Składnice Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej

Składnice Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej – lista składnic Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej z obsadą personalną oficerów w marcu 1939[1][a].

Według ówczesnej nomenklatury składnica to miejsce przechowywania, konserwacji i wydawania materiałowego zaopatrzenia wojska. Każda służba zaopatrująca i każda broń specjalna posiadała własne składnice. Dzieliły się na centralne i okręgowe. Pod względem specjalistycznym wyróżniano składnice uzbrojenia, materiału intendenckiego, mundurowe sanitarne, saperskie, łączności, taborowe itp[3].

W Wojsku Polskim, obok rodzajów broni, istotną rolę odgrywały służby. Były organami wykonawczymi między innymi w zakresie zaopatrzenia, administracji, uzupełnienia oraz utrzymywania na odpowiednim poziomie środków materiałowych. Posiadały one w swojej dyspozycji między innymi składnice sprzętu i uzbrojenia[4]. Jedną z ważniejszych była służba intendentury. Jej zadaniem było zaopatrzenie wojska w żywność, umundurowanie i zakwaterowanie oraz zaopatrzenie finansowe. Na jej czele stał szef Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych podlegający ministrowi przez II wiceministra - szefa Administracji[5]. W 1927 dotychczasowe oddziały intendentury Okręgów Korpusów przemianowano w bataliony administracyjne i ich kadry. Pełniły one wszystkie czynności związane z przygotowaniem mobilizacji i jednostek polowych intendentury. Po czterech latach bataliony zlikwidowano, a ich obowiązki przejęły Składnice Materiału Intendenckiego w siedzibach Okręgów Korpusów. W latach 1929–1934 dokonano dalszych reorganizacji w zakładach intendentury i składnicach. Intendentura dysponowała dwudziestoma trzema składnicami, w których posiadano zapasy mobilizacyjne[6].

Składnice mundurowe edytuj

Składnica Mundurowa nr 1 w Warszawie
 • zarządca składnicy – mjr Kazimierz Stanisław Klimkowski
 • zarządzający magazynami I – kpt. Bartłomiej Urban
 • zarządzający magazynami II – kpt. Kazimierz LeonChndzicki
 • kierownik rachuby – kpt. Kazimierz Zbigniew Kubisz
Składnica Mundurowa nr 2 w Krakowie
 • zarządca składnicy – mjr Stanisław Edmund Zdziechowicz
 • zarządzający magazynami I – kpt. Tadeusz Stanisław Czapik
 • zarządzający magazynami II – kpt. Jan Franciszek Stefański
 • kierownik rachuby – por. int. Jan Kazimierz Orzechowski †1940 Charków[7]
Składnica Mundurowa nr 3 w Poznaniu
 • zarządca składnicy – mjr Karol Jan II Wądrzyk
 • zarządzający magazynami I – kpt. Stanisław Figaszewski
 • zarządzający magazynami II – kpt. Ignacy Poprawa
 • kierownik rachuby – kpt. Eugeniusz Ludwik Parach

Składnice materiału intendenckiego edytuj

Składnica Materiału Intendenckiego nr 1 w Warszawie

 • zarządca składnicy – mjr Eugeniusz Mayer
 • zarządzający magazynami – kpt. Stanisław Franciszek Burghart
 • kierownik referatu administracyjnego – kpt. Tomasz Maksymilian Jarosławski
 • kierownik referatu odbiorczego – kpt. Stanisław I Topolski
 • kierownik referatu materiałowego – kpt. Kazimierz. Kuidowicz
 • kierownik rachuby – por. Roman Grzybowski
 • dowódca kompanii szkolnej piekarzy – kpt. Stanisław Zarzycki
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 1
 • komendant kadry – mjr Kazimierz Alojzy Dobrostański
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Kazimierz Feliks Dynkowski
 • oficer ewidencji personalnej – kpt. Stanisław Skrzymowski
 • oficer materiałowy – kpt. Mieczysław Fengler
 • oficer ds. wyszkolenia i komendant ośrodka wyszkolenia oficerów rezerwy – kpt. Jan Płachta

Składnica Materiału Intendenckiego nr 2 w Lublinie

 • zarządca składnicy – mjr Józef Polniaszek
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 2
 • komendant kadry – kpt. Franciszek I Pawlak
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Antoni Korytyński

Składnica Materiału Intendenckiego nr 3 w Grodnie

 • zarządca składnicy – mjr Hieronim Metzger
 • kierownik rachuby – chor. Stanisław Belof
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 3
 • komendant kadry – kpt. Jan Kazimierz Porębski
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Ludwik Grabowski

Składnica Materiału Intendenckiego nr 4 w Łodzi

 • zarządca składnicy – kpt. Aleksander Makowiecki
 • kierownik rachuby – kpt. Nikodem Lissowski
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 4
 • komendant kadry – kpt. Jan Pomianowski
 • oficer mobilizacyjny – vacat
 • oficer ewidencji personalnej – kpt. Wincenty Lewandowski
 • oficer materiałowy – por. Stanisław Żochowski

Składnica Materiału Intendenckiego nr 5 w Krakowie

 • zarządca składnicy – mjr Franciszek Syrek-Janowski
 • kierownik rachuby – kpt. Stefan Ludwik Cyankiewicz
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 5
 • komendant kadry – kpt. Izydor Kotarba
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Józef Tadeusz Rybotycki
 • oficer ewidencji personalnej – kpt. Władysław Bitka
 • oficer materiałowy – kpt. Feliks Podgórski

Składnica Materiału Intendenckiego nr 6 we Lwowie

 • zarządca składnicy – kpt. Bolesław Stefan Zając
 • kierownik rachuby – kpt. Stanisław Wojciech Knebloch
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 6
 • komendant kadry – kpt. Władysław Wiktor Urbanowicz
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Władysław Alfons Drozdowski
 • oficer ewidencji personalnej – por. Marian Wiktor Samotus
 • oficer materiałowy – por. Antoni Mikosz

Składnica Materiału Intendenckiego nr 7 w Poznaniu

kadra zapasowa Służby Intendentury nr 7
 • komendant kadry – kpt. Mieczysław Franciszek Rawa
 • oficer mobilizacyjny – por. Adolf Mikołaj Rajewski
 • oficer ewidencji personalnej – kpt. Michał Petrów
 • oficer materiałowy – por. Józef Nelicki

Składnica Materiału Intendenckiego nr 8 w Toruniu

 • zarządca składnicy – mjr Leon Topolski
 • kierownik rachuby – kpt. Franciszek Danielewicz
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 8
 • komendant kadry – kpt. Antoni Kokosiński
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Alojzy Antoni Korpal
 • oficer ewidencji personalnej – kpt. Józef I Rzeczkowski
 • oficer materiałowy – vacat

Składnica Materiału Intendenckiego nr 9 w Brześciu

 • zarządca składnicy – mjr Ignacy Jan Jasiński
 • kierownik rachuby – kpt. Edward Jan Absenger
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 9
 • komendant kadry – kpt. Karol Ludwik Tatoń
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Zygmunt Jan Władysław Grabowski
 • oficer ewidencji personalnej – por. Piotr Wilczek
 • oficer materiałowy – kpt. Bolesław Balcer

Składnica Materiału Intendenckiego nr 10 w Przemyślu

 • zarządca składnicy – kpt. Edward Józef Łoziński
 • kierownik rachuby – por. Adrian Leszek Lipski
 • odkomenderowany – kpt. Kazimierz Kośmiński
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 10
 • komendant kadry – kpt. Teodor Stanisław Główka
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Roman Kazimierz Sumień
 • oficer ewidencji personalnej – chor. Franciszek Bielec
 • oficer materiałowy – kpt. Wacław I Karbowski

Składnica Materiału Intendenckiego nr 11 w Kowlu

 • zarządca składnicy – mjr Franciszek Tolpa
 • zarządzający magazynami i piekarnią w Równem – kpt. mgr Stanisław Walas
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 11
 • komendant kadry – kpt. Kazimierz Mikołajczak
 • oficer mobilizacyjny – por. Kazimierz Punzet

Składnica Materiału Intendenckiego nr 12 w Wilnie

 • zarządca składnicy – mjr Krassowski Stanisław Marian
kadra zapasowa Służby Intendentury nr 12
 • komendant kadry – kpt. Roman kiewicz Marian Franciszek
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Piotrowski Antoni Ernest

Składnica Materiału Intendenckiego nr 13 w Białymstoku

kadra zapasowa Służby Intendentury nr 13
 • komendant kadry – kpt. Karaldewicz Henryk Zenon Seweryn
 • oficer mobilizacyjny – por. Wiszniowski Stanisław

Składnica Materiału Intendenckiego nr 14 w Chełmie

 • zarządca składnicy – kpt. Sokołowski Bronisław

Składnica Materiału Intendenckiego nr 15 w Wołkowysku

 • zarządca składnicy – kpt. Sprinz Zenobiusz

Składnica Materiału Intendenckiego nr 16 w Skierniewicach

 • zarządca składnicy – kpt. Sumień Michał Franciszek

Składnica Materiału Intendenckiego nr 17 w Częstochowie

 • zarządca składnicy – kpt. Zaviśka Tadeusz Mieczysław

Składnica Materiału Intendenckiego nr 18 w Stanisławowie

 • zarządca składnicy – kpt. Junak Wincenty

Składnica Materiału Intendenckiego nr 19 w Stryju

 • zarządca składnicy – kpt. Olasz Oswald Adolf

Składnica Materiału Intendenckiego nr 20 w Gnieźnie

 • zarządca składnicy – kpt. Czarczyński Tadeusz Stefan

Składnica Materiału Intendenckiego nr 21 w Bydgoszczy

 • zarządca składnicy – kpt. Smutny Adam
 • oficer składnicy – por. Mikołajczak Jan

Składnica Materiału Intendenckiego nr 22 w Baranowiczach

 • zarządca składnicy – kpt. Zygfryd Gross

Składnica Materiału Intendenckiego nr 23 w Rzeszowie

 • zarządca składnicy – Władysław Głód

Składnica Materiału Intendenckiego nr 24 w Jarosławiu

 • zarządca składnicy – kpt. Stanisław Kawer
Składnica Materiału Intendenckiego Portu Wojennego Gdynia
 • zarządca składnicy – kpt. inż. Marian Kazimierz Dąbrowski
 • kierownik magazynów – p.o. chor. mar. Władysław Pietrzyk
W kwietniu 1939 na Helu zorganizowano ekspozyturę składnicy pod kierownictwem urzędnika Stanisława Pawłowskiego[8].

Składnice uzbrojenia edytuj

Główna Składnica Uzbrojenia nr 1 w Warszawie
 • zarządca składnicy – mjr inż. Madejski Jan
 • kierownik działu materiałowego – mjr Skawiński Ludwik Kazimierz
 • kierownik działu administracyjnego – kpt. Melech Aleksander
 • zarządzający magazynami w Warszawie – kpt. Sokolnicki Tadeusz II
filia Głównej Składnicy Uzbrojenia nr 1 w Zegrzu
Główna Składnica Uzbrojenia nr 2 w Dęblinie-Stawach
 • zarządca składnicy – mjr Rojszyk Aleksander
 • kierownik działu materiałowego – por. uzbr. Marian Poborczyk[b] †1940 Katyń[10]
 • kierownik działu administracyjnego – kpt. Paudler Emil
 • zarządzający magazynami broni – por. Zwolski Henryk
 • zarządzający magazynami amunicji – por. Marian Poborczyk
Główna Składnica Uzbrojenia nr 4 w Regnach
Składnica Uzbrojenia nr 1 w Modlinie
(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 1 w Modlinie)
 • zarządca składnicy – mjr Sankiewicz Aleksander
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. Kulbabiński Aleksander
 • oficer ewidencji personalnej i materiałowej kadry – por. uzbr. Alfred Maksymilian Trybulski[c]
 • kierownik działu materiałowego – kpt. Czapek Jerzy Kazimierz
 • kierownik działu administracyjnego – por. uzbr. Alfred Maksymilian Trybulski
 • dowódca szkolnej kompanii uzbrojenia – kpt. Święch Adam
 • dowódca plutonu – kpt. Sztark Alfons
 • dowódca plutonu – kpt. Wołodkowicz Stefan
Składnica Uzbrojenia nr 2 w Lublinie
(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 2 w Lublinie)
 • zarządca składnicy – kpt. Wójcik Józef II
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. Krzyżanowski Marian I
 • kierownik referatu administracyjnego – p.o. chor. Kulczycki Adam
Filia Składnicy Uzbrojenia nr 2 w Czerkasach
(była Filia Pomocniczej Składnicy Uzbrojenia nr 2 w Czerkasach)
 • zarządca – por. Zawalnicki Adolf
Składnica Uzbrojenia nr 3 w Grodnie
(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 3 w Grodnie)
 • zarządca składnicy – mjr Trybus Tadeusz
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – por. Krzyżak Mieczysław Sylweriusz
 • kierownik działu administracyjnego – chor. Rychlewicz Ignacy
Składnica Uzbrojenia nr 4 w Gałkówku
(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 4 w Łodzi)
 • zarządca składnicy – kpt. Piotrowski Bronisław II
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – por. Kozaczyński Marian Franciszek
Składnica Uzbrojenia nr 5 w Krakowie
(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 5 w Krakowie)
 • zarządca składnicy – mjr Władysław II Róg
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. Wołyniec Augustyn Szczepan
 • kierownik działu materiałowego – kpt. Muchnicki Stanisław Feliks
 • kierownik działu administracyjnego – kpt. Traciłowski Teodor Franciszek
 • dowódca szkolnej kompanii uzbrojenia – kpt. Tokarz Andrzej Feliks
 • dowódca plutonu – kpt. Marian Szalecki[d]
Filia Składnicy Uzbrojenia nr 5 w Kłaju
 • zarządca składnicy – por. Ilcewicz Wacław
Składnica Uzbrojenia nr 6 w Hołosku
(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 6 we Lwowie)
 • zarządca składnicy – kpt. Jakub Marian Herchenreder
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – vacat
 • kierownik działu materiałowego – kpt. Piotr Lesiński
 • kierownik działu administracyjnego – p.o. chor. Józef Nakoneczny

Składnica Uzbrojenia nr 7 w Poznaniu

(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 7 w Poznaniu)
 • zarządca składnicy – kpt. Wojtowicz Otton Adolf
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. Jursz Stanisław
 • kierownik działu materiałowego – kpt. Mielnicki Bolesław Wacław

Składnica Uzbrojenia nr 8 w Toruniu

(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 8 w Toruniu)
 • zarządca składnicy – kpt. uzbr. Antoni I Czerwiński (niemiecka niewola[12][13])
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. uzbr. Wojciech Langiewicz †1940 Charków[14]
 • kierownik działu administracyjnego – chor. Piotr Wędzicha †25 IX 1939 Warszawa[12]

Składnica Uzbrojenia nr 9 w Brześciu

(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 9 w Brześciu)
 • zarządca składnicy – mjr Pikulski Tadeusz Kazimierz
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – por. Stankiewicz Gerard
 • kierownik działu materiałowego – kpt. Bujalski Franciszek Marian

Składnica Uzbrojenia nr 10 w Przemyślu

(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 10 w Przemyślu)
 • zarządca składnicy i komendant Kadry Zbrojowni Nr 3 – kpt Leon Horn
 • komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. Chla Jan
 • kierownik działu materiałowego – kpt. Zdżarski Bohdan

Składnica Uzbrojenia Obszaru Warownego „Wilno” w Wilnie

(była Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 11 w Wilnie)
 • zarządcy składnicy
  • kpt. Władysław Pęczak
 • oficer składnicy – por. piech. Wolny Władysław

Składnice sanitarne edytuj

Główna Składnica Sanitarna nr 1 w Warszawie
 • zarządca składnicy – ppłk mgr Jelonek Walery
 • zastępca zarządcy składnicy – mjr mgr Ross Jan Marian
 • zarządzający działem magazynów materiału użytku bieżącego – mjr mgr Butler Kazimierz
 • zarządzający działem magazynów materiałów ratowniczo-sanitamych – mjr mgr Starzyński Jerzy Marceli
 • zarządzający działem oporządzenia polowego – mjr mgr Szadurski Antoni
 • zarządzający ekspedycją – kpt. adm. (piech.) Julien Tadeusz
 • zarządca magazynów leków płynnych, surowic i szczepionek – por. mgr Wasylkowski Antoni Michał
 • zarządca magazynów leków suchych – por. mgr Teterycz Jan
 • zarządca magazynów materiału zapasu wojennego – por. mgr Połomski Witold Szczęsny
 • zarządca magazynów przyrządów odkażalnych, odkażalno-kapielowych i materiału gazowego – kpt. mgr Lach-Łocki Piotr
 • zarządca magazynów przedmiotów pojedynczych oporządzenia polowego i jednokrotnie złożonych – por. mgr Salamon Jan
Główna Składnica Sanitarna nr 2 w Przemyślu
 • zarządca składnicy – mjr mgr Szaflarski Jan Andrzej
 • zastępca zarządcy składnicy – kpt. mgr Kuliga Tadeusz Stanisław
 • zarządca magazynów środków opatrunkowych, narzędzi, przyborów i przyrządów lekarskich – kpt. mgr Józef Wierzchowski

Składnice saperskie edytuj

Główna Składnica Saperska w Warszawie
 • zarządca składnicy – mjr Franciszek I Laskowski
 • zarządca działu magazynów – kpt. Stefan Skarbek
Główna Składnica Minerska w Nowym Dworze

zarządca składnicy – kpt. Wacław Szupenko

Główna Składnica Mostów Kolejowych w Jędrzejowie
 • zarządca składnicy – kpt. Tomasz Elsner
Główna Składnica Nawierzchni Kolejowych w Jabłonnie
 • zarządca składnicy – kpt. Bronisław Bubnicki
Składnica Saperska Nr 1 w Warszawie
 • zarządca składnicy – kpt. Tadeusz Władysław Pakowski-Szarota
 • zarządca działu magazynów – por. Józef Zygmunt Dobrowolski
Składnica Saperska Nr 2 w Lublinie
 • zarządca składnicy – kpt. Eugeniusz Tełszewski
Składnica Saperska Nr 3 w Grodnie
 • zarządca składnicy – kpt. Jan Retmaniak
Filia Składnicy Saperskiej Nr 3 w Wilnie
 • zarządca składnicy – kpt. Aleksander Borkowski
Składnica Saperska Nr 5 w Krakowie
 • zarządca składnicy – por. Jan Krasodomski
Składnica Saperska Nr 6 we Lwowie
 • zarządca składnicy – kpt. Adam Tadeusz Frydel
Składnica Saperska Nr 7 w Poznaniu
 • zarządca składnicy – por. Stanisław Forysiak
 • zarządca działu magazynów – chor. Stanisław Jarocki
Składnica Saperska Nr 8 w Toruniu
 • zarządca składnicy – kpt. Stanisław IV Krawczyk
Składnica Saperska Nr 9 w Brześciu
Składnica Saperska Nr 10 w Przemyślu
 • zarządca składnicy – kpt. Zygmunt Koehne

Składnice łączności edytuj

Osobny artykuł: Służba łączności.
Składnice łączności[15]

Główna Składnica Łączności w Warszawie

 • zarządca składnicy – mjr łącz. Franciszek Domurat
 • zarządca działu magazynów – kpt. łącz. Stanisław III Marcinkowski

Składnica Łączności nr 1 w Warszawie

 • zarządca składnicy – kpt. łącz. Wacław Sarnecki †1940 Charków[16]
 • zarządca działu magazynów – chor. Edwin Jerzy Rużyczka

Składnica Łączności nr 2 Lublinie

 • zarządca składnicy – kpt. łącz. Romuald Leon Szyszko

Składnica Łączności nr 3 w Grodnie

 • zarządca składnicy – kpt. adm. (łączn.) Jan Raksimowicz (od 20 XII 1934[17])

Składnica Łączności nr 5 Krakowie

 • zarządca składnicy – kpt. adm. (łączn.) Jan Zygmunt Dąbrowski

Składnica Łączności nr 6 we Lwowie

 • zarządca składnicy – kpt. adm. (łączn.) Edward Aleksander Rauch (od 20 XII 1934[17])

Składnica Łączności nr 7 w Poznaniu

 • zarządca składnicy – kpt. adm. (łączn.) Józef Góral (od 20 XII 1934[17])

Składnica Łączności nr 8 w Toruniu

 • zarządca składnicy – kpt. łącz. Stanisław Mieczysław Derdelewicz (od 20 XII 1934[17])

Składnica Łączności nr 9 w Brześciu

 • zarządca składnicy – kpt. łącz. Eustachy Firlej
 • zarządca działu magazynów – chor. Jan Kordasz

Składnica Łączności nr 10 w Przemyślu

 • zarządca składnicy – kpt. łącz. Romuald Relich (od 20 XII 1934[17])

Składnice lotnictwa edytuj

Główna Składnica Lotnictwa nr 1 w Dęblinie
 • zarządca składnicy – kpt. Stefan Jan Strzałkowski
 • kierownik działu – kpt. Bronisław Drzewiecki
 • kierownik działu – kpt. obs. Edward Walania †1940 Charków[18]
 • na kursie – kpt. Jan Kundegórski
 • na kursie – por. Jerzy Tomasz Mondschein
Główna Składnica Lotnictwa nr 2 w Legionowie
 • zarządca składnicy – kpt. Henryk Michał Iżyłowski
 • zastępca zarządca – kpt. Hubert Kołaszyński

Inne edytuj

Główna Składnica Marynarki Wojennej w Modlinie
 • komendant – kpt. mar. Tadeusz Piątkowski
 • kierownik zakładu broni podwodnej – por. mar. Józef Piór
Główna Składnica Broni Pancernych w Warszawie
 • zarządca składnicy – mjr Jan Emil Pelikan
 • zarządzający magazynami – kpt. Andrzej Górka
Główna Składnica Taborowa w Warszawie
 • zarządca składnicy – mjr tab. Władysław Grzesik[e]
 • zarządzający magazynami – kpt. Stefan II Godziszewski
Składnica Map
 • kierownik – mjr Kamil Tadeusz Strażyc
 • referent – mjr Adam Bronisław Skoczycki
 • referent – kpt. Józef Jan Scheffer

Uwagi edytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[2].
 2. Por. uzbr. Marian Poborczyk (ur. 5 sierpnia 1900) pełnił jednoczenie funkcję zarządzającego magazynami amunicji. Był odznaczony Krzyżem Walecznych[9].
 3. Por. uzbr. Alfred Maksymilian Trybulski (ur. 7 lutego 1898) pełnił jednoczenie funkcję kierownika działu administracyjnego.
 4. Wojewoda tarnopolski zarządzeniem z 5 kwietnia 1932 roku zezwolił por. piech. Marianowi Tłuczkowi z KOP na zmianę nazwiska rodowego „Tłuczek” na nazwisko „Szalecki”[11].
 5. Mjr tab. Władysław Grzesik (ur. 21 listopada 1893 roku) był odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)[19]. W czasie I wojny światowej walczył w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Zginął 7 września 1939 roku w Warszawie. Został pochowany na tymczasowym cmentarzu na terenie Szpitala Ujazdowskiego. W 1950 roku zwłoki zostały ekshumowane i przeniesione na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Przypisy edytuj

 1. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 498, 864-867, 879-884, 886-889, 899.
 2. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.
 3. Laskowski (red.) 1939 ↓, s. 498.
 4. Stawecki 2004 ↓, s. 214.
 5. Stawecki 2004 ↓, s. 215.
 6. Stawecki 2004 ↓, s. 216.
 7. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 387.
 8. Stanisław Pawłowski. [w:] Kolekcja akt żołnierzy zarejestrowanych w rejonowych komendach uzupełnień, sygn. II.56.2495 [on-line]. Wojskowe Biuro Historyczne. [dostęp 2024-05-21].
 9. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 359.
 10. Убиты в Катыни 2015 ↓, s. 598.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 16 sierpnia 1932 roku, s. 366.
 12. a b Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. [dostęp 2024-03-24].
 13. Kartoteka personalno-odznaczeniowa. Wojskowe Biuro Historyczne. [dostęp 2024-03-24].
 14. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 289.
 15. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 866-867.
 16. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 472.
 17. a b c d e Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 21 marca 1935, s. 36.
 18. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 579.
 19. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 276.

Bibliografia edytuj