 Kor 7:29)
2008/09 Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12:21) Stale bacz na usługiwanie, (...) aby je spełnić (Kol 4:17)
2007/08 Wszystko czyńcie ku chwale Bożej (1 Kor 10:31) My jesteśmy gliną, a Jehowa jest naszym Garncarzem (Iz 64:8)
2006/07 Gromadźcie sobie skarby w niebie (Mt 6:19, 20) Pilnie zajmujmy się słowem (Dz 18:5)
2005/06 Przyodziejcie się w nową osobowość (Kol 3:10) Zachowuj prostolinijne oko (Mt 6:22)
2004/05 Kieruj się mądrością z góry (Jk 3:17) Zwracajcie uwagę na to, jak słuchacie (Łk 8:18)
2003/04 Radujcie się w nadziei. W ucisku bądźcie wytrwali (Rz 12:12) Służmy Jehowie niepodzielnym sercem (1 Krn 28:9)
2002/03 Ufaj Jehowie i czyń dobrze (Ps 37:3) Bądź bogaty w szlachetne uczynki (1 Tm 6:18)
2001/02 Boga się bójcie i dajcie mu chwałę (Ap 14:7) Podporządkujcie się Bogu – przeciwstawcie się Diabłu (Jk 4:7)
2000/01 Miłuj Boga, a nie to, co na świecie (1J 2:15-17) Pod względem zdolności rozumienia stańcie się dorośli (1 Kor 14:20)
1999/00 Dla własnego dobra chodźmy drogami Bożymi (Ps 128:1) Badanie głębokich spraw Bożych (1 Kor 2:10)
1998/99 Zachowuj przykazania Boże i żyj (Prz 4:4) Okazujmy docenianie dla stołu Jehowy (Iz 65:14; 1 Kor 10:21)
1997/98 Miejcie wyraźnie w pamięci dzień Jehowy (2P 3:12) Czyńmy wszystko przez wzgląd na dobrą nowinę (1 Kor 9:23)
1996/97 Doświadczajcie większego szczęścia przez dawanie (Dz 20:35) Bądźcie wyuczeni przez Jehowę (Jn 6:45)
1995/96 Słuchajcie Słowa Bożego i uczcie się wprowadzać je w czyn (Pwt 31:12, 13) Wykwalifikowani jako słudzy dobrej nowiny (2 Kor 3:5)
1994/95 Czuwajcie, stójcie niewzruszenie, umacniajcie się (1 Kor 16:13) Bezustannie dawajmy świadectwo prawdzie (1 Kor 11:1)
1993/94 Stale szukajcie wpierw Królestwa (Mt 6:33) Ściśle naśladujmy naszego Wielkiego Wzorodawcę (Mt 19:27–29)
1992/93 Odnośmy pożytek z uznawania i wprowadzania w czyn Słowa Bożego (2 Tm 3:16, 17) Żyjmy sprawiedliwie, zachowując trzeźwość umysłu (Tt 2:12)
1991/92 Nośmy własny ciężar odpowiedzialności (Ga 6:5) Wysilajmy się w spełnianiu woli Bożej (Ef 6:6; 1 Tym 4:10)
1990/91 Czuwajcie i zachowujcie trzeźwą rozwagę (1 Tes 5:6) Stańcie się świętymi w całym swoim sprawowaniu (1 Pi 1:15)
1990 Pilnie czuwajcie nad tym, jak chodzicie (Ef 5:15, 16)

Inne okolicznościowe zgromadzenia edytuj

Świadkowie Jehowy organizują również okazjonalne zgromadzenia, np. z okazji otwarcia, rozbudowy Biura Oddziału, wizyty przedstawiciela Biura Głównego, otwarcia Sal Zgromadzeń, rozdania dyplomów absolwentom, misjonarzom Szkoły Gilead, zakończenia Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, Zgromadzenia Statutowego i innych szczególnych okazji. Niektóre z nich są transmitowane do Sal Zgromadzeń i Sal Królestwa[350][351].

Świadkowie Jehowy urządzają kongresy również na stadionach sportowych (na zdjęciu: zgromadzeni na stadionie w Portugalii, 2007)
Kongres okręgowy – Saloniki, Grecja (2008)

Uwagi edytuj

 1. Od roku 2014 nastąpiła zmiana nazwy kongres okręgowy (zgromadzenie okręgowe) na kongres regionalny.
 2. W roku 2014 wprowadzono prezentacje wizualne. Podczas programu kongresu w roku 2015 przedstawiono w sumie 80 filmów i prezentacji.
 3. Chrzest udzielany jest jedynie wcześniej przygotowanym osobom, które potrafią zrozumieć jego znaczenie. Chrztu przez całkowite zanurzenie dokonują upoważnieni przedstawiciele zboru zazwyczaj w specjalnych basenach. Przyjęcie chrztu poprzedzone jest okresem biblijnych szkoleń na podstawie publikacji Świadków Jehowy. Po ich zakończeniu starsi zboru, upewniają się, czy osoba zdecydowana przyjąć chrzest zrozumiała podstawowe nauki biblijne oraz czy dostosowała do nich swoje życie. Przed uroczystością chrztu, który odbywa się w przerwie programu kongresu lub zgromadzenia obwodowego, wygłaszane jest okolicznościowe przemówienie na jego temat (zob. Czy mam oddać życie Bogu i zostać ochrzczony? w: Czego nas uczy Biblia?; Czy jesteś gotowy, żeby przyjąć chrzest? w: Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny).
 4. Co roku udostępniany jest oficjalny serwis internetowy poświęcony kongresom międzynarodowym (lub specjalnym) Świadków Jehowy – JW Event (dostępna w 60 językach), a od 2019 roku również bezpłatna aplikacja JW Event.
 5. Program kongresu w 2022 roku odpowiedział na pytania: Jak mieć pokojowe relacje z Bogiem?, Jak mieć pokojowe relacje z innymi?, Jak zachowywać pokój mimo prób i złych warunków na świecie?, Jak zachowywać pokój już wiecznie?
 6. Program kongresu w 2021 roku odpowiedział na pytania: Czym jest wiara?, Co nam daje wiara?, Jak możemy wzmacniać swoją wiarę?
 7. Zaplanowane miejsca kongresów specjalnych w 2020 (Czechy: Praga; Dominikana: Santo Domingo; Finlandia: Helsinki (delegacja z Polski); Nigeria: Abudża; Nikaragua: Managua; Paragwaj: Asunción; Szwajcaria: Zurych; Togo: Lomé) będą (jeżeli sytuacja na to pozwoli) lokalizacjami kongresów specjalnych zaplanowanych na rok 2024 (źródło). W Malawi i Mozambiku program kongresu nadały stacje radiowe i telewizyjne (źródło).
 8. Program kongresu w 2020 roku skierował uwagę na: 1. Powody do radości, 2. Pielęgnowanie prawdziwej radości, 3. Zachowanie radości mimo prób, 4. Okazywanie radości, którą daje służba dla Jehowy Boga.
 9. Od roku 2016 nastąpiła zmiana nazwy przedstawienie na film (zob. Program kongresu 2016, CO-pgm16-P).
 10. Od roku 2014 nastąpiła zmiana nazwy wykład publiczny na publiczny wykład biblijny (zob. Program kongresu 2014, CO-pgm14-P [online] [dostęp 2014-05-06] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05].).
 11. Od roku 2012 nastąpiła zmiana nazwy dramat na przedstawienie (Program kongresu 2012, CO-pgm12-P).
 12. W dniach 16–19 lipca 2009 roku niektóre punkty programu kongresu międzynarodowego w Poznaniu były transmitowane na pozostałe kongresy odbywające się w Polsce. Kongres rozpoczął się w piątek po południu i trwał do niedzieli (w sumie 3 sesje przedpołudniowe i 4 popołudniowe). Pozostałe kongresy odbyły się w dniach 24–26 lipca (3 dni).
 13. Od roku 1973 na kongresach odbywają się tylko sesje przedpołudniowe i popołudniowe, bez wieczornych.
 14. Trasa konwencyjna Charlesa T. Russella, styczeń–październik 1916: 2.01 Nowy Jork (New York City Tempel), 16.01 Louisville, 6.02 Nowy Jork (New York City Tempel), 13.02 Charleston, 20.02 Atlanta, 5.04 Nowy Jork (New York City Tempel), 19.03 Brandford, 26.03 Roanoke, 2.04 Nowy Jork (New York City Tempel), 9.04 Trenton, 7.05 Lowell, 14.05 Dayton, 28.05 Chicago, 29.05 Toledo (zgromadzenie polskojęzycznych Badaczy Pisma Świętego), 4.06 Nowy Jork (New York City Tempel), 11.06 Indianapolis, 2.07 Nowy Jork (New York City Tempel), 9.07 Sioux City, 18.07 Nowy Jork (New York City Tempel), 6.08 Nowy Jork (New York City Tempel), 13.08 Cleveland, 3.09 Denver, 10.09 Los Angeles, 17.09 Seattle, 22.09 St. Paul, 24.09 Milwaukee, 1.09 Nowy Jork (New York City Tempel), 8.10 Dayton, 11.10 Brooklyn (Nowy Jork), 15.10 Providence, 15.10 Fall River, 17.10 London (Ontario), 18.10 Kalamazoo, 19.10 Kansas City, 21.10 Dallas, 23.10 Galveston, 23.10 Houston, 24.10 San Antonio, 29.10 San Diego.
 15. Trasa konwencyjna Charlesa T. Russella, sierpień–grudzień 1915: 1.08. Springfield, 8.08. Syracuse, 12–15.08 Portland, 16.08 St. John, 17.08 – Halifax, 18.08 Kentville, 19.08 Truro, 22.08 Columbus, 22.08 Newark, 23.08 Wheeling, 24.08 Steubenville, 25.08 Crooksville, 29.08 Albany, 5–12.09 Hershey, 26.09 Providence, 3.09 Nowy Jork (New York City Tempel), 16–17.10 Detroit, 17.10 Adrian, 18.10 Bay City, 19.10 Erie, 23.10 Chicago, 24.10 Des Moines, 25.10 Dubuque, 26.10 Rockford, 27.10 Davenport, 28.10 Parsons, 29.10 Joplin, 30.10 Web City, 31.10 St. Louis, 7.11 Nowy Jork (New York City Tempel), 14.11 Utica, 21.11 Montreal, 22.11 Watertown, 24.11 Orilla, 25.11 Gat, 26.11 Port Huron, 27.11 Pontiac, 28.11 Grand Rapids, 28.11 Jackson, 29.11 Jamestown, 5.11 Mt. Vernon, 5.12 Nowy Jork (New York City Tempel), 12.12 St. Louis, 19.12 Reading, 19.12 Harrisburg, 20.12 Cleveland, 26.12 Waszyngton, 26.12 Baltimore, 27.12 Danville, 28.12 Winston-Salem, 29.12 Ashville, 30.12 Knoxville, 31.12 Birmingham.
 16. W związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze zdecydowało o odwołaniu wszystkich zgromadzeń obwodowych 2021/2022, a program zgromadzenia jest udostępniony w formie elektronicznej oraz w JW Stream–Studio.
 17. W związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zadecydowało o odwołaniu wszystkich zaplanowanych zgromadzeń. Nagrany program z poszczególnych Biur Oddziału został udostępniony w formie elektronicznej oraz w JW Stream–Studio.
 18. W związku z pandemią COVID-19 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zadecydowało o odwołaniu od 9 marca 2020 roku wszystkich zaplanowanych zgromadzeń z osobistym udziałem obecnych. Nagrany program został udostępniony w formie elektronicznej.

Przypisy edytuj

 1. a b Dlaczego przychodzimy na zgromadzenia?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy, Watch Tower Bible and Tract Society, 2018.
 2. a b Birmingham Times, Kongres Świadków Jehowy w Sosnowcu. Do stolicy Zagłębia przyjechały tysiące ludzi [online], eska.pl, 7 lipca 2023 [dostęp 2023-07-29].
 3. a b Słownik pojęć. Kongres regionalny [online], jw.org, 2023.
 4. a b Watchtower, Lojalność myślą przewodnią kongresów Świadków Jehowy w 2016 roku [online], jw.org, 2016 [dostęp 2016-05-14].
 5. Watchtower, Wydawnictwa kongresowe [online], jw.org [dostęp 2015-06-02].
 6. Watchtower, Nasze coroczne kongresy [online], jw.org [dostęp 2022-05-02].
  *Watchtower, Jak wyglądają kongresy Świadków Jehowy? [online], jw.org [dostęp 2022-05-02].
 7. a b Emisje radiowe Świadków Jehowy w zakresie FM [online], tulublin.pl, 22 marca 2023.
 8. Adrian Gąbka, Emisje Świadków Jehowy w zakresie FM [online], wirtualnemedia.pl, 20 marca 2023.
 9. Sprawozdanie Komitetu Nauczania za rok 2017 [online], jw.org, lipiec 2018 [dostęp 2022-08-21].
 10. a b Watchtower, 75. rocznica pierwszego dużego kongresu międzynarodowego [online], jw.org, 2 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-04].
 11. Watchtower, Przekaż darowiznę na rzecz Świadków Jehowy [online], jw.org.
 12. Watchtower, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 października 1946, s. 294 (ang.).
 13. Zgromadzenia — dowód, że jesteśmy braćmi, [w:] Watchtower, Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 256, ISBN 83-903551-0-8.
 14. a b Watchtower, Niezapomniany kongres [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 15. Watchtower, Zobaczył, że w kafeterii króluje miłość, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2015, s. 31, 32, ISSN 1234-1150.
 16. a b Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 4/2023 [online], jw.org, 26 maja 2023 [dostęp 2023-07-28].
 17. a b Kongres w roku 2020 – pierwszy ogólnoświatowy kongres wirtualny [online], jw.org, 3 września 2020.
 18. a b c Watchtower, Kongres w radiu i telewizji [online], jw.org, 2 sierpnia 2020 [dostęp 2021-08-02].
 19. a b c Watchtower, Silni dzięki wierze! Kongres Świadków Jehowy w roku 2021: ‛Silni dzięki wierze!’ [online], jw.org [dostęp 2021-04-06].
  *Watchtower, Kongres Świadków Jehowy w roku 2021: Silni dzięki wierze! [online], jw.org [dostęp 2021-05-03].
 20. a b Watchtower, Kongres Świadków Jehowy w roku 2022: ‛Dążmy do pokoju!’ [online], jw.org [dostęp 2022-06-27].
 21. a b c Koniec kongresów Świadków Jehowy w Sosnowcu [online], tvs.pl, 21 sierpnia 2023.
 22. Watchtower, Jahresbericht 1924, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 stycznia 1925, s. 27 (niem.).
 23. Watchtower, Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów. Opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990 [online], jw.org, 1990, s. 9–12.
 24. Dzieli nas język, ale łączy miłość, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watch Tower Bible and Tract Society, 1 lipca 2007, s. 7–10.
 25. a b Watchtower, Sprawozdanie za czerwiec, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, październik 2007, s. 4, ISSN 1234-4559.
 26. a b Watchtower, Sprawozdanie za czerwiec, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, październik 2008, s. 3, ISSN 1234-4559.
 27. Watchtower, Ciekawe osiągnięcia w służbie, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, styczeń 2014, s. 4.
 28. Watchtower, Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, grudzień 2015, s. 4, ISSN 1234-4559.
 29. a b Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Warszawa (Polska) [online], jw.org, 15 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-23].
 30. a b Watchtower, Kongresy Świadków Jehowy w roku 2013 [online], jw.org, 20 maja 2013 [dostęp 2014-10-24].
 31. Watchtower, Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego „Pokarm we właściwym czasie” [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
  *Watchtower, JW Broadcasting – February 2015 [online], jw.org, luty 2015 [dostęp 2015-02-10] (ang.).
 32. Nasze wyjątkowe kongresy [online], jwevent.org, 4 września 2023.
 33. Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 6/2023 [online], jw.org, 25 sierpnia 2023.
 34. Dobra nowina według Jezusa. Odcinek 1: Prawdziwe światło świata — zwiastun [online], jw.org, 2024.
 35. Zapraszamy na kongres Świadków Jehowy w roku 2024: „Głośmy dobrą nowinę!” [online], jw.org, 2024.
 36. Kongresy w roku 2023 pod hasłem: „,Okazujcie cierpliwość’!” już się zaczęły [online], JW.ORG, 15 maja 2023 [dostęp 2023-05-16].
 37. „Nie opóźni się!” [online], jw.org, 10 kwietnia 2023.
 38. a b Watchtower, Dawid czekał na Jehowę [online], jw.org [dostęp 2023-07-29].
 39. a b „Zdaj się na Jehowę” [online], jw.org, 10 kwietnia 2023.
 40. „Zdaj się na Jehowę” — zwiastun [online], jw.org, 10 kwietnia 2023.
 41. Zapraszamy na kongres Świadków Jehowy w roku 2023: „‚Okazujcie cierpliwość’!” [online], jw.org, 10 kwietnia 2023.
 42. Program kongresu w roku 2023 [online], jw.org, 10 kwietnia 2023.
 43. „Okazujcie cierpliwość”! Kongres Świadków Jehowy w roku 2023 [online], jw.org, 10 kwietnia 2023.
 44. Watchtower, Kongres Świadków Jehowy w roku 2022: ‛Dążmy do pokoju!’ [online], jw.org [dostęp 2022-06-27].
 45. a b Watchtower, Dzięki audiodeskrypcji niewidomi i niedowidzący odnoszą więcej korzyści z programu kongresów [online], jw.org, 26 stycznia 2022 [dostęp 2022-02-04].
 46. Watchtower, Kongres Świadków Jehowy w roku 2022: ‛Dążmy do pokoju!’ [online], jw.org [dostęp 2022-05-02].
  *Watchtower, Program kongresu w roku 2022 pod hasłem „‛Dążmy do pokoju’!” [online], jw.org [dostęp 2022-05-02].
  *"Dążmy do pokoju!" - wyjątkowe ogólnoświatowe wydarzenie również w Polsce [online], roztocze.net.pl, 18 lipca 2022 [dostęp 2022-07-18].
  *Kongres Świadków Jehowy w tym roku w formule online. Nie spotkamy ich tym razem w Sosnowcu [online], dabrowagornicza.naszemiasto.pl, 20 lipca 2022 [dostęp 2022-07-20].
 47. Aktualizacja 12. Braterska miłość w obliczu tragicznych wydarzeń na Ukrainie. „Nawet wojna nie powstrzyma dzieła pozyskiwania uczniów” [online], jw.org [dostęp 2022-08-15].
 48. Watchtower, Trwały pokój — nareszcie! [online], jw.org [dostęp 2022-05-02].
 49. a b Watchtower, Jakub — człowiek, który kochał pokój [online], jw.org [dostęp 2022-07-04].
 50. a b Watchtower, Jehowa prowadzi nas „drogą pokoju” [online], jw.org [dostęp 2022-05-02].
 51. Watchtower, Kenneth Cook: Publiczny wykład biblijny: Przyjaźń z Bogiem — czy jest możliwa? [online], jw.org, 8 sierpnia 2022 [dostęp 2022-08-13].
 52. Piotr Nowak, Lublin: Nie będzie modlitwy na stadionie i gremialnego chrzczenia nowych wiernych. Świadkowie Jehowy przenoszą się do sieci [online], kurierlubelski.pl, 8 lipca 2021.
 53. Watchtower, Kongres w roku 2021 „Silni dzięki wierze!” (polski j. migowy) [online], jw.org [dostęp 2021-06-30].
 54. Watchtower, 2021 Powerful by Faith! Convention (Audio Descriptions) [online], jw.org [dostęp 2021-06-30] (ang.).
 55. Kongres Świadków Jehowy “Silni dzięki wierze”! Największe zgromadzenie on-line w Polsce. 2021 [online], tulublin.pl, 6 lipca 2021.
  *Radio Opole, Coroczny Kongres Świadków Jehowy w tym roku odbędzie się online [online], radio.opole.pl, 14 lipca 2021.
 56. Watchtower, Oczami wiary [online], jw.org [dostęp 2021-05-03].
 57. a b Watchtower, Noe – posłuszny dzięki wierze [online], jw.org [dostęp 2021-06-29].
 58. a b Watchtower, Daniel: Historia wielkiej wiary [online], jw.org [dostęp 2021-08-17].
 59. Watchtower, William Turner: Publiczny wykład biblijny: „Wierzcie w dobrą nowinę” [online], jw.org [dostęp 2022-01-17].
  *Watchtower, Kongres Świadków Jehowy w roku 2021: ‛Silni dzięki wierze!’. Program [online], jw.org [dostęp 2021-04-01].
 60. Kongres w Lublinie przeniesiony do sieci [online], roztocze.net.pl, 22 maja 2020.
  *Odwołano doroczny kongres Świadków Jehowy w Lubinie [online], 24legnica.pl, 17 sierpnia 2020.
  *Joanna Urbańska-Jaworska, Świadkowie Jehowy przez koronawirusa przenieśli wielkie kongresy ze stadionów do sieci. Ale chrzest można przyjąć [online], wroclaw.wyborcza.pl, 16 sierpnia 2020.
 61. a b c Kongres 2020 „‛Zawsze się radujcie’!” [online], jw.org, 6 lipca 2020.
 62. Watchtower, Kongres w roku 2020 pod hasłem „‛Zawsze się radujcie!’” (polski j. migowy) [online], jw.org [dostęp 2021-06-30].
 63. Tłumaczenie programu kongresu regionalnego w 2020 roku [online], jw.org, 14 lipca 2020.
  *Audio Descriptions: 2020 “Always Rejoice”! Convention [online], jw.org, 14 lipca 2020 (ang.).
 64. Produkcja materiałów filmowych na kongres regionalny w 2020 roku [online], jw.org, 15 sierpnia 2020.
  *Watchtower, Kongres 2020 – tłumacze sprostali wyzwaniu [online], jw.org, 4 września 2020 [dostęp 2020-09-09].
 65. Watchtower, Radość, która trwa wiecznie [online], jw.org [dostęp 2020-05-04].
 66. a b Watchtower, Jehowa napełnił ich radością [online], jw.org [dostęp 2020-05-04].
 67. a b Watchtower, Nehemiasz: ‛Radość od Jehowy jest waszą siłą’ (część I) [online], jw.org [dostęp 2020-05-04].
 68. a b Watchtower, Nehemiasz: ‛Radość od Jehowy jest waszą siłą’ (część II) [online], jw.org [dostęp 2020-05-04].
 69. Watchtower, Jakie bogactwo zapewnia prawdziwe szczęście? [online], jw.org.
  *Watchtower, Program kongresu w roku 2020 [online], jw.org [dostęp 2019-04-06].
  *Watchtower, Kongres Świadków Jehowy w roku 2020: ‛Zawsze się radujcie!’ [online], jw.org [dostęp 2020-05-04].
 70. Watchtower, Kongresy międzynarodowe pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” [online], jw.org, 8 września 2019 [dostęp 2020-09-28].
 71. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Buenos Aires, Argentyna [online], jw.org, 20 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-20].
 72. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Melbourne (Australia) [online], jw.org, 29 listopada 2019 [dostęp 2019-12-25].
 73. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – São Paulo (Brazylia) [online], jw.org, 19 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 74. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Kopenhaga (Dania) [online], jw.org, 26 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 75. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Guayaquil (Ekwador) [online], jw.org, 25 czerwca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 76. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Manila (Filipiny) [online], jw.org, 8 listopada 2019 [dostęp 2019-12-25].
 77. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Paryż (Francja) [online], jw.org, 8 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-23].
 78. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Ateny (Grecja) [online], jw.org, 12 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 79. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Madryt (Hiszpania) [online], jw.org, 26 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 80. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Utrecht (Holandia) [online], jw.org, 12 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-23].
 81. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Toronto (Kanada) [online], jw.org, 26 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 82. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Seul (Korea Południowa) [online], jw.org, 20 września 2019 [dostęp 2019-12-25].
 83. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Monterrey (Meksyk) [online], jw.org, 21 czerwca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 84. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Berlin (Niemcy) [online], jw.org, 25 czerwca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 85. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Johannesburg (RPA) [online], jw.org, 16 września 2019 [dostęp 2019-12-25].
 86. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Lizbona (Portugalia) [online], jw.org, 5 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 87. Watchtower, Relacje z kongresów międzynarodowych pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” w roku 2019. Atlanta, Stany Zjednoczone [online], jw.org, 29 maja 2019 [dostęp 2019-08-23].
 88. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Houston (Stany Zjednoczone) (angielski) [online], jw.org, 19 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 89. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Houston (Stany Zjednoczone) (hiszpański) [online], jw.org, 30 sierpnia 2019 [dostęp 2019-12-25].
 90. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Miami (Stany Zjednoczone) (angielski) [online], jw.org, 12 lipca 2019 [dostęp 2019-08-23].
 91. Watchtower, Relacje z kongresów międzynarodowych pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” w roku 2019. Miami, Stany Zjednoczone (hiszpański) [online], jw.org, 29 maja 2019 [dostęp 2019-08-23].
 92. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Phoenix (Stany Zjednoczone) [online], jw.org, 23 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-16].
 93. Watchtower, Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” – Saint Louis (Stany Zjednoczone) [online], jw.org, 23 sierpnia 2019 [dostęp 2019-12-25].
 94. a b Watchtower, Jehowa okazywał lojalną miłość [online], jw.org [dostęp 2019-08-08].
 95. a b Watchtower, Historia Jozjasza – kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (część I) [online], jw.org [dostęp 2019-08-08].
 96. a b Watchtower, Historia Jozjasza – kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (część II) [online], jw.org [dostęp 2019-08-08].
 97. Watchtower, Miłość, która nie zawodzi [online], jw.org [dostęp 2019-08-08].
 98. Watchtower, „Miłość nigdy nie zawodzi”! Kongres Świadków Jehowy w roku 2019 [online], jw.org [dostęp 2019-05-16].
  *Watchtower, Kongres 2019 [online], jw.org [dostęp 2019-08-08].
 99. RNS Press Release Service, Mercedes-Benz Stadium to host 2019 international convention of Jehovah’s Witnesses [online], religionnews.com, 14 maja 2019 [dostęp 2019-05-16] (ang.).
 100. Watchtower, Pierwszy w historii kongres specjalny w Tbilisi [online], jw.org, 22 listopada 2018 [dostęp 2018-11-27].
 101. Watchtower, Kongres specjalny w Peru [online], jw.org, 29 stycznia 2019 [dostęp 2019-04-14].
 102. Watchtower, Pierwszy kongres specjalny w Sri Lance [online], jw.org, 10 grudnia 2018 [dostęp 2018-12-27].
 103. * Watchtower, Kongres specjalny na Ukrainie w roku 2018 [online], jw.org, 31 marca 2020 [dostęp 2020-03-31].
  *Watchtower, Kongresy specjalne 2018 [online], jw2018.org, 10 września 2017 [dostęp 2017-09-10] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-21].
 104. Watchtower, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata [online], jw.org, 13 sierpnia 2018.
 105. a b Watchtower, Historia Jonasza – opowieść o odwadze i miłosierdziu [online], jw.org [dostęp 2019-05-10].
 106. a b Watchtower, Bądź odważny i silny i działaj”! [online], jw.org [dostęp 2019-05-10].
 107. Watchtower, Dodaj mi odwagi [online], jw.org [dostęp 2019-05-10].
 108. Watchtower, Kongres w roku 2019 pod hasłem „,Miłość nigdy nie zawodzi’!” [online], jw.org [dostęp 2019-05-10].
 109. Watchtower, Kongresy specjalne 2017 [online], jw2017.org, 1 października 2016 [dostęp 2017-10-01] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-29].
 110. a b Watchtower, Jehowa wybawia swoich sług [online], jw.org [dostęp 2017-08-27].
 111. a b Watchtower, Pamiętaj o żonie Lota [online], jw.org, 2 maja 2017.
 112. Watchtower, Uczmmy się z Biblii [online], jw.org [dostęp 2017-08-27].
 113. Program kongresu w roku 2017 [online], jw.org [dostęp 2017-03-16].
 114. a b Rozpoczynają się kongresy Świadków Jehowy [online], jw.org [dostęp 2017-05-24].
 115. Świadkowie Jehowy przygotowują się do najważniejszych wydarzeń roku 2017 [online] [dostęp 2017-04-17].
 116. Watchtower, Specjalny kongres w Portoryko [online], jw.org, 25 sierpnia 2017 [dostęp 2017-08-29].
 117. Watchtower, Zgromadzenia specjalne 2016 [online], jw2016.org; kopia na web.archive.org, 2015 [dostęp 2015-09-30] [zarchiwizowane z adresu 2017-03-22].
 118. a b c Watchtower, „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem”; cześć I [online], jw.org, 2016 [dostęp 2016-05-21].
 119. a b c Watchtower, „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem”; cześć II [online], jw.org, 2016 [dostęp 2016-05-21].
 120. Watchtower, Jehowo, (...) w tobie pokładam ufność [online], jw.org, 2016 [dostęp 2016-05-21].
 121. a b Watchtower, Nadzieja co do tego, czego nie widzimy [online], jw.org, 2016 [dostęp 2016-05-21].
 122. Kto jest po stronie Jehowy? [online], jw.org [dostęp 2017-07-04].
 123. Watchtower, Kampania zapraszania na kongres, „Chrześcijańskie życie i służba”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2016, s. 8, ISSN 2380-3487.
 124. Watchtower, Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, maj 2015, s. 8, ISSN 1234-4559.
 125. Watchtower, Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, grudzień 2015, s. 4, ISSN 1234-4559.
 126. 2015 Special Convention Gent, Belgium [online], conventionbelgium.be [zarchiwizowane z adresu 2015-02-15] (ang.). (zarchiwizowane).
 127. Pozdrowienia ze specjalnego kongresu w Bułgarii [online], jw.org, 19 września 2016 [dostęp 2016-09-19].
 128. Croatia Special Convention Hospitality Committee, Special Convention of Jehovah’s Witnesses in Zagreb, Croatia, 2015 [online], zagreb2015.org [zarchiwizowane z adresu 2016-02-07] (ang.). (zarchiwizowane).
 129. Watchtower, JW Broadcasting – maj 2015 [online], jw.org, 4 maja 2015.
 130. 2015 Medellín Special Conventtion, 2015 Medellín Special Conventtion [online], aemedellin2015.com [zarchiwizowane z adresu 2015-11-26] (ang.). (zarchiwizowane).
 131. Malta 2015 – wielki kongres na małej wyspie [online], jw.org [dostęp 2016-08-09].
 132. 2015 Thailand Special Convention of Jehovah’s Witnesses [online], thailand2015.org [zarchiwizowane z adresu 2015-12-22] (ang.).(zarchiwizowane).
 133. Watchtower, Wróć do Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2015.
 134. Watchtower, Jezus – droga, prawda, życie, Watchtower, 2015.
 135. Watchtower, Zostań przyjacielem Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2015.
 136. Watchtower, Czym jest prawdziwa miłość?, Towarzystwo Strażnica, 2015.
 137. Watchtower, Po to na świat przyszedłem, Towarzystwo Strażnica, 2015.
 138. Watchtower, Interaktywny program z miejscem na notatki. „Naśladujmy Jezusa!” Kongres Świadków Jehowy 2015, Towarzystwo Strażnica, 2015 [dostęp 2015-12-19] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04].
 139. Watchtower, Zaproszenie na ucztę duchową, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2015, s. 4, ISSN 1234-4559.
 140. Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, grudzień 2014, s. 8.
 141. Watchtower, Kongres międzynarodowy w Ekwadorze [online], jw.org, lipiec 2015 [dostęp 2015-07-30].
  *Watchtower, Sprawozdanie z Ekwadoru i Chile [online], jw.org, listopad 2015 [dostęp 2015-11-15].
 142. Watchtower, Relacja z kongresu międzynarodowego: Świadkowie Jehowy na Stadionie Olimpijskim w Grecji [online], jw.org, 4 listopada 2014 [dostęp 2014-11-14].
 143. Watchtower, Relacja z kongresu międzynarodowego: Świadkowie ogłaszają wydanie Biblii na World Cup Stadium w Seulu [online], jw.org, 12 grudnia 2014 [dostęp 2015-02-13].
 144. Watchtower, Central Europe Branch Report [online], jw.org [dostęp 2015-05-19] (ang.).
 145. Watchtower, Atlanta serdecznie wita Świadków Jehowy [online], jw.org, 10 lutego 2015 [dostęp 2015-02-12].
 146. Watchtower, Relacja z kongresu międzynarodowego: historyczne kongresy Świadków na stadionie MetLife [online], jw.org, 25 września 2014 [dostęp 2014-10-03].
 147. Watchtower, Sprawozdanie z Zimbabwe [online], jw.org, 29 czerwca 2015 [dostęp 2015-06-29].
  *Watchtower, Rok po historycznym zgromadzeniu międzynarodowym Świadkowie w Zimbabwe organizują kongresy pod hasłem „Naśladujmy Jezusa!” [online], jw.org, 10 sierpnia 2015 [dostęp 2015-08-18].
 148. Watchtower, Świadkowie Jehowy rozpoczynają serię kongresów międzynarodowych [online], jw.org, 4 czerwca 2014 [dostęp 2014-06-10].
  *Watchtower, Rozpoczyna się seria międzynarodowych kongresów Świadków Jehowy [online], jw.org, 2014 [dostęp 2014-05-27].
 149. Watchtower, Czym jest Królestwo Boże [online], jw.org.
 150. Watchtower, Pomoc do studium Słowa Bożego [online] [dostęp 2017-09-25].
 151. Watchtower, Poznaj Słowo Boże [online] [dostęp 2017-09-25] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-25].
 152. Watchtower, Twoja rodzina może być szczęśliwa [online], jw.org.
 153. Watchtower, Ucz swoje dzieci [online], jw.org.
 154. Watchtower, Królestwo Boże panuje! [online], jw.org.
 155. Watchtower, Te słowa (...) mają być w twoim sercu [online], jw.org.
 156. Watchtower, Nie zawiodło ani jedno słowo [online], jw.org, 2014.
 157. Watchtower, Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem [online], jw.org, 2014.
 158. Watchtower, Szukajmy najpierw Królestwa Bożego! [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 159. Watchtower, Specjalne zaproszenie, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2015, s. 4, ISSN 1234-4559.
 160. Chcielibyśmy, żeby to trwało wiecznie [online], jw.org [dostęp 2015-11-05].
 161. Watchtower, Czy warto interesować się Biblią? [online], jw.org.
 162. Watchtower, Co przyniesie przyszłość? [online], jw.org.
 163. Watchtower, Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie? [online], jw.org.
 164. Watchtower, Kto naprawdę rządzi światem? [online], jw.org.
 165. Watchtower, Czy cierpienia kiedyś się skończą? [online], jw.org.
 166. Watchtower, Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy [online], jw.org.
 167. Watchtower, Naśladujmy ich wiarę! [online], jw.org.
 168. Watchtower, Uczę się z Biblii [online], jw.org.
 169. Watchtower, Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? [online], jw.org.
 170. Watchtower, Powrót syna marnotrawnego [online], jw.org.
 171. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe fragmentów Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 172. Watchtower, Prawda, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIV, Towarzystwo Strażnica, 1 maja 2013, s. 16, ISSN 1234-1150.
 173. Watchtower, Rozpoczynają się kongresy Świadków Jehowy pod hasłem ‛Słowo Boże jest prawdą!’ [online], jw.org, 2013 [dostęp 2014-10-24].
 174. Watchtower, Specjalny kongres w Irlandii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 175. Watchtower, Specjalny kongres w Izraelu [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 176. Watchtower, Specjalne kongresy Świadków Jehowy w siedmiu krajach [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 177. Watchtower, Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org.
 178. Watchtower, Bóg ma dla nas dobrą nowinę! [online], jw.org.
 179. a b Watchtower, ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’ [online], jw.org.
 180. Watchtower, Zostań przyjacielem Jehowy. Bądź posłuszny i szczęśliwy [online], jw.org.
 181. Watchtower, Czym jest prawdziwa miłość? [online], jw.org.
 182. a b Zaproszenie na kongres okręgowy w roku 2012, CO-sf12-P, wyd. Wachtturm, Selters/Ts., Germany.
 183. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe fragmentów Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 184. Kongres Świadków Jehowy – program 2012, CO-pgm12-P, wyd. Wachtturm, Selters/Ts., Germany.
 185. ‛Rzeczy dawniejsze nie przyjdą do serca’, „Przebudźcie się!”, Watchtower, maj 2012, s. 32, ISSN 1234-1169.
 186. Zgromadzenia okręgowe – dobitne świadectwo na rzecz prawdy, „Nasza Służba Królestwa”, Strażnica-Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, kwiecień 2012, s. 6, ISSN 1234-4559.
 187. Ciekawe osiągnięcia w służbie, „Nasza Służba Królestwa”, Strażnica-Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, listopad 2011, s. 4, ISSN 1234-4559.
 188. Watchtower, Świadkowie Jehowy – historia żywej wiary, część 2: Niech zajaśnieje światło [online], jw.org.
 189. Watchtower, Słuchaj Boga i żyj wiecznie [online], jw.org.
 190. Pomagaj ludziom słuchać Boga, „Nasza Służba Królestwa”, Strażnica-Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, lipiec 2012, s. 4, ISSN 1234-4559.
 191. Watchtower, Słuchaj Boga [online], jw.org.
 192. Watchtower, Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi, tom 1 [online], jw.org.
 193. Watchtower, Te słowa (...) mają być w twoim sercu [online], jw.org.
  *Te słowa (...) mają być w twoim sercu, „Nasza Służba Królestwa”, sierpień 2015, s. 4, ISSN 1234-4559.
 194. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe fragmentów Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 195. Czy ludzie zniszczą Ziemię?, „Strażnica Zwiastująca Królestwa”, Watchtower, 1 czerwca 2011, s. 32, ISSN 1234-1150.
  *Czy ludzie zniszczą Ziemię?, „Przebudźcie się!”, Watchtower, maj 2011, s. 32.
 196. Ciekawe osiągnięcia w służbie, „Nasza Służba Królestwa”, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, kwiecień 2010, s. 8, ISSN 1234-4559.
 197. Raport o kongresach Świadków Jehowy w 2010 [zarchiwizowany] [online], jw-media.org [zarchiwizowane z adresu 2012-08-05] (ang.).
 198. Watchtower, Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga [online], jw.org.
 199. Watchtower, Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć [online], jw.org.
 200. Watchtower, Czy życie zostało stworzone? [online], jw.org.
 201. Watchtower, Świadkowie Jehowy – historia żywej wiary, część 1: Z ciemności ku światłu [online], jw.org.
 202. Watchtower, Śpiewajmy Jehowie – pieśni wokalne cz. 2 [online], jw.org.
 203. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe fragmentów Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 204. „Trwaj przy Jehowie!”. Kongresy Świadków Jehowy, „Przebudźcie się!”, Watchtower, czerwiec 2010, s. 32, ISSN 1234-1169.
 205. Zgromadzenia okręgowe w roku 2009, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 1 marca 2009, s. 31, ISSN 1234-1150.
 206. Rocznik Świadków Jehowy 2011, Watchtower, 2011, s. 12–17.
 207. ‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’ [online], jw.org.
 208. Śpiewajmy Jehowie [online], jw.org.
 209. Śpiewajmy Jehowie – pieśni wokalne cz. 1 [online], jw.org.
 210. Jakie orędzie zawiera Biblia? [online], jw.org.
 211. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe fragmentów Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 212. Jak przeżyć koniec świata?, „Przebudźcie się!”, Watchtower, maj 2009, s. 32, ISSN 1234-1169.
 213. Watchtower, Sprawozdanie za lipiec, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, listopad 2008, s. 3, ISSN 1234-4559.
 214. Witnesses begin series of “Guided by God’s Spirit” conventions [online], jw.media.org; kopia na web.archive.org, 23 maja 2008 [zarchiwizowane z adresu 2011-11-13] (ang.).
 215. Watchtower, Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi, tom 2 [online], jw.org.
 216. Watchtower, Trwajcie w miłości Bożej [online], jw.org.
 217. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe Biblii [online], jw.org.
 218. Watchtower, Sprawozdanie za lipiec, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, listopad 2007, s. 4, ISSN 1234-4559.
 219. Witnesses begin series of “Follow the Christ!” conventions [online], jw.media.org; kopia na web.archive.org, 31 maja 2008 [zarchiwizowane z adresu 2011-11-13] (ang.).
 220. Bądź moim naśladowcą [online], jw.org.
 221. Watchtower, Adaptacje dźwiękowe Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 222. Stale pamiętaj o dniu Jehowy [online], jw.org [dostęp 2014-04-26].
 223. Dzieli nas język, ale łączy miłość, „Strażnica Zwiastująca Królestwa Jehowy”, Watchtower, 1 lipca 2007, s. 7–10.
 224. Watchtower, Sprawozdanie za lipiec, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, listopad 2005, s. 4, ISSN 1234-4559.
 225. Czy znajdziesz się wśród milionów obecnych?, „Przebudźcie się!”, Watchtower, czerwiec 2006, s. 32, ISSN 1234-1169.
 226. Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org.
 227. Kres wszelkich cierpień już bliski! [online], jw.org.
 228. Czuwajcie! [online], jw.org.
 229. Rocznik 2004, Watchtower, s. 3, 4.
 230. ‛Zobacz tę dobrą ziemię’ [online], jw.org.
 231. Ucz się od Wielkiego Nauczyciela [online], jw.org.
 232. Serdecznie zapraszamy na zgromadzenie okręgowe pod hasłem „Gorliwi głosiciele Królestwa”, „Przebudźcie się!”, 8 czerwca 2002, s. 32.
 233. Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu [online], jw.org.
 234. Zbliż się do Jehowy [online], jw.org.
 235. Młodzi – jak pokierujecie swym życiem? [online], jw.org.
 236. Przyjdź na wykład publiczny „Kto uczy prawdy wszystkie narody?”, „Przebudźcie się!”, 22 maja 2001, s. 32.
 237. Watchtower, Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości [online], jw.org.
 238. Watchtower, Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej [online], jw.org.
 239. Watchtower, Czy masz nieśmiertelnego ducha? [online], jw.org.
 240. Watchtower, Prowadź szczęśliwe życie rodzinne [online], jw.org.
 241. Watchtower, Szanuj władzę Jehowy [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
  *Szanuj władzę Jehowy (video) [online], jw.org [dostęp 2017-10-16].
 242. Przyjdź na wykład publiczny „Dlaczego powinniśmy bacznie zważać na zdumiewające dzieła Boże”, „Przebudźcie się!”, 22 maja 2000, s. 32.
 243. Watchtower, Możesz być przyjacielem Boga! [online], jw.org.
 244. Watchtower, Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości – tom I [online], jw.org.
 245. Watchtower, Cała społeczność naszych braci [online], jw.org.
 246. Watchtower, Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (audio) [online], jw.org.
  *Watchtower, Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (film) [online], jw.org.
 247. Wiadomości teokratyczne, „Nasza Służba Królestwa”, Watchtower, marzec 2000, s. 7.
 248. Watchtower, Ceńmy nasze dziedzictwo duchowe [online], jw.org.
 249. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2000 [online], s. 6–8.
 250. Watchtower, Rodziny, pielęgnujcie zwyczaj codziennego czytania Biblii [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 251. Watchtower, Zachowuj prostolinijne oko [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 252. Watchtower, Dlaczego należy uznawać porządek teokratyczny? [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 253. Czy przybędziesz?, „Przebudźcie się!”, Watchtower, 22 maja 1996, s. 32, ISSN 1234-1169.
 254. a b Watchtower, Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym [online], jw.org, 1994 [dostęp 2015-11-04].
 255. Watchtower, Czy ten świat ocaleje? [online]
 256. Watchtower, Pociecha dla przygnębionych [online].
 257. Watchtower, Prowadź szczęśliwe życie rodzinne [online].
 258. Watchtower, Kto naprawdę rządzi światem? [online]
 259. Watchtower, Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy? [online]
 260. Watchtower, Gorliwe spełnianie woli Bożej [online], jw.org.
 261. Watchtower, Czynić to, co słuszne w oczach Jehowy [online], jw.org.
 262. Bóg nie zapomni „miłości, jaką okazaliście dla imienia jego”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 1 stycznia 1993, s. 26–30, ISSN 1234-1150.
 263. The Warsaw Voice”, 19.08.1990.
  *Świadkowie Jehowy w Europie Wschodniej, „Przebudźcie się!”, Watchtower, 8 lutego 1991, s. 8–13, ISSN 1234-1169.
 264. Watchtower, Gorliwe spełnianie woli Bożej [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 265. Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów. Opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990 [online], s. 9–12.
 266. a b Sprawiedliwość Boża powodem do radości!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 1 marca 1989, s. 25–29, ISSN 1234-1150.
 267. Wnikliwe poznawanie Pism, Watchtower.
 268. Watchtower, Naznaczeni do ocalenia [online], jw.org.
 269. Watchtower, Sądy Jehowy nad urągającymi prawu [online], jw.org.
 270. Watchtower, Jehowa wyzwala tych, którzy wzywają Jego imienia [online], jw.org [dostęp 2017-07-04].
 271. a b c Watchtower, Oto wszystko nowym czynię [online], jw.org.
 272. Watchtower, Zachowanie przy życiu w czasie głodu [online], jw.org.
 273. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Watchtower.
 274. Kwestia sporna co do Królestwa znajduje poparcie na całej ziemi, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, lipiec 1983, s. 9–21.
 275. Mój zbiór opowieści biblijnych, Watchtower.
 276. Ogólnoświatowa rodzina spotyka się na zgromadzeniach okręgowych pod hasłem „Świętej Służby”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, maj 1977, s. 19–21.
 277. Evening Chronice, 8 lipca 1976.
  *Press-Gazetta, Green Bay, 10 lipca 1976.
 278. Rozgłaszanie dobrej nowiny po całej ziemi, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, 1978, s. 15.
 279. Watchtower, Zachowaj niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy [online], jw.org.
 280. Sprawozdanie ze zgromadzenia „Peace on Earth” International Assembly of Jehovah’s Witnesses (3 sprawozdania ze zgromadzenia międzynarodowego „Pokój na ziemi”).
 281. Przebudźcie się!” 8.09.1967; 8.11.1967.
 282. Watchtower, Ciekawe migawki z kongresu międzynarodowego w roku 1963 [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].
 283. Dookoła świata ze Zgromadzeniem pod hasłem „Wiecznotrwała dobra nowina”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1963, s. 7–12.
 284. Sprawozdania ze zgromadzeń „Wiecznotrwała dobra nowina – dookoła świata” (1963).
 285. Drugie biada — oddziały konnicy, [w:] Wspaniały finał Objawienia bliski! [online], s. 152.
 286. Jak chrześcijaństwo zawiodło całą ludzkość? [online], strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2021-01-27] (ang.).
 287. Watchtower, Our History [online], jw2017.org, 1 października 2016 [dostęp 2017-11-16] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-29] (ang.).
 288. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” 1 grudnia 1962, s. 711 (ang.).
 289. Rocznik Świadków Jehowy 2008 [online], 2008, s. 111.
  *Watchtower, JW Broadcasting – lipiec 2016 [online], jw.org, 4 lipca 2016.
 290. Watchtower, 165,829 Attend!, „Report of the New World Society Assembly of Jehovah’s Witnesess”, Towarzystwo Strażnica, 28 lipca 1953, s. 65 (ang.).
  * Plakat zapowiadający kongres [online] [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 291. a b c The New World Society in Action [online], jw.org [dostęp 2015-09-03] (ang.).
 292. Watchtower, Resolution, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 15 sierpnia 1950, s. 257 (ang.).
 293. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 1994 [online], s. 219.
 294. District Assemblies in Other Countries, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 grudnia 1948, s. 366 (ang.).
 295. Rocznica wyzwolenia Auschwitz. Świadkowie Jehowy z Krakowa przypominają o prześladowaniach [online], krknews.pl, 27 stycznia 2024.
 296. a b Polska gości Świadków Jehowy, „Przebudźcie się!”, 8 stycznia 1990, s. 21.
 297. Watchtower, Ciało Kierownicze dba o jedność — część 1 [online], jw.org, 2022 [dostęp 2022-09-05].
 298. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, 1 kwietnia 1943, s. 98 (ang.).
 299. a b c Watchtower, 100 lat głoszenia o Królestwie [online], jw.org, 1 lutego 2023 [dostęp 2023-02-23].
 300. Rocznik Świadków Jehowy 1944, s. 81, 82, 194–196 (ang.)..
 301. Moje życie w organizacji Jehowy kierowanej duchem świętym, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, grudzień 1988, s. 19–23.
 302. „The Sunday Pictorial” 7 września 1941.
 303. Bóg był dla mnie miłosierny, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXI, Watchtower, 1 lipca 2008, s. 26–29, ISSN 1234-1150.
 304. Dziękuję Jehowie, służąc Mu pełnoczasowo, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXIX, Watchtower, 1 maja 2000, s. 24–28, ISSN 1234-1150.
 305. Próby wiary w Słowacji, „Przebudźcie się!”, Watch Tower Bible and Tract Society, 22 grudnia 2002, s. 20, ISSN 1234-1169.
 306. Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 73.
 307. Mapa miast zjazdów na świecie 1931 [zarchiwizowane 2017-08-15] (ang.).
 308. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 1995, s. 82, ISBN 83-903551-0-8.
  *Międzynarodowe zgromadzenie Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica (Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone) (1931) [online] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-15] (ang.).
  *Nazwa, która nas określa [online], jw.org.
  *Już od 90 lat z dumą nosimy nazwę „Świadkowie Jehowy” [online], jw.org, 23 lipca 2021.
 309. Już od 90 lat z dumą nosimy nazwę „Świadkowie Jehowy” [online], jw.org, 23 lipca 2021.
 310. Oral history interview with Jan Otrebski, [w:] Holocaust Encyclopedia, United States Holocaust Memorial Museum [dostęp 2022-02-22].
 311. Watchtower, Jahresbericht 1924, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 stycznia 1925, s. 27 (niem.).
 312. 1923 — sto lat temu, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, październik 2023, s. 2.
 313. a b Rocznik Świadków Jehowy 1994, Towarzystwo Strażnica, 1994, s. 181.
 314. Watchtower, Minęło 100 lat od historycznego zgromadzenia w Cedar Point. Nowa wystawa o tym przełomowym wydarzeniu [online], jw.org, 6 października 2022 [dostęp 2022-10-14].
  *Watchtower, Z jeszcze większą niż dotąd gorliwością i miłością w sercach, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVIII, Towarzystwo Strażnica, maj 2017, s. 31, 32, ISSN 1234-1150.
  *Watchtower, 1922 — sto lat temu, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, październik 2022, s. 2, ISSN 1234-1150.
 315. Watchtower, Poszukujemy filmu ze zgromadzenia w Cedar Point [online], jw.org, 11 kwietnia 2022 [dostęp 2022-04-19].
 316. Watchtower, 1920 – sto lat temu, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, październik 2020, s. 2–5.
 317. Rozgłaszajcie wieść o Królu i Królestwie! (1919-1941), [w:] Watchtower, Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 76, ISBN 83-903551-0-8.
 318. Watchtower, Komu powierzono dzieło, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVII, Towarzystwo Strażnica, maj 2016, s. 29, ISSN 1234-1150.
 319. Konwencja w Pittsburghu (reprint R-6033, The Watch Tower, 15 stycznia 1917), „Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa”, 1/2017, Wydawnictwo Straż, marzec 2017, s. 22, 23, ISSN 0984-9467 [dostęp 2018-03-03] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-03].
 320. Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 172–176.
 321. Rocznik Świadków Jehowy 2014, Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 171.
 322. Rocznik Świadków Jehowy 2013, Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 176, 177.
 323. Królestwo Boże panuje!, Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 68–77.
 324. Fredrick Zydek, Charles Taze Russell – jego życie i czasy. Człowiek, Millennium i posłannictwo, Białogard: Wydawnictwo „Straż”, 2016, s. 307, ISBN 978-83-935132-6-0.
 325. Watchtower, Bogate życie w służbie dla Jehowy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXII, Towarzystwo Strażnica, 1 listopada 2001, s. 20.
 326. „Sprawiał, że trochę rzucałam się w oczy”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 lutego 2012, s. 31, 32, ISSN 1234-1150.
 327. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego [online], s. 255.
  *Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki''. (Na podstawie ''Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975''), s. 10.
 328. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego [online], s. 406.
 329. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego [online], s. 254.
 330. Królestwo Boże panuje!, Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 178.
 331. Watchtower, Szczególnie wyjątkowa pora, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 15 lutego 2015, s. 31, ISSN 1234-1150.
  *Narodziny Królestwa w niebie, [w:] Watchtower, Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 29.
 332. Watchtower, Cenna pomoc dla chrześcijańskich sług Bożych, „Nasza Służba Królestwa”, LIII, Towarzystwo Strażnica, sierpień 2010, s. 1, ISSN 1234-4559.
  *Dokąd mnie zaprowadziła służba pełnoczasowa, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXV, Watch Tower Bible and Tract Society, 15 kwietnia 2014, s. 13.
 333. Słownik pojęć. Zgromadzenie obwodowe [online], jw.org, 2023.
 334. Rusza JW Stream–Studio [online], jw.org, 1 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-08].
 335. Watchtower, Wznowienie zgromadzeń obwodowych i szkoleń teokratycznych z osobistym udziałem obecnych [online], jw.org, 28 lutego 2023 [dostęp 2023-03-07].
 336. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu — 2023-2024 [online], JW.ORG [dostęp 2023-07-04] (pol.).
 337. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału — 2023-2024 [online], JW.ORG [dostęp 2023-07-04] (pol.).
 338. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu – 2022-2023 [online], jw.org, 1 lipca 2022.
 339. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału – 2022-2023 [online], jw.org, 1 lipca 2022.
 340. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu – 2021-2022 [online], jw.org, 2021.
 341. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału – 2021-2022 [online], jw.org, 2021.
 342. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu – 2020-2021 [online], jw.org, 2020.
 343. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału – 2020-2021 [online], jw.org, 2020.
 344. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu – 2019-2020 [online], jw.org, 2019.
 345. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału – 2019-2020 [online], jw.org, 2019.
 346. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu – 2018-2019 [online], jw.org, 2018.
 347. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału – 2018-2019 [online], jw.org, 2018.
 348. Program zgromadzenia obwodowego z nadzorcą obwodu – 2017-2018 [online], jw.org, 2017.
 349. Program zgromadzenia obwodowego z przedstawicielem Biura Oddziału – 2017-2018 [online], jw.org, 2017.
 350. Watchtower, Programy i wydarzenia [online], jw.org [dostęp 2022-12-25].
 351. Watchtower, Transmisja, która obiegła świat [online], jw.org [dostęp 2015-12-19].

Linki zewnętrzne edytuj