Tadeusz Stryjakiewicz

polski geograf

Tadeusz Stryjakiewicz (ur. 1954) – polski geograf.

Tadeusz Stryjakiewicz
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1954

profesor nauk o Ziemi
Specjalność: geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, polityka regionalna, rozwój regionalny
Alma Mater

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

14 stycznia 1986

Habilitacja

28 marca 2000

Profesura

8 czerwca 2006

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

ŻyciorysEdytuj

W 1973 ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

W latach 1973-1977 odbywał studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi). Podczas studiów brał udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Tytuł magistra w zakresie geografii ekonomicznej otrzymał z wyróżnieniem w 1977 (praca magisterska pt. „Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie przemysłów cukrowniczego, ziemniaczanego, spirytusowego i drożdżowego” napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Zbyszka Chojnickiego).

W latach 1977-1986 był asystentem i starszym asystentem w Instytucie Geografii UAM w Poznaniu. W latach 1976-78 odbył Studium Kultury i Turystyki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych macierzystej uczelni w 1986 na podstawie rozprawy pt. „Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Zbyszka Chojnickiego. Rozprawa ta otrzymała nagrody Rektora UAM i Komisji Przemian Przemysłu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

W latach 1986-2000 był adiunktem w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (obecnie: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)[1]. W latach 1993-1994 pracował, jako specjalista w Biurze Planowania Regionalnego CUP w Poznaniu, w okresie 1999-2002 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a w latach 2001-2007 w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W 2000 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. „Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji", za którą otrzymał nagrodę MEN. W latach 2001-2009 był profesorem nadzwyczajnym UAM, a od 2009 jest profesorem zwyczajnym. W latach 1999-2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ds. dydaktycznych, w latach 2002-2005 prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, a w latach 2005-2008 oraz 2012-2016 dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Volkswagena. Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie Kairskim, Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich University College w Londynie. Był również wykładowcą, wizytującym na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie oraz prowadził wykłady gościnne na kilku uniwersytetach zagranicznych.

Jego zainteresowania naukowe to: organizacja przestrzenna działalności gospodarczej (zwłaszcza przemysłu i usług finansowych) i jej zmiany, proces globalizacji i jego wpływ na rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie, polityka regionalna a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, współpraca regionalna w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym; a w ostatnim czasie, w związku z realizowanymi projektami badawczymi, również rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy, „kurczące się” miasta oraz strategie rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym[2][3][4][5].

Brał udział w takich projektach badawczych jak:

 • Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (projekt realizowany na zlecenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Akademią Ekonomiczną oraz Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM; lata 2004-2006);
 • The influence of foreign investors on regional and local development (projekt finansowany przez GlaxoSmithKline, lata 2005-2008, kierownik zespołu);
 • Profile miejskie – Poznań (projekt badawczy Urzędu Miasta w Poznaniu nr RON.V-3420, 2009 rok, kierownik zespołu);
 • Small-Scale European Integration through Cross-Border-Cooperation (SEICOP) (projekt w ramach programu Erasmus LLP; 2009-2011; kierownik zespołu polskiego);
 • Accommodating Creative Knowledge (ACRE): Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (wykorzystanie kreatywnej wiedzy: Konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej; kontrakt nr 028270, lata 2006–2010, kierownik zespołu polskiego);
 • Cities Regrowing Smaller (CIRES) – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe (międzynarodowa Akcja COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, grant nr TU0803, lata 2009–2013, kierownik zespołu polskiego);
 • Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w „kurczących się” miastach Europy (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 737/N-COST/2010/0, lata 2010-2014, kierownik zespołu);
 • RurAction - Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action (grant w programie Horyzont 2020, MSCA-ITN, lata 2017-2020, kierownik polskiego zespołu);
 • Przestrzenny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce / Spatial dimension of (r)evolution on the car market in Poland (Narodowe Centrum Nauki, 2016/23/B/HS4/00710, lata 2017-2021, kierownik zespołu);
 • RE-CITY - Reviving shrinking cities –innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe (Horizon 2020, MSCA-ITN, lata 2019-2022, członek zespołu);

Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji naukowych (z czego ponad 70 w wydawnictwach obcojęzycznych, m.in.: Wiley-Blackwell, Ashgate, Routledge, de Gruyter), w tym: 8 książek i 131 artykułów, jest również redaktorem naukowym lub współredaktorem 11 prac zbiorowych oraz autorem 10 map w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej[6]. Sporządził lub doradzał przy tworzeniu licznych raportów i ekspertyz, m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pełni lub pełnił takie funkcje jak:

PrzypisyEdytuj

 1. https://wgseigp.amu.edu.pl/strona-glowna/pracownicy/tadeusz-stryjakiewicz
 2. Spis i biografie nowych Członków Honorowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM. Geoforum, Poznań, 2013, ISBN 978-83-63400-57-6
 3. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Ralph Hübner (red.) Verlag für Personenenzyklopädien AG. Wyd. 3, 2004, s. 4041, ISBN 3-7290-0043-8.
 4. Kronika Nauki Polskiej 2003-2006. Wyd. Helion, Gliwice, 2007, s. 144-145, ISBN 978-83-926326-0-3.
 5. Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wyd. Helion, Gliwice, 2011, s. 130-131, ISBN 978-83-930922-4-6.
 6. https://www.researchgate.net/profile/Tadeusz_Stryjakiewicz
 7. Złota Księga Nauk Społecznych 2014. Wyd. Helion, Gliwice. s.280-281, ISBN 978-83-937255-2-6.
 8. Strona domowa Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM: https://wgseigp.amu.edu.pl/
 9. pr.zbior., Spis i biografie nowych Członków Honorowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM, w: Geoforum, Poznań, 2013, ISBN 978-83-63400-57-6