Otwórz menu główne

Salomon Luria

uczony żydowski, rabin
Ten artykuł dotyczy Salomona Lurii, polskiego rabina. Zobacz też: Izaak Luria, żydowski uczony, uważany za twórcę nowożytnej Kabały.

Salomon ben Jechiel Luria (hebr. שלמה לוריא), zwany Maharszalem (skrót od Morenu ha-Raw Rabi Szlomo Luria czyli „Naszym Nauczycielem Salomonem Lurią”, a niekiedy także Rabim Salomonem z Litwy (ur. 1510 w Brześciu Litewskim[1], zm. 7 listopada 1573[2][3] w Lublinie) – rabin aszkenazyjski, znawca i komentator halachy i Talmudu, kabalista.

Salomon ben Jechiel Luria
שלמה לוריא
Lata życia 1510 - 1573
Rabin Brześcia Litewskiego
Naczelny rabin Wołynia
Rabin Lublina
Okres urzędowania od 1555
do ?
Rektor jesziwy w Lublinie
Okres urzędowania od 1567
do ?
Macewa Salomona Lurii z XIX wieku

ŻyciorysEdytuj

Pochodził z rodziny wywodzącej się z Alzacji. Był synem Jankiela Lurii, rabina, talmudysty ze Słucka, potomkiem Salomona Jicchakiego i kuzynem Mojżesza Issrlesa. Pierwsze nauki Luria pobierał w Poznaniu, u swojego dziadka, rabina Izaaka Klauberga. Następnie uczył się w Lublinie u Szaloma Szachny, a później w jesziwie w Ostrogu u rabina Kalmana Haberkastena, którego córkę, Lipkę, później poślubił.

Początkowo był rabinem Brześcia Litewskiego, po czym został powołany na przełożonego jesziwy w Ostrogu. Był naczelnym rabinem Wołynia. W 1555 został naczelnym rabinem Lublina, a w 1567 król Zygmunt II August nadał mu tytuł rektora tamtejszej jesziwy. Jego uczniami byli m.in. Eliasz Baal Szem z Chełma oraz Joszua Falk Kohen.

Pochowany został na kirkucie lubelskim.

Na jego cześć została nazwana największa i główna synagoga lubelskiej gminy żydowskiej, wchodząca w skład kompleksu synagogalnego na Podzamczu.


DziełaEdytuj

  • Jam szel Szlomo (ים של שלמה; Morze Salomona) – najważniejsza acz niedokończona praca Lurii, traktująca o zawiłościach Talmudu i będąca szczegółową wykładnią wskazań halachicznych
  • Chochmat Szlomo (חכמת שלמה; Mądrość Salomona) – glosa i komentarze do Talmudu
  • Jeri’ot Szlomo (יריעות שלמה; Opisy Salomona, Przedstawienia Salomona) – komentarze do Tory
  • Amudej Szlomo (עמודי שלמה; Filary Salomona) – komentarze do Sefer ha-Micwot Mosze ben Jaakowa z Coucy
  • liczne responsa rabiniczne
  • poezja liturgiczna (pijutim)

PrzypisyEdytuj

  1. Borzymińska Zofia, Fijałkowski Paweł, Luria Salomon (Szlomo) ben Jechiel, w: Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, ​ISBN 83-7255-175-8​, s. 69.
  2. Tadeusz Radzik: Żydzi w Lublinie: materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. T. 2. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1995, s. 38.
  3. Solomon b. Jehiel Luria (ang.). W: Jewish Encyclopedia [on-line]. [dostęp 2015-03-12].