Stefan Kazimierz Kurcz

Stefan Kazimierz Kurcz herbu Radwan (ur. 1618 w Kodniu[1], zm. 1702) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1677 roku[2], kasztelan brzeski w 1668 roku, wojewoda brzeski litewski w 1672 roku, podkomorzy lidzki w latach 1661-1668, wojski lidzki w latach 1653-1661[3], leśniczy koniawski i dubicki.

Stefan Kazimierz Kurcz
Herb
Radwan
Rodzina

Kurczowie herbu Radwan

Data śmierci

1702

Ojciec

Stanisław Kurcz

Matka

Dorota Puciata

Żona

Joanna Petronela Sapieha

Dzieci

Teodora Kurcz
Zofia Kurcz
Jan Kurcz
Franciszek Kurcz

Poseł sejmiku lidzkiego na sejm 1658 roku, sejm 1664/1665 roku, sejm 1667 roku, poseł sejmiku brzeskiego na drugi sejm 1666 roku[4].

Na sejmie 1667 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[5]. W czasie elekcji 1669 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[6].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa brzeskolitewskiego w 1669 roku[7]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa brzeskolitewskiego w 1674 roku[8]. W 1677 roku wyznaczony z Senatu do Trybunału Skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego[9]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[10].

Był synem Stanisława, a wnukiem Marcina Kurcza, wojewody dorpackiego; mężem Joanny Petroneli Sapieżanki, córki Mikołaja Piusa Sapiehy.

PrzypisyEdytuj

  1. źródło: Historia rodu Kurczuk
  2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 133.
  3. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2004, s. 680.
  4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 388.
  5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 462.
  6. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  7. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  8. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 161.
  9. Volumina Legum. Petersburg, 1860, s. 252.
  10. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]

BibliografiaEdytuj