Andrzej Potocki (hetman polny koronny) – Inne języki