Test immunofluorescencyjny

Test immunofluorescencyjny (FIA - ang. fluorescent immunoassay) - reakcja serologiczna znakowana bezpośrednia lub pośrednia.

W reakcji pośredniej za pomocą znakowanych fluoresceiną antyludzkich przeciwciał wykrywa się ludzkie przeciwciała związane z danym mikroorganizmem.

W reakcji bezpośredniej antygen reagując ze znakowanym przeciwciałem daje znakowany kompleks antygen-przeciwciało.